Hlavní obsah

Paušální daň v kostce: Odkdy se přihlásit, kdy platit a jak ji zrušit

Foto: Seznam Zprávy

Přichází paušální daň. Na co si dát pozor, než se pro ni rozhodnete?

Reklama

8. 1. 10:33

Už jen dva dny zbývají podnikatelům, aby se přihlásili k paušální dani. SZ Byznys připravily odpovědi na nejčastější otázky, které si podnikatelé v souvislosti s touto novinkou pokládají.

Článek

Na co si dát pozor?

- Stávající podnikatelé mohou paušální daň zvolit jen do 11. ledna 2021. Potom mají šanci až zase za rok

- Kdo začne podnikat v průběhu roku, může si paušální daň zvolit. Oznámit to ale musí u vzniku živnosti.

- Ministerstvo i banky doporučují si vést vlastní evidenci příjmů. Pokud překročíte milion korun ročně, musíte podat daňové přiznání. Evidence se může hodit i u budoucích půjček.

- Pokud například pronajímáte garáž a získáte za to více než 15 tisíc korun ročně, daňové přiznání se vám stejně nevyhne.

Více informací najdete v článku.

Kolik paušální daň činí?

Paušální daň znamená jeden odvod, kterým podnikatel uhradí daň z příjmů a sociální a zdravotní pojištění. Pro rok 2021 činí paušální daň 5 469 korun měsíčně. Skládá se z minimálního zdravotního pojistného ve výši 2 393 korun, minimálního sociálního pojištění navýšeného o 15 procent na 2 976 korun a ze stokoruny jakožto daně z příjmů.

Jak a kdy se k ní přihlásit?

K novému typu placení daně z příjmů a záloh na sociální a zdravotní pojištění je nutné přihlásit se pomocí formuláře. Vyplnit ho můžete buď v papírové podobě, nebo online. Vyplněný a podepsaný formulář je následně třeba podat místně příslušnému finančnímu úřadu. Podat ho je možné také poštou nebo přes datovou schránku. Pojišťovnu ani Českou správu sociálního zabezpečení není nutné ohledně změny kontaktovat.

Pokud máte o tuto formu platby pro rok 2021 zájem, je nutné oznámení podat do 11. ledna (včetně).

Paušální zálohy jsou placeny na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (kód ČNB). Variabilní symbol odpovídá kmenové části DIČ, která je tvořena obecným identifikátorem. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Kdy platit paušální daň?

Měsíční zálohy musí podnikatelé zaplatit vždy k 20. dni daného měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, kterou je možné zaplatit až do 22. února (společně s únorovou splátkou). Využít k tomu mohou například trvalý příkaz nebo si daň předplatit na několik měsíců dopředu (maximálně však na dvanáct).

Jací podnikatelé mohou paušální daň využít?

Paušální daň je dobrovolná. Využívat ji mohou živnostníci při hlavní i vedlejší činnosti. Existuje ale několik příkladů, kdy není možné paušální daň využívat.

V jakých případech se můžete přihlásit k paušální dani?

- Pokud jste OSVČ podle zákonů upravujících důchodové a veřejné zdravotní pojištění s ročním příjmem z podnikání do 1 milionu korun.

- Jestliže nejste plátcem DPH a nemáte registrační povinnosti k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.

- V případě, že nejste dlužníkem v insolvenčním řízení.

- Když nejste společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.

- Když nevykonáváte činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (neboli zaměstnání), s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Lze využít u paušální daně další slevy (na poplatníka, na manžela/manželku apod.)?

Nelze. Pokud se podnikatel rozhodne využívat paušální daň, odpadne mu sice povinnost podávat daňové přiznání a bude platit jen jednu částku měsíčně, přijde tím ale i o některé výhody. Nemůže tak například uplatňovat slevu na poplatníka, slevu na děti a podobně.

Musím podávat daňové přiznání?

