Hlavní obsah

Vítek vypnul financování Mladé fronty, vydavatelství hrozí zastavení chodu

Foto: Profimedia.cz

Vydavatelství Mladá fronta hrozí ukončení provozu.

Reklama

18. 11. 2020 15:36

Skupina CPI Radovana Vítka nedala souhlas k dalšímu financování provozu Mladé fronty, která jí dluží zhruba 23 milionů korun a je v konkurzu. Insolvenční správkyně žádá věřitele o ukončení provozu.

Článek

Rychlý vývoj nabrala situace kolem vydavatelství Mladá fronta, které už rok bojuje o přežití. Trpělivost se situací došla zajištěnému věřiteli – skupině CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka, která vydavatelství od jara poskytuje financování na provoz.

Insolvenční správkyně Petra Hýsková se na oficiální dotaz, zda může pokračovat ve financování podniku a tím de facto hradit pohledávky věřitelů, kteří jsou v posloupnosti zajištění až po CPI, dočkala od zástupců CPI jasného ne. Vyplývá to z vyjádření CPI, které se objevilo v insolvenčním rejstříku.

V praxi to znamená, že Mladá fronta nemusí mít dost peněz na svůj běžný provoz, tedy na vydávání knih nebo například časopisu Euro. Zároveň dnes soudce Miloš Vondráček insolvenční správkyni zakázal, aby zpeněžovala majetkovou podstatu firmy před tím, než konkurz nabude právní moci. Tím de facto odmítl dražbu firmy, která se měla odehrát příští týden.

„Dlouho jsme nečinili žádné kroky k vymáhání naší pohledávky, věřili jsme v rychlý prodej podniku, a na začátku jsme dokonce avizovali náš zájem se o koupi ucházet. V průběhu insolvenčního řízení však nastalo hned několik zvratů, když byl například kvůli podjatosti vyměněn insolvenční soudce a bylo zrušeno původní rozhodnutí o konkurzu a s ním i tehdy již proběhlá aukce,“ říká mluvčí CPI Jakub Velen s tím, že z úvěrového rámce, který skupina poskytla, nakonec Mladá fronta vyčerpala zhruba 23 milionů korun.

Insolvenční správkyně Petra Hýsková se obrátila na věřitelský výbor a žádá ho o projednání ukončení provozu dlužníkova závodu, a to bez odkladu. Jinak řečeno provoz vydavatelství by se v případě souhlasu věřitelů zastavil a celé či po částech by se prodávalo s tím, že fakticky už nefunguje. Tím by také pravděpodobně padl plán na aukci firmy v chodu, která měla být příští týden, i kdyby soudce firmu CPI ve svém rozhodnutí nepředběhl.

Proč může být pro CPI výhodnější tento postup? Podle jejích zástupců má skupina CPI obavu, že by výtěžek z takové aukce byl ještě menší, než pokud se podnik zastaví a jednotlivé pohledávky se budou vymáhat zvlášť, případně se budou prodávat zvlášť jednotlivé ochranné známky. Jako zajištěný věřitel bude mít také větší vliv na vymáhání pohledávek z obchodního styku.

„Docházelo k průtahům, kvůli kterým se ekonomická situace dlužníka stala kritická natolik, že insolvenční správkyně minulý týden veřejně uvedla, že výtěžek zpeněžení nebude pravděpodobně stačit ani na úhradu všech přednostně uspokojovaných pohledávek. Teď už nám nezbývá než bránit svou pohledávku,“ dodává Jakub Velen za CPI.

Zvenčí to vypadá, že se insolvencí Mladé fronty táhne souboj mezi rodinou Strnadů, kteří ovládají Czechoslovak Group, a skupinou CPI nebo lidmi, kteří jsou blízcí jejímu majiteli Radovanu Vítkovi. Na začátku hrál roli ještě poslední majitel vydavatelství František Savov, který se v jiných kauzách utkával se Strnadovými, jeho vliv však slábne.

Vítkovci už podle informací SZ Byznys o vydavatelství zájem nemají, za čímž stojí i koronavirová krize, která dala mediálnímu trhu další ránu. Jde jim primárně o to, aby získali zpět své peníze a ideálně na tom něco vydělali. Záchrana vydavatelství bude totiž vázat i hodně personálních zdrojů a na trhu jsou výnosnější příležitosti.

Už jednou zrušená aukce

Elektronickou aukci 2. září vyhrála společnost PP Partners Prague mediálního podnikatele Andreje Čírtka, který má blízko k Czechoslovak Group. Avšak po kritice ze strany věřitelů, kteří s dosaženou kupní cenou 50,1 milionu korun vyjádřili nesouhlas, dala insolvenční správkyně a soud na poslední chvíli příležitost dalším zájemcům Čírtkovu nabídku přeplatit. A to formou takzvaného předražku, což je právní institut, který se používá hlavně při dražbách nemovitostí.

Tím, kdo se měl do aukce dodatečně vrátit, byla především firma Crane Constancy Investments (CCI), za níž stojí slovenský finančník Braňo Prieložný, jeden ze spoluzakladatelů slovenského Istrokapitalu, kde vyrostl také Radovan Vítek. Prieložného firma už dříve získala největší pohledávku za Mladou frontou v hodnotě 54 milionů, kterou předtím drželo spořitelní družstvo Artesa, a patří tak mezi významné a částečně přes zásoby zajištěné věřitele.

Dodatečnou nabídku Crane ale nakonec nepodal a během pár hodin situace dopadla ještě jinak. Vrchní soud v Praze rozhodl, že soudce Zdeněk Strnad, který řešil insolvenci vydavatelství Mladá fronta, je z případu vyloučen pro podjatost.

Případ se tak vrátil na začátek, aukce byla neplatná a opět musel být prohlášen konkurz s novým soudcem. Ani tato celková pozice přitom není jistá, konkurz již dnes napadla firma Jaromír Soukup Consulting.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované