Hlavní obsah

iPhone 12, který vyzařuje, zakázala Francie. Česko situaci sleduje

Foto: Apple.com, koláž: Pavel Kasík, Seznam Zprávy

Apple iPhone 12 přesáhl podle francouzských úřadů hodnotu elektromagnetického záření.

Reklama

15. 9. 16:51

Kvůli nadlimitní míře záření Francie pozastavila prodej iPhonu 12. Podle odborníků ve zdravotnictví však ani 40% překročení hranice nepředstavuje pro člověka nebezpečí. České úřady situaci kolem Applu sledují.

Článek

Stopka prodeje mobilního telefonu Apple iPhone 12 ve Francii vyvolala obavy, zda přístroj nepředstavuje pro uživatele zdravotní riziko. Smartphone údajně vyzařuje nadlimitní množství elektromagnetického záření.

Výrobky proto prověřují také německé a belgické úřady, jejich český protějšek se k tomu zatím nechystá.

Upozornění francouzského úřadu ohledně telefonů iPhone 12

Národní agentura pro radiové frekvence (ANFR) vydala 12. září upozornění, že telefon iPhone 12 v jejím měření absorpce záření překročil limitní hodnotu danou zákonem. Společnost Apple nález zpochybnila s tím, že telefon iPhone 12 v době, kdy byl na trh uveden, v říjnu 2020, splňoval veškeré zákonem stanovené podmínky.

Apple v pátek v reakci na případné stažení telefonů z trhu reagoval tím, že pro uživatele ve Francii vydá aktualizaci softwaru, díky které se záření přizpůsobí francouzským limitům. Americká společnost to uvedla ve vyjádření pro agenturu Reuters.

„Český telekomunikační úřad v tuto chvíli konkrétní podněty v dané věci neobdržel, situaci sledujeme. O stažení z trhu v České republice rozhoduje Česká obchodní inspekce,“ říká mluvčí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Tereza Meravá.

Zatím není na co reagovat

Určování nevyhovujících výrobků spadá do pravomoci České obchodní inspekce (ČOI), která situaci sleduje, a pokud bude třeba, je připravena zasáhnout.

„V případě, že bude vyžadována reakce na úrovni EU, je ČOI připravena na takový požadavek, respektive na případné upozornění o výskytu nebezpečného výrobku na trhu, adekvátně zareagovat,“ říká mluvčí ČOI František Kotrba.

Prozatím však žádný požadavek na ČOI ohledně omezení prodeje iPhonu 12 nebyl ze strany dozorčích orgánů nad trhem vznesen. „Ani evropský informační systém rychlé výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, Safety Gate, neobsahuje informace, na základě kterých by měla ČOI v tuto chvíli konat,“ dodává Kotrba.

Francouzská Národní agentura pro radiové frekvence (ANFR), která provádí kontroly mobilních telefonů uváděných na francouzský trh, změřila záření u iPhonů 12 a u 141 telefonů zjistila vysokou míru jeho absorpce. Měření ANFR prokázala, že hodnota specifické absorpce elektromagnetického záření pro končetiny překračuje limit 4 W/kg a činí 5,74 W/kg. Hranice 4 W/kg je platná také v Česku.

Proč a jak se měří absorbované záření?

Každý den jsme obklopení elektromagnetickým zářením: ze Slunce, ze vzdálených vysílačů, z mikrovlnné trouby apod. Lidskému zdraví tedy neškodí záření jako takové, škodlivé by ale mohlo být příliš silné záření z malé vzdálenosti.

Pokud by byla lidská tkáň dlouho vystavena silnému elektromagnetickému záření, může dojít k jejímu zahřátí (podobně jako se zahřívá jídlo v mikrovlnné troubě). Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) proto stanovila limity týkající se maximálního množství absorbované energie.

Foto: Verkotan

Měrný absorbovaný výkon (též specifická míra absorpce, SAR) se testuje v laboratořích pomocí speciálních napodobenin lidského těla. Testuje se absorbovaná energie po dobu šesti minut a přepočítává se na lokální i celotělové hodnoty.

Měří se konkrétně ohřev v oblasti hlavy, trupu a končetin. „Expoziční limit 2 W/kg (oblast hlavy a trupu) či 4 W/kg (končetiny) odpovídá ohřevu tkáně v řádech desetin stupně Celsia, což je méně než přirozené kolísání tělesné teploty během dne,“ uvádějí odborníci Státního zdravotního ústavu.

Jinými slovy: překročení těchto limitů o desítky procent není samo o sobě zdravotním rizikem.

„Expoziční limit 4 W/kg implicitně obsahuje velký bezpečnostní faktor oproti expozici, která by prokazatelně vedla ke zdravotním účinkům,“ uvedla mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.

Je podle ní prakticky vyloučeno, že by po mírném překročení tohoto limitu bylo možné pozorovat účinky expozice na zdraví člověka. „Nicméně z hlediska práva a právního státu musí být expoziční limity dodržovány v té podobě, v jaké jsou v zákoně uvedeny.“

iPhone 12 tak překročil povolený limit záření přibližně o 40 procent. Limity jsou však podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) nastaveny velmi konzervativně.

„Důvodem jsou nejistoty měření, nejistoty modelů a také velká variabilita vlastností lidské tkáně. Často jsou expoziční limity položeny řádově níže, než by byla expozice ohrožující zdraví,“ vysvětluje ústav.

Je prakticky vyloučené, že by mírné překročení limitu mohlo mít pozorovatelný vliv na zdraví člověka. Expoziční limity ale musejí být dodržovány tak, jak jsou v zákoně uvedeny.
Štěpánka Čechová, SZÚ

Míra záření, kvůli níž je Apple kritizován, by neměla mít pro uživatele pozorovatelný zdravotní dopad. Podle SZÚ množství záření ani nelze považovat za zdraví ohrožující. „Je jej třeba interpretovat tak, že expoziční limity jsou součástí legislativy a jejich překračování není povoleno,“ popisuje SZÚ.

Naopak při velmi výrazném překročení limitní hodnoty může záření způsobit podráždění nervového systému až poruchy srdečního rytmu. „U radiofrekvenčního záření je při překročení určitého prahu měrného výkonu absorbovaného ve tkáních možný i jejich ohřev, tyto prahy ale nebývají v běžných podmínkách překročeny,“ ubezpečuje Zdeněk Pistora z Odboru státního zkušebnictví Úřadu pro technickou normalizaci.

Podle SZÚ je limit 4 W/kg nastaven přísně a i jeho případné překročení nemá vliv na zdraví člověka. „Je prakticky vyloučené, že by při mírném překročení limitů bylo možné pozorovat účinky takové expozice na zdraví člověka. Nicméně, z hlediska práva a právního státu musí být expoziční limity dodržovány v té podobě, v jaké jsou v zákoně uvedeny,“ vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.

S výsledky měření, na jejichž základě Francie zakázala prodej iPhohu 12, zatím nemohou české úřady operovat, neboť ANFR ještě nezveřejnil, jak k nim došel, a ani tyto údaje nepředal členským státům EU. „Předpokládáme, že jde o údaj pravdivý, nicméně se může stát, že dojde k jeho korekcím v následujících týdnech,“ dodává Čechová.

Podle mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Miluše Trefancové však měření ještě neznamená, že všechny iPhony 12 představují vážné zdravotní riziko pro spotřebitele. „Může jít pouze o překročení limitu stanoveného pro některý parametr, který byl předmětem testování. Rovněž není jasné, zda se zjištěná závada týká celé modelové řady, nebo k překročení limitu došlo pouze v případě určité šarže,“ dodává Trefancová.

Pro úřady by podle ministerstva byly stěžejní údaje o testování výrobku, testovaných parametrech a výsledcích testování a také hodnocení úrovně rizika, které by telefony pro uživatele představovaly.

„Na základě takových informací by případně ČOI mohla rozhodnout o stažení z trhu i u nás,“ vysvětluje mluvčí Meravá s tím, že stažení výrobků z oběhu by bylo až dalším krokem, ke kterému zatím nepřistoupila ani Francie.

Reklama

Doporučované