Hlavní obsah

Krach jako z 90. let. Z 23 miliard zůstane věřitelům zlomek

Arca slibuje, že věřitelům vrátí padesát procent pohledávek v reorganizaci. Zatím na to ale její majetek zdaleka nestačí.

Reklama

25. 4. 2022 15:28

Hodnota majetku zkrachovalé investiční firmy Arca Investments dosahuje jen jedenácti procent z celkových dluhů. Společnost ale slibuje, že hodnotu aktiv zvětší prostřednictvím reorganizace.

Článek

Poprvé od krachu česko-slovenské investiční společnosti Arca Investments se objevily ucelené informace o hodnotě jejího majetku. Znalecký posudek zveřejněný v insolvenčním rejstříku odhadl hodnotu její majetkové podstaty na 2,6 miliardy korun. Arca přitom dluží 23 miliard.

Znalci vyhotovený odhad hodnoty majetku Arcy Investments tedy činí pouze jedenáct procent z hodnoty pohledávek. Firma ale slibuje, že díky plánované reorganizaci přinese věřitelům zpátky polovinu z pohledávek. Kouzlo celé operace s nárůstem hodnoty majetku má spočívat podle posledních dostupných informací v tom, že klíčové projekty Arcy poběží dál a neprodají se hned, jako by tomu bylo v případě konkurzu. Následný prodej pak má vytvořit kýženou větší hodnotu pro věřitele.

„Ve znaleckém posudku nejsou zohledněna pozitiva, která by měla být dána reorganizací, zde primárně získaná navrhovanou transformací aktiv. Dále je zapotřebí zdůraznit, že posudek neoceňuje slovenská aktiva, to jsou ta aktiva, která budou náležet do slovenské majetkové podstaty po zahájení vedlejšího insolvenčního řízení na Slovensku,“ řekl insolvenční správce Arcy Lee Louda.

Znalecký posudek vytvořila na základě usnesení Městského soudu v Praze z loňského října společnost Equity Solutions Appraisals. Stanovení hodnoty uskutečnili znalci na základě stavu z 30. září 2021.

„Do roku 2018 docházelo k růstovým tendencím a následně pak hodnota bilanční sumy spíše klesala primárně vlivem výrazného snížení hodnoty dlouhodobého finančního majetku v roce 2020. Ve stejném roce dochází k obdobnému propadu hodnoty vlastního kapitálu do záporných hodnot,“ napsali v posudku znalci z Equity Solutions Appraisals.

Zastavené akcie

Velkou část majetku Arcy má podle předloženého posudku v hrsti J&T Banka coby jediný zajištěný věřitel, a to na základě úvěrů z první poloviny roku 2020. V té době už byla Arca podle informací insolvenčního správce v úpadku. Úvěry má J&T Banka zajištěné investičními akciemi fondu Nova Real Estate, který spravuje společnost Redside. Arca byla ve fondu významným podílníkem. Hodnota zajištěných akcií fondu je podle znaleckého posudku 919 milionů korun.

Podíl ve fondu Nova Real Estate patří mezi nejzajímavější části majetku Arcy. Ve fondu jsou kancelářské budovy, nákupní parky a logistická centra. Čistá hodnota aktiv fondu byla na konci února tři miliardy korun.

Většina dluhů Arcy pochází z krátkodobých směnek, které si lidé pořizovali s vidinou vysokého zhodnocení. Zatímco na konci roku 2018 měla Arca Investments krátkodobé závazky 450 milionů eur, na konci září 2021 to bylo už více než 620 milionů eur.

Hospodářské výsledky se přitom ve srovnání se zadlužením vyvíjely opačným směrem. „Výsledek hospodaření běžného období dosahoval kladných hodnot v prvním roce sledovaného období (rok 2018 – pozn. red.), poté již dosahoval pouze záporných hodnot,“ uvedli znalci v posudku.

Znalecký posudek je jeden z klíčových dokumentů, na které se v kauze Arca čekalo. V podstatě hotový má být podle insolvenčního správce Lee Loudy také forenzní audit. Na jeho základě začíná správce podávat první žaloby na transakce, u nichž je podezření, že sloužily například ke krácení ostatních věřitelů. Detaily forenzního šetření ale zveřejněné nebyly.

Čekání na plán

V neposlední řadě je dalším očekávaným klíčovým dokumentem reorganizační plán Arcy. Má jasně určit, kolik můžou věřitelé dostat zpátky a za jakých podmínek. Na plánu už Arca pracuje rok. Soud přitom firmě již jednou vyhověl ohledně prodloužení lhůty pro předložení dokumentu. Nejzazší termín uplyne 20. června.

Skupinu Arca Capital tvoří složitý propletenec dvou stovek firem. Arca Investments byla mateřskou firmou holdingu. Jádro byznysu měla firma v Česku a na Slovensku. Podnikala také v Rakousku, pro finanční transakce využívala rovněž společnosti na Maltě a Kypru.

Reklama

Doporučované