Hlavní obsah

Přehledně: Jak zlevňují dodavatelé energií?

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační fotografie.

Reklama

9. 2. 18:18

Sotva začal platit vládní strop na energie, ceny elektřiny a plynu už klesají pod jeho hranici. Největší dodavatelé pokles promítají do ceníků jak pro nové zákazníky, tak pro stávající. Kde je rozdíl oproti stropu největší?

Článek

Do konce minulého roku se nabídka největších dodavatelů energií příliš nelišila. Křivka na energetických burzách tehdy výrazně kolísala, ale v lednu se začala uklidňovat a šla dolů. A dodavatelé na to už začínají reagovat ve svých cenících.

Na trh se začala vracet konkurence a dodavatelé se předhánějí v tom, kdo bude mít cenu více pod vládním stropem, který je u silové elektřiny na 6050 Kč včetně DPH a u odebraného plynu na 3025 Kč s DPH. Od ledna tak učinila většina velkých dodavatelů, včetně ČEZ, E.ON, innogy, MND a Centropolu.

Obchodníci začali pokles zohledňovat nejprve v cenících pro nové zákazníky s garantovanou cenou, nebo pro ty, kterým bude končit fixace a chtějí si prodloužit smlouvu.

Jako první tak učinil E.ON, kterému se dopředu podařilo levně nakoupit elektřinu a plyn. Jejich nový ceník elektřiny se nachází 254 Kč pod stropem, u plynu 1 Kč. Odborníci však doporučují nabídku zvážit, neboť se může stát, že se odběratelé zavážou na tři roky k jednotné ceně, která může mezitím dále klesat, ale klienti to nepocítí.

Elektřina na běžnou spotřebu, svícení a vaření (sazba D02d) vyjde na 5743 Kč včetně DPH (4746 Kč za MWh bez DPH). Jde však o obchodní cenu, ke které je nutné přičíst ještě regulovanou složku. Pokud domácnost elektřinou navíc ohřívá vodu, za MWh zaplatí 6003 Kč s DPH (4961 Kč bez DPH). Když elektřinu využívá i k vytápění, bude platit 6033 Kč za DPH (4986 Kč bez DPH).

Plyn pro domácnosti se spotřebou do 1,89 MWh ročně, tedy na vaření, vyjde MWh na 3023,79 Kč včetně DPH (2499 Kč bez DPH). Pro zákazníky s vyšší spotřebou, kteří plynem ohřívají také vodu, E.ON stanovil cenu 2824,14 Kč s DPH za MWh (2334 Kč bez DPH). Když domácnost plynem topí, zaplatí za MWh 2790 Kč včetně DPH (2306 Kč bez DPH).

Na E.ON za krátko navázala i společnost innogy. Nový produkt zákazníkům garantuje stejnou cenu plynu po dobu jednoho roku. Ta klesla až o 250 Kč níž, než je strop, takže na 2250 Kč za MWh bez DPH.

Pokud má zákazník nízkou spotřebu, zaplatí za MWh plynu u innogy 2290 Kč bez DPH. Cena pro lidi, kteří plynem ohřívají vodu, pak činí 2270 Kč bez DPH. Ti, kteří plynem i topí, zaplatí podle nového ceníku 2250 Kč bez DPH.

Na příznivý vývoj cen reagoval také Centropol. V úterý vydal nový ceník s fixací cen plynu na jeden rok, kde je cena za MWh 57 Kč pod stropem. S odběrem do 1,89 MWh zákazník zaplatí 2956,03 za MWh s DPH (2443 Kč bez DPH). Při ohřevu vody plynem zaplatí za MWh 2755,17 Kč včetně DPH (2 277 Kč bez DPH), při vytápění pak MWh vyjde na 2717,66 Kč s DPH (2246 Kč bez DPH).

DodavatelProduktCena elektřiny v sazbě D02dRozdíl vůči stropu
E.ONFixace cen elektřiny na 3 roky5743 Kč s DPH (4746 Kč bez DPH)254 Kč
CentropolFixace cen elektřiny na 1 rok a dále podle cen roku 20245868,5 Kč s DPH (4850 Kč bez DPH)150 Kč
ČEZFixace cen elektřiny na 2 až 3 roky1. rok 5000 Kč bez DPH, 2. rok 4690 Kč bez DPH, 4332 Kč bez DPH1. rok 0 Kč, 2. rok 310 Kč, 3. rok 668 Kč

Centropol vydal nové ceníky také u elektřiny. Jeden z produktů kombinuje možnost fixace s dobou neurčitou. „Náš produkt Fixně bez závazku kombinuje výhody fixace a režimu smlouvy na dobu neurčitou. Zákazník má do konce roku 2023 garantovanou cenu pod úrovní zastropování a následně přejde na cenu aktuální pro rok 2024,“ říká Jiří Matoušek, marketingový ředitel Centropolu.

V základní sazbě odběratele vyjde MWh elektřiny na 5868,5 Kč s DPH (4850 bez DPH). Úspora vůči vládnímu stropu tak představuje 150 Kč. Pokud zákazník elektřinu využívá také k ohřívání vody, za MWh vydá 6048,5 Kč s DPH (4850 Kč bez DPH). Když domácnost vytápí elektřinou, zaplatí 5929 Kč včetně DPH (4900 Kč bez DPH).

DodavatelProduktCena plynu na vařeníRozdíl vůči stropu
E.ONFixace cen plynu na 3 roky3023,79 Kč s DPH (2499 Kč bez DPH)1 Kč
InnogyFixace cen plynu na 1 rok2770,9 Kč s DPH (2290 Kč bez DPH)210 Kč
CentropolFixace cen plynu na 1 rok2956,03 Kš s DPH (2443 Kč bez DPH)57 Kč
ČEZFixace cen plynu na 2 až 3 roky1. rok 2500 Kč bez DPH, 2. rok 2090 Kč bez DPH, 3. rok 1500 Kč bez DPH1. rok 0 Kč, 2. rok 410 Kč, 3. rok 1000 Kč

U nejnovějšího produktu s fixací na jeden rok u Centropolu se však částky stále nacházejí mírně nad stropem. Například v sazbě D02 domácnost zaplatí 6661 Kč s DPH za MW (5505 Kč bez DPH). Ceny tak převyšují vládní maximum o 505 Kč.

Nejčerstvěji oznámil nové ceníky také největší tuzemský dodavatel energií ČEZ. Ten nabídne novým zákazníkům a těm, kterým končí fixace, produkty s garantovanou cenou elektřiny i plynu na dva nebo na tři roky. Ceníky jsou výjimečné v tom, že po dobu trvání smlouvy zohledňují pokles cen energií. Pod cenový strop se však odběratelé dostanou až po prvním roce.

Během prvního roku se ceny plynu k vytápění dotknou stropu 2500 Kč bez DPH (3025 Kč včetně DPH). Následující rok už za odebraný zemní plyn zaplatí 2090 Kč bez DPH a pakliže si sjedná fixaci na tři roky, posledních 12 měsíců bude platit za MWh plynu 1500 Kč bez DPH. Druhý rok tak úspora vůči stropu činí 410 Kč za MWh, třetí rok už 1000 Kč.

„V případě tříleté fixace se zákazník topící plynem dostane až na 1500 korun za MWh, což je o 1000 korun a 40 procent níže, než jsou zastropované ceny. Domácnost bydlící v rodinném domě, která topí plynem, takto ušetří oproti stropu cca 10 000 korun ročně. U elektřiny bude úspora oproti stropu až 700 korun na MWh,“ popisuje Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej.

Ceny elektřiny nejdou dolů tak rychle jako ceny plynu, ale my doufáme, že to je jen otázkou času.
Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej

První rok u elektřiny budou zákazníci platit opět vládní strop 5000 Kč bez DPH (6050 Kč s DPH) v sazbě D02. V tomto případě by domácnost druhým rokem platila už cenu pod stropem. MWh by vyšla na 4690 Kč bez DPH. Oproti vládnímu stropu je tak cena nižší o 310 Kč. Třetí rok by domácnost zaplatila 4332 Kč bez DPH, což znamená rozdíl 668 Kč vůči zastropované ceně.

„Ceny elektřiny nejdou dolů tak rychle jako ceny plynu, ale my doufáme, že to je jen otázkou času,“ říká Kadlec.

Pokles pociťují i stávající klienti

Dodavatelé energií začali pokles cen zohledňovat i v cenících pro stávající zákazníky, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou.

Zákazníkům innogy se aktuální dění na energetických trzích do cen propsalo od začátku února. Těm, kteří na plynu jen vaří, se cena sníží o 48,1 Kč oproti stropu. Za MWh zaplatí 2 451,90 Kč bez DPH. Pokud odebírají i plyn k ohřevu vody, vyjde je MWh na 2332,08 Kč, a lidé s odběrem k vytápění zaplatí 2299,28 Kč bez DPH.

„Lednový pokles cen plynu na velkoobchodních trzích už nám aktuálně umožňuje nabízet dodávku plynu pod cenovým stropem, který platí od začátku roku. Rodina, která plynem vytápí průměrný domek, s naší novou nabídkou ušetří oproti cenovému stropu tři a půl tisíce korun. Zatím jsme obezřetní a zákazníkům stále nabízíme jen smlouvy na 12 měsíců a pak jim znovu nabídneme novou smlouvu podle aktuální situace,“ říká David Konvalina, ředitel innogy pro maloobchod a marketing.

Pro většinu stálých zákazníků E.ON budou nové ceny platit od 15. února, u několika dalších ceníků začnou nové ceny platit k 1. březnu. A to jak u elektřiny, tak u plynu.

„Pro klienty to znamená úsporu až několik tisíc Kč ročně. Já jsem velmi rád, že konečně po velmi dlouhé době, kdy přicházely pouze špatné zprávy z energetického trhu, můžeme říct našim zákazníkům i něco pozitivního,“ říká místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie Jan Zápotočný.

Elektřina v sazbě D02d zlevní na 5705 Kč s DPH (4715 Kč bez DPH). V porovnání se zastropovanou cenou je tak nová cena nižší o 285 Kč. Pokud domácnost elektřinu používá i k ohřevu vody, cena za MWh včetně DPH činí 5964 Kč (4929 Kč bez DPH). V případě vytápění elektřinou domácnost zaplatí 5994 Kč včetně DPH (4945 Kč bez DPH).

Domácnosti, které využívají elektřinu k vytápění, uspoří 2000 Kč, a pokud hovoříme o domácnostech, které používají k vytápění plyn, může to být až 4000 Kč ročně.
Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie

U plynu pak úspora odpovídá 57 Kč, pokud zákazník na plynu jen vaří. V tomto případě ho MWh vyjde na 2956,03 Kč s DPH (2443 Kč bez DPH). Pro ty, kteří plynem ohřívají vodu, se cena sníží k 2756,38 Kč za MWh s DPH (2278 Kč bez DPH), a těm, kteří plyn používají i na vytápění, klesne částka za jednu MWh na 2774,5 Kč včetně DPH (2278 Kč bez DPH).

„Domácnosti, které využívají elektřinu k vytápění, uspoří 2000 Kč, a pokud hovoříme o domácnostech, které používají k vytápění plyn, může to být až 4000 Kč ročně. Jak je vidět, nejsou to žádné symbolické úspory,“ přibližuje místopředseda představenstva.

Zákazníci u produktu na dobu neurčitou u ČEZ naopak pokles pocítí nejdříve na přelomu roku.

Poklesu cen nahrává hned několik faktorů. Jednak se Evropě daří nahrazovat dodávky plynu z Ruska, které navíc ztratilo vliv na cenu komodity, jež v loňském roce pod hrozbou zastavení dodávek výrazně kolísala. Snížení ceny plynu má vliv i na klesající cenu elektřiny, která je s cenou plynu stále provázána kvůli výrobě elektřiny v paroplynových elektrárnách. Ke snižování cen pomáhá i teplé počasí a také úspory.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované