Hlavní obsah

Co mají nosit Češi na dresu? Slovo Czechia je pořád problém

Foto: Profimedia.cz

Co uvidíme na dresech českých reprezentantů na OH v Paříži? Czech Republic, jako na snímku na triku oštěpaře Jakuba Vadlejcha, nebo nápis Czechia?

Reklama

20. 7. 2022 6:00

Už se zdálo, že se na užívání názvu Czechia shodne celé české sportovní prostředí. Než se do věci vložil Jiří Kejval a vedení Českého olympijského výboru a řekli: Ne. „Zklamání,“ zaznělo v reakci z ministerstva zahraničních věcí.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Basketbalisté či hokejisté nosí v mezistátních zápasech na dresech nápis Česko. Krátká verze názvu země je od roku 2016 registrována ve všech jednacích jazycích Organizace spojených národů. Stačilo jedno úspěšné hlasování, aby éra dlouhého názvu Czech Republic skončila i na dresech českých olympioniků.

Ale nestalo se. Na jednání exekutivy Českého olympijského výboru (ČOV) nebyl 14. června schválen materiál předložený pod názvem Jednotná prezentace republiky ve sportu doma i v zahraničí.

Zjednodušeně řečeno šlo o úmluvu, že celé sportovní prostředí bude nadále jednotně používat zkrácený název Česko/Czechia na úkor po léta užívané varianty Česká republika / Czech Republic. A to v souladu s koncepcí, kterou přijala vláda už v roce 2016.

Postoj vedení olympijského výboru v čele s jeho předsedou Jiřím Kejvalem proto vyvolal všeobecné rozhořčení.

„Chceme-li úspěšně budovat jednotnou značku naší země, musíme pokud možno užívat její jednotné označení. A tím je z mnoha praktických důvodů krátká verze Česko/Czechia,“ říká Martin Dvořák, náměstek ministra zahraničí.

Hlasování šéfů ČOV bylo tedy pro něj zklamáním. „Věděl jsem, že předseda olympijského výboru Jiří Kejval má rezervovanější postoj ke krátkému názvu, několikrát jsem s ním o tom jednal a zdálo se mi, že nakonec byl ochoten k tomu kroku přistoupit,“ sděluje Martin Dvořák.

„Nakonec to byl právě jeho hlas, který při rozhodujícím hlasování chyběl,“ doplňuje Dvořák právě v souvislosti s Kejvalem.

Kejval by měl abdikovat, míní Jansta

Inkriminovaného jednání exekutivy ČOV se 14. června neúčastnil fotbalový šéf Petr Fousek. A hlasování o Czechii se uskutečnilo až v závěru zasedání, kdy již nebyl přítomen ani Milan Hnilička za hokej. Oba jmenovaní by přitom patrně podpořili zkrácenou variantu.

Ze zbývajících přítomných bylo pak 7 pro sjednocení na názvu Czechia, 2 proti. A 6 osob se hlasování zdrželo, což nestačilo na to, aby byl návrh přijat. „Ano, byl jsem mezi těmi, kteří se zdrželi,“ říká Jiří Kejval.

„Předseda ČOV se nejprve svým podpisem zaváže k tomu, že bude zavedení názvu Czechia podporovat, načež potom jedná opačně a ten název zablokuje. To přece není možné. V jeho pozici by po mém soudu bylo férové abdikovat,“ navrhuje Jiřímu Kejvalovi jeho názorový soupeř v mnoha tématech Miroslav Jansta, šéf České unie sportu (ČUS) a českého basketbalu.

„Že se bude prioritně používat zkrácený název země, je politické rozhodnutí platné už několik let. Jiří Kejval se k jeho podpoře zavázal v memorandu, které v listopadu 2015 podepsal spolu s tehdejším ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem,“ připomíná Miroslav Jansta.

