Hlavní obsah

Vědí, kde se zrodí ohnisko koronaviru, pět dní předem. Stačí k tomu levný test

Z odpadních vod se dá vyčíst, jaká epidemická situace nastane zhruba za 5 dní, kde jsou ohniska nákazy i jaké převládají mutace. (Video: Zuzana Hodková, Seznam Zprávy)

 

Reklama

23. 3. 5:59

Lidé vylučují virus ještě dříve, než mají příznaky – analýzou odpadní vody tak Praha získá představu o tom, kde jsou ohniska nemoci a jak se bude křivka nákazy vyvíjet.

Článek

Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s VŠCHT vyvinuly metodu, která umožňuje predikovat vývoj epidemie covid -19, jeho mutace a najít ohniska nákazy. Stačí k tomu jediné – analýza odpadních vod. Ve většině případů totiž lidé začínají virus vylučovat ve stolici několik dní před tím, než se u nich nákaza projeví.

Pilotní testování v rámci grantu od Technologické agentury proběhlo v Praze už loni a výsledky jsou více než slibné.

Sídliště i centrum města

„Začali jsme vzorkovat vybrané lokality v hlavním městě Praha – naším cílem bylo vytvořit metodiku,“ říká Zuzana Nováková, technoložka PVK, s tím, že mezi vytipovaná místa patřily například sídliště a obytné zóny, centrum Prahy, nebo třeba vysokoškolské koleje. Postupně ale firma přidala i pravidelné odběry z páteřní sítě.

Dnes se vzorky odebírají z vytipovaných kanálů a stokové sítě dvakrát až třikrát týdně – vždy hned ráno. Následně se pomocí laboratorních metod upraví a zkoumají. Právě tady hraje roli VŠCHT.

Týden až dva náskok

Pravidelné monitorování odpadních vod přináší několik zásadních výhod. Je nezávislé na počtu provedených klinických testů, data jsou získaná levně a s předstihem a lze tak sledovat ohniska epidemie a šíření nových mutací viru.

„Výsledky z provedeného sledování ukazují, že především v obytných oblastech data z odpadních vod velmi dobře korelují s epidemickou situací. Získávaná data z odpadních vod mohou poskytnout informace o ohniscích nákazy a možnosti příchodu další vlny onemocnění s předstihem 1–2 týdny oproti datům z testování obyvatel,“ dodává Nováková s tím, že teď bude společnost výsledky diskutovat s Hlavní hygienickou stanicí hlavního města Prahy a Státním zdravotním ústavem.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované