Hlavní obsah

Developer staví načerno v lukrativní oblasti, s radnicí se navzájem obviňují

Foto: Daniel Novák

Černá stavba na pozemcích v Trnové u Prahy.

Reklama

5. 6. 7:12

V lukrativní lokalitě pro výstavbu rodinných domů začal developer stavět inženýrské sítě bez povolení. Úřady proti černé stavbě v Trnové u Prahy zakročily a investor viní radnici z nestandardních požadavků.

Článek

Městský úřad ve středočeských Černošicích řeší rozsáhlou černou stavbu v obci Trnová v okrese Praha-západ. Ve vsi proslulé silnou ruskou komunitou buduje místní developer už od loňského podzimu sítě okolo pozemků, na nichž mají vyrůst rodinné domy. Povolení ale nemá. Novou výstavbu v Trnové navíc zatím neumožňuje ani chybějící územní plán a nedostatečná kapacita stávající čističky odpadních vod.

O nepovolené stavební činnosti v Trnové se úřady dozvěděly již loni v říjnu. Úředníci tehdy zjistili, že stavební firma bez potřebných razítek vyhloubila několik stovek metrů výkopů. Na části pozemků již jsou vybetonované základy pro kanalizaci, místy jsou k vidění kanalizační šachty, někde je už položené i kanalizační potrubí.

„Výkopy byly převážně kolmé, bez provedeného zapažení, výkopek byl uložen na hromadách bezprostředně vedle výkopové jámy, nebylo zřízeno oplocení celého staveniště ani zabezpečení výkopů,“ konstatoval černošický vodoprávní úřad v dokumentu zveřejněném na úřední desce.

Když se úředníci byli v říjnu na stavbě podívat, okamžitě zasáhli. „Stavebník byl dne 18. října 2022 při ohledání na místě vyzván k okamžitému zastavení prací a dále k dodržování bezpečnostních předpisů a zabezpečení výkopů z hlediska zajištění bezpečnosti na staveništi,“ uvedl úřad.

Jenže na staveništi se pracovalo dál. „Dne 9. května 2023 byla vodoprávnímu úřadu doručena fotodokumentace, ze které je zřejmé, že byla realizována další stavební činnost nad rámec prací zdokumentovaných při místním šetření dne 18. října 2022,“ napsali úředníci ve výzvě k okamžitému zastavení prací vydané v polovině května.

Lokalita s černou stavbou v Trnové u Prahy:

Developerem projektu je firma Domy Trnová místního podnikatele Jana Šefrny. „Stavět jsme začali na základě územního rozhodnutí. Stavební úřad i obec s tím původně byly v pohodě. Jenže potom začaly spory s obcí a do věci se vložil vodoprávní úřad. Tím pádem jsme museli již minulý rok požádat o dodatečné stavební povolení,“ řekl Šefrna pro SZ Byznys.

Stejně tak podle developera firma postupně dokládá další chybějící dokumenty. Úřady investorovi vytkly, že například nedodal doklady o archeologickém průzkumu nebo souhlas majitelů dotčených pozemků.

„Obec není ze zákona posuzovatelem norem a předpisů jakékoliv stavby, ale pokud k nepovolené výstavbě stále dochází, obecní úřad tuto skutečnost hodnotí negativně,“ sdělil redakci SZ Byznys starosta Trnové Zdeněk Pekárek.

Volný průchod

Černošický úřad developerovi rovněž vytýká, že staveniště není nijak zabezpečené. „Cedule se zákazem vstupu a ploty by tam měly všude být. Měla by je zabezpečovat stavební firma,“ uvedl šéf Domů Trnová Šefrna.

Reportér SZ Byznys se ale na místě přesvědčil, že na staveniště se lze bez problémů dostat. Aniž by narazil na plot, upozornění na zákaz vstupu nebo ostrahu, bylo možné se volně procházet mezi výkopy a odstavenými stavebními stroji.

Podle developera může za současné problémy konflikt s místní radnicí. „Máme naplánovaný polyfunkční dům, kde je naplánovaná určitá vybavenost včetně bytů. Starosta se na to původně tvářil, že je to super. Když ale řekl, že chce pro obec deset bytů nebo padesát milionů korun, tak jsme se rozešli ve zlém. To je totiž nestandardní. Od té doby začala chodit na úřady různá udání a komplikace. Do té doby bylo všechno v pohodě,“ líčí developer Šefrna.

+16

Redakce SZ Byznys se starosty Trnové zeptala, zda má obec na developera nějaké požadavky, a pokud ano, z čeho vycházejí. „Se společností Domy Trnová je obec v kontaktu a jednání o možné výstavbě občanské vybavenosti stále probíhají. Zatím není možné výsledek předjímat,“ reagoval starosta Pekárek.

Nové výstavbě v Trnové ale kromě konfliktu s úřady brání ještě několik dalších věcí. Na prvním místě je to nedostatečná kapacita lokální čistírny odpadních vod. Obec již dříve deklarovala, že bez jejího rozšíření na nové stavby ve vsi nekývne.

„Nebudou se moci stavět rodinné domy, dokud nezvýšíme kapacitu čističky. Pokud všechno půjde podle plánu, tak bychom v létě chtěli začít s rekonstrukcí čistírny,“ tvrdí majitel Domů Trnová Šefrna.

Neméně závažným problémem pro novou výstavbu v Trnové je chybějící územní plán. „Od ledna 2021 nelze vydat stavební povolení na žádnou nově zastavitelnou oblast, pokud obec nemá schválený územní plán,“ píše obec na svém webu. Žádný termín pro přijetí nového územního plánu obec s poukazem na komplikovaný schvalovací proces neuvádí.

Reklama

Doporučované