Proti byl jen boxerský svaz

„Na konci dubna jsme měli na ministerstvu zahraničí konferenci za účasti ČOV, ČUS, Sokola a Národní sportovní agentury. Došlo na ní k dohodě o užívání názvu Czechia, jen Jiří Kejval to odmítl podepsat. Slíbil ovšem, že znovu osloví sportovní svazy, a pokud budou pro název Czechia, přizpůsobí se tomu,“ pokračuje Jansta.

Následovala anketa, v níž se vyjádřily čtyři desítky sportovních svazů a organizací. Proti zkrácenému názvu Czechia se vyjádřili jen boxeři. Jinak na tomto fóru získal dokument Jednotná prezentace republiky ve sportu doma i v zahraničí zjevnou podporu.

„Jenže Kejvalovi se Czechia nelíbí, je absolutně proti, je to jeho osobní boj, a tak se snaží všemožnými obstrukcemi rozhodnutí oddalovat, aby pak mohl říct: Vidíte, už je pozdě, před OH 2024 už zkrácený název zavést nestihneme,“ míní Jansta.

Takový výklad Jiří Kejval jednoznačně odmítá. Říká dokonce: „Budu následovat rozhodnutí státních orgánů. Tohle je věc, která daleko přesahuje sport. Snažím se být maximálně pragmatický. Sportovci nejsou těmi, kteří by měli rozhodovat o tom, jak se náš stát jmenuje.“

Tato Kejvalova slova jsou ale zatím v příkrém rozporu s jeho dosavadními činy. Proč tedy vedení ČOV zavedení názvu Czechia nepodpořilo? „Během diskuse se ukázalo, že některé věci s tím související ještě nejsou vyřešeny. Že teď hlasování dopadlo tímhle způsobem, to ale ještě nic neznamená. K tématu se vrátíme v září. Možná nás čeká ještě několik takových hlasování. Nic nás netlačí, od OH v Paříži nás dělí ještě dva roky,“ říká Kejval.

Připouští ovšem, že z hlediska nákladů by bylo vhodné vědět, jaké nápisy se na dresech nebo teplákových soupravách mají objevit, už v dostatečném předstihu.

Se Zaorálkem se prý oba divili

„Hlasování v komisi sportovců ovšem dopadlo jednoznačně pro delší variantu názvu země,“ zdůrazňuje Kejval. „A nakonec jsou to přece jen sportovci, kdo v těch dresech vystupuje, ne funkcionáři,“ říká Kejval.

Kejval nadhazuje i další konsekvence. Například zda v souvislosti s případným zavedením označení Czechia upravovat i název samotného Českého olympijského výboru, případně jeho chráněné logo. „Musíme se vyvarovat toho, abychom neudělali A a nepřekvapilo by nás vzápětí B a C,“ naznačuje Kejval, že je nutno domyslet konsekvence a dopady každého zásadnějšího rozhodnutí.

Zajímavý výklad nabízí i ke svému podpisu pod memorandem, ve kterém se v roce 2015 spolu s ministrem Zaorálkem zavázali k podpoře zkráceného názvu Czechia. „V návrhu toho dokumentu, který jsem před podpisem dostal k dispozici, se tehdy nic takového neobjevilo,“ říká Kejval.

Každopádně originál, jejž podepsal, o podpoře Czechie hovoří. „Já byl tehdy prvně konfrontován s tím, že tady nějaká taková iniciativa vůbec existuje. Já i ministr Zaorálek jsme byli tehdy překvapeni, že se to v textu objevilo,“ říká Kejval, který ale zdůrazňuje, že tím svůj podpis pod memorandem nijak nezpochybňuje.

„Měli jsme za to, že i ve sportovním prostředí už ohledně Czechie panuje shoda. Pokud k nám na ministerstvo přicházejí k této věci od sportovců dotazy, jde nejčastěji o to, jestli nemůžeme nějak přesvědčit ČOV, aby se k tomuto trendu konečně přidal,“ uzavírá Martin Dvořák, náměstek ministra zahraničních věcí.

Reklama

Doporučované