Hlavní obsah

Trabantem do první finanční ligy? Cestu brzdí zabetonovaní úředníci

Miroslav Lukeš
Předseda České fintechové asociace
Foto: Radek Cihla, Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

10. 6. 18:50

Finance jsou obor, kde Česko boduje. Mohlo by být ještě lepší, ale instituce, které na finanční technologie dohlížejí, jsou až příliš rigidní a zabetonované, píše v komentáři šéf České fintechové asociace Miroslav Lukeš.

Článek

Komentář si také můžete poslechnout v audioverzi.

Česko se bezesporu řadí mezi země s nejvyšší úrovni finančních služeb. Je naprosto běžné u nás platit mobilem, komunikovat s bankéřem přes mobilní bankovnictví nebo získat půjčku během několika kliků a minut. To, co je u nás standardem, najdete v některých zemích východní Asie, ale stěží budete hledat na západ od našich hranic. Měli bychom tohoto potenciálu využít? Jednoznačně – jestliže chceme transformovat českou ekonomiku z montovny na mozkovnu, musíme ji postavit na něčem, v čem jsme globálně konkurenceschopní. A výhoda finančních služeb je, že těží ze špičkové úrovně expertů na kyberbezpečnost, umělou inteligenci nebo eCommerce, kde rovněž patříme ke špičce.

Co nám tedy brání tento potenciál využít? Prvním faktorem je brand Česka jako inovativní země. Zahraniční partneři si i 30 let od vzniku republiky často pod pojmem Česko představí jen pivo a hokej, občas i sklo a operu. Máme mnoho talentovaných lidí, ale málo světových firem. K tomu, aby u nás vznikaly špičkové finanční technologie (fintechy) a střední a velké firmy, potřebujeme zjednodušit prostředí. Zajímavé je, že fintechy si nestěžují na nedostupnost talentovaných lidí, růstového kapitálu nebo obstrukce při zakládání firmy. Jednoznačně ale zaznívá jako problematický celkový legislativní rámec i způsob, jak je vykládán a aplikován orgány dohledu.

Na tento negativní fenomén na začátku roku 2023 upozornila Evropská bankovní asociace, která se zaměřila na porovnání licenčních řízení platebních institucí a vydavatelů elektronických peněz napříč EU. Závěry, které shrnula například advokátní kancelář GPP, jsou šokující a údajně způsobily pozdvižení Na Příkopě 28, tedy v budově České národní banky, která je za dohled ve většině případů zodpovědná.

Staré dobré Rakousko-Uhersko

Průměrná délka licenčního řízení (13–15 měsíců) je dvojnásobná oproti mediánu EU (7–9 měsíců). A i když jsme pomalí, tak pouze tři členské státy mají více personálních zdrojů než Česko – nebo je ta „rychlost“ dána právě množstvím lidi? V Estonsku se jeden pracovník zabýval více než 13 žádostmi, ve Švédsku devíti, medián EU je na šesti. V Česku je to necelá žádost na pracovníka.

Ponechme stranou, že reálná délka licenčního řízení je podle dat České fintechové asociace ještě delší, a to až 24 měsíců. Co je podstatné, že dle zprávy EBA vypadáme jako trabant – a tím se na orbit první světové ligy opravdu nedostaneme. Pod kapotou dohledu je totiž „stará dobrá“ převodovka rakousko-uherské byrokracie. Úředníci pracují, nebo najmou armádu právníků, kteří bedlivě prozkoumají každý odstavec směrnic a pošlou dlouhý dopis. Na straně licencovaného nebo dohlíženého subjektu se pak druhý tým právníků (rozuměj, za vysokých dodatečných nákladů) snaží rozluštit, co je vlastně třeba.

Je pravda, že v poslední době jsme zaznamenali snahy o zlepšení, například v podobě kulatých stolů nebo Metodiky k posuzování žádostí, kterou vydal tým ČNB. Jakkoliv vysvětluje některé postupy, ty zůstávají zabetonované ve starých šablonách.

Je to tak hrozné?

Pomoci nám mohou dvě věci. Buď umělá inteligence (kterou uvádím s lehkou, ale opravdu jen lehkou nadsázkou), nebo revize postupů. Argumentem pro stohy právních textů je „právní přezkoumatelnost“. Té ale můžeme dosáhnout i při aplikaci moderních komunikačních nástrojů. Namísto paragrafů můžeme zavést checklisty, namísto doporučených dopisů a datových schránek on-line komunikaci, namísto bazírování na detailech použít zásadu materiality a jasnou identifikaci podstatného od podružného. Možná je naivní očekávat modernizaci v oblasti regulačního rámce – jisté ale je, že bez ní v globální konkurenci těžko obstojíme, jako EU i jako Česko.

Ze stran správních orgánů jako „vysvětlení“ často zaznívá, že to „není tak hrozné“. No, podle EBA to hrozné je – což ostatně potvrzují i předběžné závěry studie OECD mapující českých fintech. Stejně tak argument, že to je „evropský standard“, je tak trochu lichý. Jestliže chceme být evropská i globální špička, musíme aspirovat na modernizaci nejenom finančních technologií, ale i prostředí, ve kterém vznikají a rozvíjejí se.

Přiznejme si, trabant můžeme přelakovat, přezout pneu nebo z něj udělat kabriolet. Ale tesla z něj jednoduše nebude. A my potřebujeme začít myslet a jednat jinak než poslední dvě století. Jednoduše proto, že se změnil zákazník, technologie i svět. A především proto, že máme talentované lidi, kteří Česko mohou do první globální ligy finančních služeb katapultovat – ovšem ze správného a podporujícího prostředí.

Reakce České národní banky

ČNB se ohrazuje proti článku „Trabantem do první finanční ligy? Cestu brzdí zabetonovaní úřednici“, který vyšel dne 10. 6. 2023 na www-seznamzprávy.cz. Zástupce České fintechové asociace (ČFA), v něm tvrdí, že vzniku „špičkových finančních technologií (fintechů)“ v ČR brání zejména „celkový legislativní rámec i způsob, jak je vykládán a aplikován orgány dohledu“. Autor vytýká ČNB především dlouhé lhůty v licenčním řízení a domnělý byrokratický přístup.

Závěry o příliš dlouhých lhůtách v licenčním řízení však autor článku opírá o údaje vytržené z kontextu, navíc bez uvedení přesných zdrojů. Přestože ČNB schvaluje licence či registrace pro všechny regulované subjekty finančního trhu, autor zmiňuje pouze údaje ze zprávy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) z ledna 2023, která se zabývala výhradně procesem získávání licencí v režimu revidované evropské směrnice o platebních službách (PSD2). Z článku tedy neplyne, že tato zpráva se vztahovala jen k vybraným povolením [platebních institucí a vydavatelů elektronických peněz], byla vypracována na bázi údajů z let 2019 až 2021 a jejím cílem bylo zhodnotit komplexně aplikaci obecných pokynů EBA v této oblasti. Z tohoto hodnocení pak vyplynulo, že s výhradou jediného obecného pokynu ČNB všechny sledované obecné pokyny aplikuje (obecný pokyn, který ČNB neaplikuje, přitom neimplementovalo dalších 12 členských států). Negativní závěr ve vztahu k ČNB pak v rozporu s tvrzením autora zpráva EBA neobsahuje. Stejně tak není zřejmé, jaké negativní závěry ve vztahu k ČNB má obsahovat zpráva OECD, i k té chybí v článku navíc jakýkoli odkaz.

ČNB zdůrazňuje, že cílem evropské jakož i české regulace v oblasti platebních služeb je zejména ochrana peněžních prostředků a citlivých osobních údajů zákazníků, jakož i vyloučení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Těmto cílům jsou přizpůsobeny postupy, a každý zájemce o licenci v licenčním řízení musí prokázat, že bude schopen tyto postupy dodržet. Délku licenčního řízení a jeho výsledek pak ovlivňuje právě kvalita žádosti o licenci a připravenost žadatele aktivně poskytovat v licenčním řízení správnímu orgánu součinnost. ČNB na tuto skutečnost upozorňuje účastníky trhu dlouhodobě a konzistentně.

I další tvrzení v článku jsou nepřesná a zavádějící. Jen příkladem: autorem článku vytýkaná forma komunikace (skrze datovou schránku), je dána zákonem, navíc se jedná o elektronickou formu, která je rychlá, jednoduchá a bezpečná. Doporučené dopisy ČNB v licenčním řízení zpravidla nezasílá a naopak běžně komunikuje s žadateli jak e-mailem, tak telefonicky či osobně, zaměstnanci ČNB vyhodnocují žádosti sami, bez využití externích poradců. Ani použití checklistů při dokládání licenčních požadavků ČNB nevylučuje, i ty však musí reflektovat licenční podmínky dané právním předpisem. Je přitom zřejmé, že žadateli, který není schopen či ochoten do žádosti investovat dostatečné úsilí své a svých odborných poradců, ani změna formy komunikace či zavedení checklistů získání povolení nezajistí.

ČNB tedy hodnocení uvedená v článku odmítá jako nepodložená a subjektivní a nereflektující skutečné postupy v licenčním řízení a ani skutečné důvody jeho trvání.

Reklama

Doporučované