Podnikatelé v rámci paušální daně nemusí podávat daňové přiznání, jestliže jejich roční výdělky nepřesáhnou milion korun. Pokud ano, musí přiznání standardně podat a nesmí zapomenout ani na přehledy pro pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Daňové přiznání za rok 2020 je ještě nutné standardně podat.

Je nutné si vést evidenci příjmů?

Povinností to není, banky i ministerstvo financí to nicméně doporučují. Může se totiž stát, že vaše příjmy přesáhnou milion korun tak, jak je uvedeno výše. Zároveň je vhodné si příjmy evidovat do budoucích let, ve kterých případně budete žádat o hypotéku. Bonitu podnikatele v takových případech standardně banky posuzovaly právě podle daňového přiznání. Jak budou postupovat u podnikatelů s paušální daní, zatím není jasné:

Dá se k paušálu přihlásit, i když začnu podnikat později?

Pro lidi, kteří už podnikají, platí, že se k paušální dani mohou přihlásit nejpozději do 11. ledna 2021. Pokud to nestihnou, mají příležitost zase až za rok.

Jiná situace bude u nových podnikatelů, kteří začnou se svou živností až v průběhu roku. Jestliže chtějí začít podnikat a zároveň využít paušální daň, musí to oznámit hned při zakládání činnosti. První dvě zálohy na paušální dani jsou splatné ve stejný den. „V případě zahájení činnosti 20. června 2021 budou zálohy za červen a červenec splatné 20. července 2021,“ uvádí jako příklad na svém webu Finanční správa.

Jak paušální daň zrušit?

Z paušálního režimu je možné vystoupit vždy na konci roku a pokračovat dále v tradičním placení záloh. Další možností je, že podnikatel přestane splňovat podmínky pro paušální daň už během roku (stane se z něj plátce DPH a podobně).

Variantou je také dlouhodobá pracovní neschopnost. V takovém případě ministerstvo doporučuje přerušit živnost, čímž v dalších měsících odpadne povinnost platit paušální daň. Pokud se v tom samém roce podnikatel vrátí do práce, může v paušální dani pokračovat.

Jak je to s příjmy z pronájmu?

Složitější situace nastává, jestliže má podnikatel ještě další příjmy podle § 9 (příjmy z nájmu) nebo § 10 (ostatní příjmy) zákona o daních z příjmů.

V tomto případě sice podnikatel do režimu paušální daně může vstoupit, tyto příjmy ale nesmí překročit 15 tisíc korun ročně. Pokud částka překročí 15 tisíc, musí podat i daňové přiznání.

V takovém případě v daňovém přiznání musí být vykázány veškeré zdanitelné příjmy včetně těch ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů. Zaplacené paušální zálohy na daň se započítají na celkovou daňovou povinnost. Rovněž v daném případě vznikne povinnost podat přehledy o příjmech a výdajích týkající se důchodového a zdravotního pojištění.

Zdroj: Finanční správa

Zjednodušeně řečeno – podnikatel v tomto případě může paušální daň využít, v dalším roce ale stejně musí podat daňové přiznání a přehledy pro pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Musím při paušální dani platit také silniční daň?

Ano, tato povinnost zůstává. Tato daň stojí totiž mimo nový paušální tarif, pomocí kterého se platí sociální a zdravotní pojištění společně s daní z příjmů.

Zmenšuje paušální daň budoucí důchod?

Podnikatelé se nemusí bát, že by kvůli paušální dani přišli o důchod. V rámci platby totiž hradí dokonce vyšší sociální pojištění, než je stanovené minimum. Zůstává také možnost si na sociální pojištění připlácet, stačí se zvlášť obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení. To samé platí o dobrovolném nemocenském pojištění.

Pokud je už nyní podnikatel v důchodovém věku, může paušální daň také využít (stejně jako ostatní OSVČ při vedlejší činnosti). Žádné finanční úlevy se ale v tomto případě neuplatňují a paušální daň zůstává ze zákona stejná (5 469 korun měsíčně).

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované