Hlavní obsah

Kompletní přehled všech platných koronavirových opatření

Článek

Co je nejnovější?

Od pondělí 24. května

- Obnoví se výuka bez rotací pro druhé stupně ZŠ a nižší ročníky gymnázií.

- Střední školy se vratí k plné teoretické výuce.

- Vysoké školy obnoví teoretickou výuku. Podmínkou budou rozestupy 1,5 metru s výjimkou praktik a laboratoří.

- Výuka v základních uměleckých školách bude od probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků.

- Kulturní akce otevřou pro 1000 lidí venku, 500 uvnitř. Zároveň však účastníci mohou obsadit maximálně polovinu kapacity, nejvíce ale zmíněných 500 míst.

- Otevřou se kina, za předpokladu, že nebudou prodávat občerstvení.

- 12 osob může společně sportovat uvnitř, celkem může být v jednom sportovním zařízení 30 osob.

- Otevřou všechny ubytovací služby, bez omezení kapacity. Hosté budou muset být očkováni, testováni, nebo mít potvrzení, že prodělali covid.

- Školy v přírodě se budou moci rozběhnout od 31. května.

Podrobněji čtěte ZDE.

Co se mění od pondělí 17. května, čtěte podrobněji ZDE.

Co v článku naleznete?

Roušky a respirátory – kde je musíte nosit a jaké jsou výjimky.

Školy – co je otevřené/zavřené, stravování, ubytování, konzultace.

Obchody, služby a kultura – co je otevřené/zavřené a jaká jsou opatření.

Sport – jaké jsou podmínky pro sportování.

Sociální a zdravotnická zařízení – návštěvy, účast při porodu, poskytování sociálních služeb.

Podmínky a testování ve firmách – jak je to s testováním, stravováním a rouškami.

Restaurace a hotely co je otevřené/zavřené a kdo se může ubytovat v hotelu.

Zahraniční cesty pendleři, návrat do ČR.

Úřady a jiné instituce – úřední hodiny a jak je to s propadlými doklady.

Roušky a respirátory

Platí povinnost nosit všude v uzavřených prostorách respirátor (či technicky stejně účinný prostředek). Lidé tak budou muset nosit respirátor v prodejnách, provozovnách, ve veřejné dopravě, motorových vozidlech (pokud nejste členové jedné domácnosti), zdravotnických zařízeních, na mezinárodních letištích a na nástupištích.

Venku je nutné mít nasazenou roušku jen v případě, že je někdo v okolí dvou metrů. Jinak se povinnost nošení roušek venku ruší.

Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.

Ochrana dýchacích cest buď rouškou, nebo respirátorem je povinná i na pracovišti, výjimka platí pouze tehdy, pokud jsou lidé v místnosti sami. Zaměstnavatelé, kteří od svých zaměstnanců vyžadují pobyt na pracovišti, by se měli sami zásobit respirátory a mají povinnost je svým zaměstnancům poskytnout. Podrobnější pravidla v nošení roušek a respirátorů najdete dále v tomto článku.

Výjimky z nošení roušek a respirátorů – Roušku nemusí lidé nosit doma nebo v jiných prostorech ubytování (hotely při služebních cestách). Uvnitř ani venku nemusí roušky nosit děti do 2 let (včetně), osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami nebo profesionální sportovci v době tréninku či zápasu. Děti do 15 let mohou nosit místo respirátoru chirurgickou roušku.

Školy

První stupně základních škol od 17. května fungují v celém Česku bez rotací. Druhé stupně se kompletně otevřely v Pardubickém, Plzeňském, Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém a Středočeském kraji a v Praze. Obnovena je také výuka na středních a vysokých školách. Více čtěte ZDE.

Testování – Týká se jak pracovníků škol, tak i dětí. Neinvazivním antigenním testováním musejí projít dvakrát týdně žáci druhých stupňů ZŠ, kteří chodí do škol v rotační formě. Jednou týdně se testují žáci prvních stupňů a druhých stupňů ZŠ, kteří do škol chodí prezenčně (stejné podmínky platí i pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance škol). Nově platí možnost testovat žáky jednou za 14 dnů PCR testy.

Výjimku mají děti ve školkách, tam se testovat nemusí.

Individuální konzultace – Zůstávají povolené.

Ubytování – Studenti mohou bydlet na internátech a kolejích.

Stravování – Provoz jídelen je povolen. Stravovat se v nich mohou žáci a školští pracovníci, kteří se účastní prezenční výuky. Ostatní žáci a zaměstnanci si obědy mohou vyzvedávat přes výdejní okénko.

Autoškoly – Povoleny jsou závěrečné zkoušky, je možná také výuka. Na zkoušce může být maximálně 10 osob (včetně komisaře).

Obchody, služby a kultura

Otevřené obchody – Otevřeny mohou mít všechny maloobchody. Platí omezení počtu zákazníků v prodejně (maximálně jeden na 15 metrů čtverečních).

Služby – Od pondělí 3. května jsou otevřené služby spojené s péčí o tělo a psí salony. Od 10. května otevírají také další služby (řemeslné služby, opravny obuvi, autobazary, půjčovny, překladatelské služby, zprostředkování, provoz solárií, cestovní kanceláře, dražby, zastavárenská činnost, vydavatelství, kopírovací práce, provoz lanovek nebo tetovací salony. Fungovat budou znovu smět také hodinářství, zlatnictví, truhlářství).

Pro vstup je nutný negativní test: buď z certifikovaného odběrového místa, nebo ze zaměstnání. U dětí, které jsou testované ve škole a nemají vystavené potvrzení, mohou rodiče předložit čestné prohlášení.

PCR test má platnost týden, antigenní test může být starý maximálně 72 hodin.

Fitness centra – Od 17. května je možný jejich provoz. Platí limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních, cvičit ve skupině mohou maximálně dva lidé, v provozovně může být nanejvýš 10 lidí najednou. Podmínkou pro vstup je negativní test, prodělaná nemoc či dokončené očkování. Sprchy a šatny musí zůstat zavřené.

Zavřené zůstávají bazény, ubytovací služby a wellness.

Muzea, galerie, památky – Od 10. května jsou otevřeny ve všech krajích.

Zoologické a botanické zahrady – Mohou mít otevřené venkovní prostory pro 50 procent své kapacity.

Venkovní kulturní akce – Možné je pořádat venkovní akce maximálně pro 700 návštěvníků. Podmínkou je prokázání se negativním testem, potvrzením o očkování nebo protilátkách. Další podmínkou jsou například nasazené respirátory.

Knihovny mohou otevřít, přítomen ale může být jen jeden člověk na 15 metrů čtverečních.

Divadla, kina a koncertní sály jsou zavřené.

Sport

Profesionální sport – Je povolen. Sportovci i realizační týmy ale musí být pravidelně testováni.

Amatérský sport – Veškeré týmové sportovní soutěže jsou pozastaveny. Na venkovní ploše může sportovat až třicet lidí najednou. Ve vnitřních prostorách mohou být maximálně dva lidé mladší 18 let.

Sociální a zdravotnická zařízení

Návštěvy v nemocnicích – Za přísných epidemických opatření vláda povolila návštěvy například v nemocnicích pro seniory od 17. května. Návštěvy se budou muset prokázat PCR testem nebo profesionálně odebraným antigenním testem maximálně 48 hodin starým. Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor, u dětí do 15 let je možná i chirurgická rouška.

Účast při porodech – Je možná, ale musí být dodrženo několik podmínek. Třetí osobou může být jen rodič nebo osoba žijící s rodičkou v jedné domácnosti. Zároveň nesmí mít zvýšenou teplotu a vykazovat příznaky onemocnění covid-19 a musí mít nasazenou chirurgickou roušku.

Návštěva v zařízení následné a dlouhodobé péče – Je možná, pokud se návštěvník nechá před příchodem otestovat. Může tak učinit buď přímo v zařízení antigenní metodou, nebo může přinést negativní výsledek PCR testu ne staršího než 48 hodin. Třetí cestou je doložení toho, že člověk v posledních 90 dnech prodělal onemocnění covid-19. Po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor (děti mohou mít chirurgickou roušku).

Návštěvy sociálních zařízení – Platí stejné podmínky jako u návštěv v zařízeních následné a dlouhodobé péče.

Návštěvy ve vězeních – Za určitých podmínek jsou povoleny návštěvy.

Poskytování sociálních služeb – Sociální služby poskytované na základě smlouvy mezi zařízením a klientem nemusí být po dobu nouzového stavu poskytovány v plném rozsahu (v souladu se smlouvou). O dočasném omezení musí klienta informovat. Vždy ale musí být zajištěny služby k ochraně života a zdraví. Při poskytování služeb v terénu musí mít všichni zúčastnění nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku.

Vycházky – Senioři, kteří půjdou na vycházku mimo sociální zařízení, museli doposud po návratu jít do karantény a podrobit se dvěma PCR testům. Z tohoto nyní dostávají výjimku senioři, kteří už mají 14 dnů po ukončení očkovacího cyklu, tedy po podání druhé dávky vakcíny. Nesmí také jevit příznaky onemocnění.

Podmínky a testování ve firmách

Roušky a respirátory – I na pracovišti musí lidé nosit buď respirátor (FFP2, KN95), nebo chirurgickou roušku. Zaměstnavatelé jsou povinni své zaměstnance ochrannými prostředky vybavit. Pro nošení ochranných pomůcek platí několik výjimek. Nosit je nemusí například řidiči veřejné dopravy či moderátoři. Roušku je možné sundat, pokud je člověk v místnosti naprosto sám (například v samostatné kanceláři).

Home office – Pokud je to možné, mají lidé pracovat z domova.

Stravování – Závodní stravování je povoleno. U jednoho stolu smí být nejvýše jeden strávník. U dlouhého stolu může být více lidí, ale musí mezi sebou mít nejméně dvoumetrový rozestup, případně musí být mezi strávníky mechanická překážka zabraňující šíření kapének (například plexisklo). Provozovatel nesmí do vnitřních stravovacích prostor připustit více lidí, než je míst na sezení.

Testování – Povinnost testování platí i pro nejmenší firmy, neziskovky a živnostníky. Povinnost pro ně začala platit od 6. dubna. U OSVČ platí, že se testování týká jen těch, kteří se při práci setkávají s dalšími lidmi.

Možné jsou dva způsoby: 1. U závodního lékaře nebo u externího poskytovatele zdravotních služeb. 2. Samotestování.

Antigenní testování provedené zdravotníkem hradí stát. Na samotesty vláda přispěje čtyřikrát do měsíce 60 Kč na test pro jednoho zaměstnance. Testování se týká i OSVČ a lidí pracujících na dohodu.

Vláda odsouhlasila povinné testování zatím do konce června.

Otázky a odpovědi k testování ve firmách:

Restaurace a hotely

Restaurace, hospody, bary a kavárny mohou od 17. května otevřít zahrádky. U stolu mohou sedět čtyři lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Rozestupy mezi jednotlivými stoly musí být minimálně 1,5 metru. Za jakých podmínek, čtěte podrobněji ZDE.

Zákazníci se dokumenty musí prokázat hygieně či policii, provozovatelé je vymáhat nebudou.

Hotely a penziony mohou ubytovávat jen hosty na služebních cestách. Účel služební cesty musí člověk prokázat písemným potvrzením od zaměstnavatele.

Zahraniční cesty

Mapa cestovatele – Na stránkách ministerstva zahraničí najdete přehled zemí s podmínkami, které musíte před vstupem splnit. Na tomto místě lze zjistit i nutnost povinné karantény či absolvování testu. U každé země se také dozvíte, jestli je v ní nízké, střední, vysoké nebo velmi vysoké riziko nákazy.

Vstup do ČR – Bez jakýchkoliv podmínek je možné cestovat jen do zemí s nízkým rizikem nákazy. Pokud jste v posledních 14 dnech pobývali minimálně 12 hodin v zemi se středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, musíte splnit několik pravidel. Před vstupem do ČR je nutné vždy vyplnit příjezdový formulář. V případě příjezdu ze země se středním (oranžová) nebo vysokým (červená) rizikem nákazy se test vyžaduje pouze v případě, že osoba do Česka přicestovala hromadnou dopravou. U zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená) jsou nutné dva testy. Jeden je nutné předložit při příjezdu (antigenní nebo PCR), druhý PCR od 5. do 14. dne od příjezdu. Detailní informace najdete zde.

Lidé, kteří mají aspoň 22 dní po první dávce očkování proti covidu-19 v České republice, se budou moci bez karantény a nutnosti testu na koronavirus vracet ze zemí se střední a vysokou mírou rizika. Od 15. května je umožněn vstup osobám, které mají alespoň 22 dní po první dávce vakcíny z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Polska a Slovenska.

Země s novými mutacemi – Od 26. února je zakázáno cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy způsobeným novými mutacemi koronaviru. Tyto země jsou: Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrická republika, Keňa, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzanie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie, Zimbabwe, Kolumbie a Peru. Vláda nově také zakázala kvůli nové mutaci cesty do Indie.

Pendleři – Podmínky pro Čechy pracující v zahraničí se dynamicky mění. Většina sousedů vyžaduje negativní antigenní či PCR test. Podrobné informace včetně těch od jednotlivých spolkových zemí Německa, které s Českem sousedí, najdete zde.

Úřady a jiné instituce

Úřední hodiny – Fungují normálně a bez omezení.

Testování –Stejně jako ve firmách je testování povinné také na úřadech a v dalších veřejných institucích s méně než 50 zaměstnanci.

Osobní kontakt – Úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonní kontakt před osobním, a to kvůli snížení rizika nákazy. Možnost osobního kontaktu je ale zachována. Ve vnitřních prostorách úřadů platí povinnost nosit chirurgickou roušku či respirátor.

Propadlé doklady – Po celé Evropské unii se automaticky prodlužuje platnost technické kontroly vozidla o 10 měsíců od konce její původní platnosti. Opatření se týká dokladů, kterým skončila původní platnost mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021. Stejné nařízení se stejnými lhůtami platí pro řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidiče. Toto opatření neplatí u občanských průkazů a cestovních pasů. I v době nouzového stavu je nutné si požádat o vydání nových dokladů.

Návštěvy ve vězeních – Za určitých podmínek jsou povoleny návštěvy.

Kompletní znění všech opatření naleznete na Covid Portálu. Infolinka ke koronaviru 1221 je k dispozici každý den. V pracovních dnech od 8:00 do 19:00 a o víkendech od 9:00 do 16:30.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené