Hlavní obsah

Komunikujte dálkově, žádají úřady. Objednání na konkrétní časy ruší

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

20. 10. 2020 10:41

Komunikujte s námi dálkově, vyzvaly úřady klienty po zkrácení úředních hodin. Jenže například řada úřadů práce nestíhá. Kvůli řidičským průkazům zase musí stejně klienti na registr řidičů dvakrát osobně.

Článek

Úřady rozhodnutím vlády omezily úřední hodiny. Lidé mají s jejich pracovníky komunikovat hlavně online, telefonicky nebo poštou. Povinností přitom úředníkům v souvislosti s nejrůznějšími kompenzacemi a formami podpor kvůli koronaviru ještě více přibylo. A ne všechno se stíhá vyřídit včas.

Úřady práce

Úřady práce se potýkají s výpadkem pracovníků. Asi 1 150 jich je na ošetřovném, nemocenské či v karanténě. Je to zhruba desetina personálu.

Úředníci přitom nyní mají na starosti nejen běžné věci, jako je evidence uchazečů o zaměstnání a výplaty dávek a podpor, ale i zpracování programu Antivirus. Jeho část A je prodloužena do konce roku. Firmám, které musely zavřít, stát proplatí celé mzdy s odvody až do 50 tisíc korun. Program B pak funguje do konce října. Stát kompenzuje firmám mzdy ve výši 60 procent, pokud jim v důsledku epidemie koronaviru poklesla poptávka nebo musely omezit výrobu.

„Pokud zaměstnavatel dodá veškeré relevantní podklady, zpracuje úřad práce žádost do týdne, maximálně 9 dnů. V případě, že je třeba dokládat chybějící dokumenty nebo ověřit další informace, pak žádost úřad zpracuje nejpozději do zákonem stanovené lhůty, což je 30 dnů,“ říká mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Vše lze řešit online a žádosti je možné vyplnit zde.

Nyní jsou totiž kvůli epidemické situaci minimálně do 25. října omezeny úřední hodiny pouze na pondělí a středu od 8 do 13 hodin, a to na všech pracovištích. Úřad práce tak klienty žádá, aby své žádosti, pokud je to možné, řešili dálkově.

„Apelujeme na veřejnost, aby s našimi zaměstnanci komunikovala primárně elektronicky, prostřednictvím telefonu nebo provozovatele poštovních služeb. Současně žádáme klienty, aby důsledně zvážili, zda je nutné realizovat podání, která není možné zaslat elektronicky, okamžitě. Naši zaměstnanci jsou připraveni konzultovat s lidmi jednotlivé případy ‚na dálku‘ a najít jiná vhodná řešení bez negativních dopadů na veřejnost,“ upozorňuje zastupující generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Všechny formuláře lze najít na webových stránkách včetně předvyplněných vzorů, ale také videonávodů. Žádat je tak možné o některou z nepojistných sociálních dávek, zprostředkování zaměstnání nebo třeba podporu v nezaměstnanosti.

Na druhou stranu vyplnit žádosti je v řadě případů velmi složité a bez pomoci se člověk neobejde.

„Úřad práce apeluje na veřejnost, aby uplatňovala své žádosti včas a podávala formuláře především kompletně vyplněné s uvedením všech důležitých informací, včetně kontaktů, jako je telefon nebo e-mail. Právě kontakty na žadatele jsou důležité v případě, že je třeba cokoli doplnit či ověřit, a úředníci tak mohou klienta bezprostředně oslovit a tím urychlit vyřízení žádosti,“ vysvětluje Beránková.

Řada žadatelů si ale v poslední době stěžovala, že mají problém s příspěvkem na bydlení, který rovněž vyplácí úřady práce. Některým přišla výplata naposledy za první čtvrtletí, další stále čekají na zpracování žádosti podané v létě.

„V červenci jsme opět dokládali náklady na bydlení a potvrzení příjmů, odpověď mi ale došla až v říjnu s tím, že mám doklady opravit. Poslední příspěvek přišel v červenci a od té doby musím všechno doplácet ze svého,“ řekla Seznam Zprávám jedna ze žadatelek, která nechtěla být jmenována. Příspěvek na bydlení zařizuje pro své rodiče. Úřadu práce v Praze 8 tak trvá odpověď výrazně déle, než je prodloužená zákonná lhůta 60 dní.

Úřady práce se dostávají do skluzu i kvůli novele, která vstoupila v platnost 1. července. Nově musí žadatelé v dokumentech uvést všechny, kteří v domácnosti žijí, s jejich příjmy, včetně nezaopatřených dětí. Nestačí už uvést pouze osoby, které mají v místě trvalý pobyt. Jenže úředníkům trvá kontrola dokladů delší dobu než dříve.

„Zpracování žádostí proto vyžaduje delší dobu než před novelou. Navíc občané mnohdy nežádají o dávky včas, nechávají vše na poslední chvíli a pak očekávají výplatu dávky ze dne na den, aby například uhradili své závazky. Je ale třeba upozornit na fakt, že Úřad práce ČR potřebuje alespoň minimální čas na zhodnocení nároku na dávku a její výši,“ dodává mluvčí Úřadu práce ČR Beránková.

Registry řidičů a vozidel

Stejně jako další úřady i registry vozidel a řidičů často omezily úřední hodiny. To ale neznamená, že by ubylo zájemců. Třeba v Praze byla minulý týden pracoviště přehlcená.

Navzdory výzvám se ale na úřadech hlásili bez objednání i klienti, kteří přitom neřešili neodkladné události, tedy například právě propadlý řidičský průkaz, registraci nového vozidla nebo ztrátu registrační značky.

„Stejně jako na jaře mnohdy lidé přicházejí řešit řidičský průkaz, který má platnost ještě více než půl roku,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

„S ohledem na vážnost současné epidemické situace a v souladu s přijatými opatřeními proto hlavní město znovu žádá klienty, aby zvážili nutnost své návštěvy úřadu a přicházeli ve zcela nejnutnějších záležitostech,“ vyzval magistrát ve čtvrteční tiskové zprávě.

Vyřizování záležitostí ohledně řidičských průkazů lze v Praze provádět i bez objednání předem. Úřad funguje ve všech pracovních dnech s tím rozdílem, že v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 13 do 18 hodin se sem mohou dostavit i klienti, kteří nejsou předem objednaní. Zbylé pracovní dny připadají pouze klientům, kteří se už dříve objednali.

Na druhou stranu si pražský magistrát způsobil částečně potíže sám. Od pondělí už totiž není možné se na konkrétní termín objednat online. Žadatelům tak nezbývá nic jiného než přijít osobně a vystát frontu. Vzhledem ke zvýšené poptávce ale magistrát ve čtvrtek prodloužil do 30. října možnost elektronických objednávek v registru řidičů a registru vozidel pro vyřízení neodkladných záležitostí.

„To však neznamená, že každý z těchto úkonů je automaticky považován za neodkladnou záležitost, vždy záleží na konkrétní situaci,“ doplnil mluvčí.

Problém je ale i samotná „digitalizace“ státní správy. Kvůli novému řidičskému průkazu musí každý přijít na úřad dvakrát. O nový doklad totiž nelze zažádat elektronicky, ale výhradně osobně.

V Brně se snaží podobným situacím předcházet a úřední hodiny navzdory přání vlády neomezili, a to právě kvůli tomu, aby nevznikaly na registrech dlouhé fronty.

„V rámci vyřizování záležitostí kolem řidičských průkazů i dalších odborů jsme ponechali stejné úřední hodiny, jaké byly před nouzovým stavem,“ říká Filip Poňuchálek, mluvčí kanceláře primátorky města Brna.

V Brně tedy dopravněsprávní odbor zůstává otevřený v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 12:40 do 17:00 a v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00. Klient si může vyřídit potřebné záležitosti na úřadě i bez objednání. Prioritně však bude úřad odbavovat objednané.

V Ostravě zůstávají možnosti řidičů v tomto ohledu nejomezenější. Úřad zůstává otevřený pouze v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. Systém objednávek je zde prozatím do 25. října pozastaven.

„V případě, že po tomto datu nebudou nutná další opatření, se objednávkový systém rozběhne 26. 10. Poté se bude možné objednat,“ říká mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Dokladům, kterým uplynula platnost od 1. února do 31. srpna, byla rozhodnutím Evropské unie automaticky prodloužena o sedm měsíců od data původního ukončení. Průkazy, kterým končí platnost od 1. 9., se však prodloužení platnosti nedočkaly.

Katastr nemovitostí

Jako jeden z mála úřadů nechal většinu svých pracovišť otevřenou déle než dvakrát pět hodin v týdnu katastr. Vyjma Vysočiny, Olomouckého a Karlovarského kraje a některých katastrálních pracovišť je otvírací doba od 8 do 17 hodin v pondělí a ve středu.

„V jarním covidovém období nám počty podání klesly ani ne o 20 procent. Podle nás je tak lepší nechat otevřeno celý den, aby lidé přicházeli postupně a netvořily se nám před úřadem fronty,“ vysvětluje předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Karel Večeře.

Přesto lze i na katastru nemovitostí většinu podání řešit elektronicky. Navíc po celou dobu původních úředních hodin je na všech úřadech přístupná schránka, do které lze žádosti vkládat bez toho, aby klient musel přijít do kontaktu s některým z úředníků. Pokud k podání žadatel připojí svou e-mailovou adresu, katastr nemovitostí ho bude navíc informovat, že byla žádost přijata.

Předseda ČÚZK ale dodává, že vše zkrátka online řešit nelze. Některé typy žádostí totiž dnes stále nemohou žadatelé řešit s úřadem elektronicky nebo jiným dálkovým způsobem.

„Většinu podání dnes přijímáme elektronicky, problém je ale někde jinde. Banky dnes neumožňují zástavní smlouvy podepisovat elektronicky nebo je nekonvertují. Celá řada zejména těch menších peněžních ústavů, které poskytují hypotéky, uznává potvrzení návrhu na vklad, jen pokud je na kopii razítko,“ dodává Večeře.

Finanční úřady

I s finančními úřady mají nyní žadatelé komunikovat hlavně dálkově. Všechna pracoviště omezila úřední hodiny na pondělí a středu od 8 do 13 hodin. Jsou zde ale umístěny sběrné boxy, do kterých žadatelé mohou vhodit svá podání. Pracoviště v takzvaném „optimalizovaném režimu 2+2“ – kde pracují jen dva úředníci dva dny v týdnu – budou do 25. října zcela uzavřena.

Ministerstvo financí rozhodlo, že odloží podnikatelům ze zasažených odvětví všechny úhrady DPH, daně z příjmů a silniční daně od 14. října do konce roku. Vláda pak v pátek na mimořádném zasedání schválila návrh kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé společnosti s ručením omezeným bez zaměstnanců ve výši 500 korun denně. Stát by měl peníze vyplácet malým firmám za celou dobu uzavření či omezení činnosti vládními nařízeními kvůli epidemii koronaviru. Musí ale jít o převažující činnost.

„Finanční správa standardně zpracovává žádosti o kompenzační bonus a vyplácí kompenzační bonus bez zbytečného odkladu. Pro urychlení odstranění vad podání a vzniklých pochybností preferuje správce daně neformální kontakt s žadatelem,“ vysvětluje Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství s tím, že se tak úředníci snaží urychlit vyřizování žádostí. Teprve v případě, že se jim nepodaří takto chyby vyřešit, přistupují k formálnímu postupu.

Všechny žádosti by pak měly jít stejně jako na jaře vyřídit online, a to prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Elektronická kopie takové žádosti musí být opatřena vlastnoručním podpisem.

Reklama

Doporučované