Hlavní obsah

Kompletní přehled všech platných koronavirových opatření

Článek

Co je nejnovější a změnilo se od pondělí 12. dubna

- Otevřela papírnictví, obchody s dětským oblečením a obuví, čistírny a prádelny, prodejny pietního zboží, farmářské trhy, zámečnictví, opravny zařízení pro domácnosti nebo prodejny náhradních dílů pro auta a stroje.

- Je umožněn provoz služeb pro projektovou činnost a psychologické poradenství a diagnostiku.

- Obnovený je provoz venkovních prostorů zoologických a botanických zahrad. Naplnit smějí 20 procent kapacity.

- Skončil zákaz vycházení po 21. hodině nebo zákaz cestování mezi okresy.

- Trénink bude možný po skupinkách o dvou hráčích. Na hřišti takovýchto skupin bude moct být až 6 a jednotlivé skupiny mezi sebou musí dodržet desetimetrové rozestupy.

- Venku i uvnitř se mohou sejít maximálně dva lidé.

- Svatby a pohřby bude možné pořádat uvnitř i venku v maximálně 15 lidech.

- Povoleny jsou za určitých podmínek návštěvy ve věznicích.

- Je možné konání závěrečných zkoušek v autoškolách.

- Začal návrat žáků do škol za určitých podmínek.

Více čtěte ZDE.

Vláda v pondělí rozhodla o drobných změnách v každodenním životě:

Co v článku naleznete?

Pohyb lidí a setkávání – omezení mezi okresy, návštěvy, nákupy, noční vycházení.

Roušky a respirátory – kde je musíte nosit a jaké jsou výjimky.

Sport – jaké jsou podmínky pro sportování.

Školy – co je otevřené/zavřené, stravování, ubytování, konzultace.

Sociální a zdravotnická zařízení – návštěvy, účast při porodu, poskytování sociálních služeb.

Podmínky a testování ve firmách – jak je to s testováním, stravováním a rouškami.

Obchody, služby a kultura co je otevřené/zavřené a jaká jsou opatření.

Restaurace a hotely co je otevřené/zavřené a kdo se může ubytovat v hotelu.

Zahraniční cesty pendleři, návrat do ČR.

Úřady a jiné instituce – úřední hodiny a jak je to s propadlými doklady.

Pohyb lidí a setkávání

Omezení pohybu mezi okresy – Od pondělí 12. dubna se ruší zákaz pohybu mezi okresy. Pro opuštění okresu není potřeba mít čestné prohlášení, potvrzení od zaměstnavatele ani žádné další dokumenty.

Setkávání a volnočasové aktivity – Venku i uvnitř se mohou potkat maximálně dva lidé.

Zákaz nočního vycházení – S koncem nouzového stavu je plošně zrušen zákaz nočního vycházení mezi 21:00 a 5:00.

Roušky a respirátory

Platí povinnost nosit všude v uzavřených prostorách respirátor (či technicky stejně účinný prostředek). Lidé tak budou muset nosit respirátor v prodejnách, provozovnách, ve veřejné dopravě, motorových vozidlech (pokud nejste členové jedné domácnosti), zdravotnických zařízeních, na mezinárodních letištích a na nástupištích.

Venku je možné kromě respirátoru nosit i chirurgickou roušku, konkrétně v zastavěných místech obce. Mimo zastavěná místa, pokud jsou od sebe dvě osoby vzdálené méně než dva metry, je rouška také povinná. Výjimkou jsou členové jedné domácnosti.

Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.

Ochrana dýchacích cest buď rouškou nebo respirátorem je povinná i na pracovišti, výjimka platí pouze tehdy, pokud jsou lidé v místnosti sami. Zaměstnavatelé, kteří od svých zaměstnanců vyžadují pobyt na pracovišti, by se měli sami zásobit respirátory a mají povinnost je svým zaměstnancům poskytnout. Podrobnější pravidla v nošení roušek a respirátorů najdete dále v tomto článku.

Výjimky z nošení roušek a respirátorů – Roušku nemusí lidé nosit doma nebo v jiných prostorech ubytování (hotely při služebních cestách). Uvnitř ani venku nemusí roušky nosit děti do 2 let (včetně), osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami nebo profesionální sportovci v době tréninku či zápasu. Roušku nemusí lidé nosit ani v přírodě mimo město, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry (nepočítají se osoby ze stejné domácnosti). Děti do 15 let mohou nosit místo respirátoru chirurgickou roušku.

Sport

Profesionální sport – Je povolen. Sportovci i realizační týmy ale musí být pravidelně testováni, soutěže probíhají bez diváků.

Amatérský sport – Veškeré týmové sportovní soutěže jsou pozastaveny. Na venkovní sportovní ploše se může sportovat ve dvojicích, přičemž na jedné ploše může být dvojic maximálně šest. Minimální vzdálenost mezi dvojicemi je 10 metrů.

Sportoviště – Vláda zakázala provoz všech vnitřních sportovišť (posiloven, fitness center a podobně). Zakázán je rovněž provoz bazénů a umělých koupališť. Wellness může fungovat jen při poskytování zdravotních služeb.

Individuální sport – Kvůli omezení setkávání lidí se může trénovat maximálně ve dvou lidech ve venkovních prostorech najednou.

Školy

Od 12. dubna znovu otevřely některé typy škol. Do lavic usednou žáci tříd prvního stupně (rotačně), do mateřských škol se vrací předškoláci, otevírají také malotřídky, školy do 75 dětí a speciální školy. Zakázány jsou školy v přírodě.

Testování – Od pondělí 12. dubna se týká jak pracovníků škol, tak i dětí. Neinvazivním antigenním testováním musejí projít dvakrát týdně.

Jak je to s prezenční výukou na školách?

Výjimky pro praxe – Studenti zdravotnických oborů mohou na středních, vyšších odborných a vysokých školách prezenčně chodit na praxe.

Individuální konzultace – Zůstávají povoleny.

Ubytování – Studenti mohou bydlet na internátech a kolejích.

Stravování – Provoz jídelen je povolen. Stravovat se v nich mohou žáci a školští pracovníci, kteří se účastní prezenční výuky. Ostatní žáci a zaměstnanci si obědy mohou vyzvedávat přes výdejní okénko.

Autoškoly – Povoleny jsou závěrečné zkoušky v autoškolách.

Sociální a zdravotnická zařízení

Návštěvy v nemocnicích – Návštěvy ve zdravotnických zařízeních jsou plošně zakázány. Výjimkou jsou očkovaní lidé, ti mohou na návštěvy do sociálních zařízení bez testu. Výjimky jsou návštěvy u nezletilých pacientů, u pacientů s omezenou svéprávností a u pacientů v hospicích a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor, u dětí do 15 let je možná i chirurgická rouška.

Účast při porodech – Je možná, ale musí být dodrženo několik podmínek. Třetí osobou může být jen rodič nebo osoba žijící s rodičkou v jedné domácnosti. Zároveň nesmí mít zvýšenou teplotu a vykazovat příznaky onemocnění covid-19 a musí mít nasazenou chirurgickou roušku.

Návštěva v zařízení následné a dlouhodobé péče – Je možná, pokud se návštěvník nechá před příchodem otestovat. Může tak učinit buď přímo v zařízení antigenní metodou, nebo může přinést negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin. Třetí cestou je doložení toho, že člověk v posledních 90 dnech prodělal onemocnění covid-19. Po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor (děti mohou mít chirurgickou roušku).

Návštěvy sociálních zařízení – Platí stejné podmínky jako u návštěv v zařízeních následné a dlouhodobé péče.

Návštěvy ve vězeních – Za určitých podmínek jsou povoleny návštěvy.

Neakutní péče – Zdravotnická zařízení musela poskytování neakutní a preventivní (plánované) péče pozastavit. Pro konkrétní případy kontaktujte nemocnici či polikliniku, ve které měl zákrok proběhnout.

Poskytování sociálních služeb – Sociální služby poskytované na základě smlouvy mezi zařízením a klientem nemusí být po dobu nouzového stavu poskytovány v plném rozsahu (v souladu se smlouvou). O dočasném omezení musí klienta informovat. Vždy ale musí být zajištěny služby k ochraně života a zdraví. Při poskytování služeb v terénu musí mít všichni zúčastnění nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku.

Vycházky – Senioři, kteří půjdou na vycházku mimo sociální zařízení, museli doposud po návratu jít do karantény a podrobit se dvěma PCR testům. Z tohoto nyní dostávají výjimku senioři, kteří už mají 14 dnů po ukončení očkovacího cyklu, tedy po podání druhé dávky vakcíny. Nesmí také jevit příznaky onemocnění.

Podmínky a testování ve firmách

Roušky a respirátory – I na pracovišti musí lidé nosit buď respirátor (FFP2, KN95), nebo chirurgickou roušku. Zaměstnavatelé jsou povinni své zaměstnance ochrannými prostředky vybavit. Pro nošení ochranných pomůcek platí několik výjimek. Nosit je nemusí například řidiči veřejné dopravy či moderátoři. Roušku je možné sundat, pokud je člověk v místnosti naprosto sám (například v samostatné kanceláři).

Home office – Pokud je to možné, mají lidé pracovat z domova.

Stravování – Závodní stravování je povoleno. U jednoho stolu smí být nejvýše jeden strávník. U dlouhého stolu může být více lidí, ale musí mezi sebou mít nejméně dvoumetrový rozestup, případně musí být mezi strávníky mechanická překážka zabraňující šíření kapének (například plexisklo). Provozovatel nesmí do vnitřních stravovacích prostor připustit více lidí, než je míst na sezení.

Testování – Vláda v pondělí 22. března rozšířila povinné testování i na nejmenší firmy, neziskovky a živnostníky. Povinnost pro ně začala platit od 6. dubna. U OSVČ platí, že se testování týká jen těch, kteří se při práci setkávají s dalšími lidmi.

Možné jsou dva způsoby: 1. U závodního lékaře nebo u externího poskytovatele zdravotních služeb, 2. Samotestování.

Antigenní testování provedené zdravotníkem hradí stát. Na samotesty vláda přispěje čtyřikrát do měsíce 60 Kč na test pro jednoho zaměstnance. Testování se týká i OSVČ a lidí pracujících na dohodu.

Otázky a odpovědi k testování ve firmách:

Obchody, služby a kultura

Nově otevřené obchody – Od 12. dubna mohou otevřít papírnictví, obchody s dětskou obuví a oblečením, prodejny pietního zboží a náhradních dílů pro auta a stroje. Provoz obnovují farmářské trhy. Otevřeno mohou mít od 6 do 22 hodin.

Nově otevřené služby – Prádelny, čistírny, opravny domácích spotřebičů, zámečnictví. Otevřeno mají i provozovny pro sjednání geologických prací nebo různé drobné provozovny oprav a údržby instalací strojů a zařízení pro domácnost. Otevřeno mohou mít také od 6 do 22 hodin.

Běžně otevřené obchody a služby – Prodejny potravin, drogerie, lékárny, optiky, květinářství, trafiky, čerpací stanice, taxislužby, myčky aut (bez obsluhy), pohřební služby, servisy (telefonů a počítačů), výdejny zboží z e-shopů, prodejny krmiv, prodejny zahrádkářských a domácích potřeb.

Zoologické a botanické zahrady – Mohou mít otevřené venkovní prostory pro 20 procent své kapacity.

Zavřená jsou dále holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby. Knihovny mohou otevřít, přítomen ale může být jen jeden člověk na 15 metrů čtverečních.

Divadla, kina, koncertní sály, muzea, galerie a památky jsou zavřené.

Restaurace a hotely

Restaurace, hospody, bary a kavárny jsou zavřené a mohou fungovat jen přes výdejní okénka.

Hotely a penziony mohou ubytovávat jen hosty na služebních cestách. Účel služební cesty musí člověk prokázat písemným potvrzením od zaměstnavatele.

Zahraniční cesty

Mapa cestovatele – Na stránkách Ministerstva zahraničí najdete přehled zemí s podmínkami, které musíte před vstupem splnit. Na tomto místě lze zjistit i nutnost povinné karantény či absolvování testu. U každé země se také dozvíte, jestli je v ní nízké, střední, vysoké nebo velmi vysoké riziko nákazy.

Vstup do ČR – Bez jakýchkoliv podmínek je možné cestovat jen do zemí s nízkým rizikem nákazy. Pokud jste v posledních 14 dnech pobývali minimálně 12 hodin v zemi se středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, musíte splnit několik pravidel. Před vstupem do ČR je nutné vždy vyplnit příjezdový formulář (https://plf.uzis.cz/). V případě příjezdu ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy je nutné podstoupit po návratu do ČR PCR test. Detailní informace najdete zde.

Země s novými mutacemi – Od 26. února je zakázáno cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy způsobeným novými mutacemi koronaviru. Tyto země jsou: Botswana, Brazílie, eSwatini (Svazijsko), Jihoafrická republika, Keňa, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzanie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe.

Pendleři – Podmínky pro Čechy pracující v zahraničí se dynamicky mění. Většina sousedů vyžaduje negativní antigenní či PCR test. Podrobné informace včetně těch od jednotlivých spolkových zemí Německa, které s Českem sousedí, najdete zde.

Úřady a jiné instituce

Úřední hodiny – Fungují normálně a bez omezení.

Testování Stejně jako ve firmách je testování povinné také na úřadech a v dalších veřejných institucích s méně než 50 zaměstnanci.

Osobní kontakt – Úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonní kontakt před osobním, a to kvůli snížení rizika nákazy. Možnost osobního kontaktu je ale zachována. Ve vnitřních prostorách úřadů platí povinnost nosit chirurgickou roušku či respirátor.

Propadlé doklady – Po celé Evropské unii se automaticky prodlužuje platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti. Opatření se týká dokladů, kterým skončila původní platnost mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021. Stejné nařízení se stejnými lhůtami platí pro řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidiče. Toto opatření neplatí u občanských průkazů a cestovních pasů. I v době nouzového stavu je nutné si požádat o vydání nových dokladů.

Návštěvy ve vězeních – Za určitých podmínek jsou povoleny návštěvy.

Kompletní znění všech opatření naleznete na Covid Portálu. Infolinka ke koronaviru 1221 je k dispozici každý den. V pracovních dnech od 8:00 do 19:00 a o víkendech od 9:00 do 16:30.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené