Hlavní obsah

Proč 70 procent podnikatelů „neumělo“ vyplnit žádost o kurzarbeit

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy

Náměstek ministryně práce odmítl pochybení ministerstva.

Reklama

16. 4. 2020 12:41

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo deset nejčastějších chyb při vyplňování žádosti o záchranný balíček Antivirus. Ne všechny chyby byly na straně žadatelů, jak dříve ministerstvo tvrdilo.

Článek

Minulý týden řadu lidí šokoval údaj o chybovosti u žádostí o záchranný balíček Antivirus. Celých 70 procent formulářů z prvních dní bylo špatně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jež má českou podobu kurzarbeitu na starosti, vydalo na svých stránkách seznam deseti nejčastějších chyb uživatelů. „Ten formulář je mimořádně jednoduchý a my jsme udělali maximum pro to, abychom dobře připravili návod. Kdyby ti žadatelé byli trošičku pozornější a trošičku lépe si načetli, jak mají s tou žádostí pracovat, ušetřili by trošku času sobě a hodně času lidem na Úřadu práce České republiky,“ prohlásil v ČT náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík.

Jenže hned první bod ministerského seznamu ukázal, že chyby nedělali jen žadatelé, jak Povšík tvrdil.

Ne úplně nepovinné

Jde o chybu, ve které se zmiňuje nevyplnění všech potřebných údajů. Například údaj „odhadovaná výše příspěvku“ byl v instruktážním videu i přímo na webu označován za nepovinnou kolonku.

Avšak lidé, kteří se ji rozhodli nevyplnit, se za chvíli dočkali telefonátu z Úřadu práce, ze kterého se dozvěděli, že je jejich žádost neúplná. „Kolonka ‚odhadovaná výše příspěvku‘ je již nyní povinným údajem, bez kterého nelze žádost odeslat,“ odpovědělo ministerstvo na dotaz Seznam Zpráv.

Na druhou stranu v žádostech podle vyjádření ministerstva chyběly i jiné údaje, které jsou pro správné řešení zásadní, jako je například číslo bankovního účtu či identifikační číslo. Dále se také stávalo, že žadatelé přejmenovávali zaslané dokumenty.

Co je Antivirus

Balíček Antivirus zavádí do České republiky německý koncept kurzarbeit.

Zaměstnavatelé zasažení opatřeními, kterými vláda reagovala na epidemii viru covid-19, mohou žádat stát o proplácení mezd svých pracovníků.

Nedůvěra mezi ministerstvy

Dalším častým problémem bylo neposkytnutí některé z příloh. Jednou z nich byl i doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu, které se dokládá smlouvou o zřízení účtu nebo potvrzením banky. Avšak k těmto dokumentům vede velmi trnitá cesta.

Když má žadatel účet delší dobu, může být smlouva ztracena či zničena a o potvrzení z banky se musí zažádat, což začíná připomínat dokument pro dokument. Navíc většina firem jsou i plátci DPH a jejich účet musí být zveřejněn na internetu v systému ARES, který je veřejně přístupný.

„Důvodem (proč je potřeba doklad o zřízení účtu, pozn. red.) je skutečnost, aby peníze byly vyplaceny na účet, který je prokazatelně účtem příjemce. V případě čísel účtů uvedených v registrů plátců DPH, respektive účtu zveřejněného, nepovažuje MPSV za průkazné, že uvedený účet je skutečně tím účtem, na nějž má být zaměstnavateli příspěvek poskytnut, a zejména jednoznačně neprokazuje, že uvedený účet je účtem příjemce příspěvku,“ uvedl pro Seznam Zprávy tiskový mluvčí ministerstva Jan Brodský.

Čísla účtů v systému ARES však kontrolují finanční úřady, které spadají pod ministerstvo financí, takže se zdá, že co stačí ministerstvu financí, není pro resort práce dostatečné.

Plná moc

Ministerstvo práce a sociálních věcí také požaduje po uchazečích o Antivirus datovou schránku a elektronický podpis, nicméně ne všichni zaměstnavatelé tyto dvě možnosti splňují. Pro některé žadatele bylo tedy jednodušší využít možnosti člověka, jenž už datovou schránku a elektronický podpis vlastní.

Ministerstvo tento způsob umožňuje, ale potřebuje plnou moc, která by dokazovala předání odpovědnosti. Ministerstvo ale nevydalo žádný vzor, jak by plná moc měla vypadat, a to nejspíše způsobovalo další problémy.

„Konzultovala jsem s nimi text plné moci, abych mohla odesílat za lidi, kteří nemají datovou schránku. Nikde žádný vzor neuvedli. Na úřadě nevěděli nic, a až když jsem odeslala pět plných mocí, tak paní vedoucí rozhodla a z úřadu mi volali, co doplnit,“ popsala svoji zkušenost jedna ze žadatelek.

Náležitosti plné moci pro žádost o Antivirus

Musí jít o písemnou plnou moc. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Musí být specifikováno, k jakému úkonu, skupině úkonů, pro jakou část řízení nebo zda pro celé řízení je plná moc udělena.

Musí být uvedeno, kdo koho zmocňuje a že zmocněnec plnou moc přijímá.

Ministerstvo ale podobný problém nezaznamenalo. „MPSV dosud nezaznamenalo zájem ze strany zaměstnavatelů o uvolnění vzoru pro udělení plné moci a v této oblasti, pokud je plná moc k žádosti přiložena, nedochází k nedostatkům,“ říká Brodský z ministerstva práce a sociálních věcí. Dále uvádí, že plná moc musí obsahovat tyto náležitosti.

Balíček Antivirus zavádí do České republiky německý koncept kurzarbeit, díky kterému zaměstnavatelé zasažení opatřeními způsobenými nemocí covid-19 mohou žádat stát o proplácení mezd svých pracovníků.

Technické chyby

Dle slov ministerstva bylo technických chyb úplné minimum. „Po technické stránce je systém stabilní a nevykazuje žádné chyby, které by byly způsobeny na straně MPSV nebo ÚP ČR. Pouze v jednom dni během minulého týdne a navíc na velmi malé části území měl systém drobný krátkodobý výpadek,“ říká Brodský pro Seznam Zprávy.

Reklama

Doporučované