Hlavní obsah

Do kauzy Arca zasáhli najatí detektivové. Píší o útoku organizované skupiny

Skupina Arca Capital a její mateřská firma Arca Investments čelí vážným finančním problémům.

Reklama

28. 1. 2022 13:33

Představitelé zkrachovalé investiční firmy Arca Investments si za 22 milionů korun objednali služby soukromých detektivů. Věřitelský výbor Arcy se od akce distancoval. Bezpečnostní agentura tvrdí, že Arca čelí útoku na majetek.

Článek

Do války mezi Rastislavem Veličem a Pavolem Krúpou, bývalými „parťáky“ ze skupiny Arca Capital, zasáhli soukromí detektivové z agentury Aries. Z holdingu odešlo 22 milionů korun za jejich služby. Arca Investments, matka celého koncernu, je přitom v insolvenci.

O peněžních tocích, jejichž součástí byla i platba za bezpečnostní služby, jednal věřitelský výbor Arca Investments již v polovině prosince. O měsíc později se v insolvenčním rejstříku objevil dokument nazvaný „Memorandum“, podepsaný soukromým detektivem Janem Švandrlíkem a jeho agenturami.

Následně Švandrlík s vědomím představitelů Arcy požádal o slyšení přímo na jednání věřitelského výboru. Ten detektivovi vyhověl. Věřitelský orgán však poté neopomněl v samostatném vyjádření zaslaném do insolvenčního rejstříku zdůraznit, že s objednávkou soukromých „oček“ nemá nic společného.

„Věřitelský výbor předně uvádí, že Ing. Švandrlík není poradcem věřitelského výboru a ze strany věřitelského výboru nemá a ani nikdy neměl žádný mandát,“ stojí ve vyjádření výboru podepsaném jeho předsedou Petrem Sprinzem, advokátem zastupujícím J&T Banku.

„Věřitelský výbor nikdy nezadal zpracování memoranda a jeho závěry ani nebyly s věřitelským výborem předem nijak konzultovány,“ uvádí další bod vyjádření publikovaného v rejstříku. Stejný dokument je uzavřený poznámkou, že nijak nehodnotí samotné informace soukromého detektiva a jejich přínos pro majetkovou podstatu Arca Investments.

Je skandálním zjištěním, že za peníze věřitelů jsou sledováni další věřitelé, jako je moje osoba.
Investor Pavol Krúpa

Obvinění z útoku

Detektivní agentura Aries Jana Švandrlíka přišla se závažnými obviněními. „Na české společnosti skupiny Arca útočí organizovaná skupina vedená záměrem poškodit jednotlivé české společnosti, a tedy i majetkovou podstatu Arca Investments,“ napsal v dokumentu zaslaném do insolvenčního rejstříku Švandrlík.

Detektiv v materiálu vyslovil podezření, že s osobami zapojenými do údajného poškozování Arcy spolupracuje její bývalý akcionář Pavol Krúpa. Ten je se současným většinovým majitelem Arcy Rastislavem Veličem v ostrém konfliktu.

„Absolutně odmítám šikanózní a hanlivé vyjádření Švandrlíka a skupiny osob, které vytáhly ze skupiny Arca za součinnosti Veliče desítky milionů korun za detektivní a ochranné služby. Je skandálním zjištěním, že za peníze věřitelů jsou sledováni další věřitelé, jako je moje osoba,“ reagoval Krúpa.

Podobně se ohradil i Tomáš Zach, jenž přihlásil pohledávky v několika insolvencích ve skupině Arca, a byl rovněž jmenovaný v dokumentu bezpečnostní agentury Aries. „Jednoznačně odmítám, že bych byl členem jakékoliv organizované skupiny sledující jiné cíle než transparentní a co nejrychlejší uspokojení co největšího množství věřitelů skupiny Arca. Negativním zásahem do majetkové podstaty je ale spíše údajná úhrada 22 milionů za služby detektivní kanceláře, jejíž přínos pro konkurzní podstatu mi uniká,“ řekl.

Na české společnosti skupiny Arca útočí organizovaná skupina vedená záměrem poškodit jednotlivé české společnosti, a tedy i majetkovou podstatu Arca Investments.
Jan Švandrlík, detektivní agentura Aries

Proti zahrnutí do skupiny poškozující zájmy Arcy se vymezila i advokátka Helena Horová. „Za klienta AP Certus rozhodně odmítám jakákoli nařčení uvedená ve zveřejněném „memorandu“ a připojujeme se k požadavku IFIS investiční fond na stažení dokumentu z insolvenčního rejstříku,“ sdělila právnička.

Brněnský fond IFIS patří mezi další subjekty vyjmenované ve Švandrlíkově zprávě mezi útočníky na majetek Arcy. „Je zarážející, že z prostředků majetkové podstaty jsou zřejmě hrazeny služby a činnosti, jejichž výsledkem je pouze dehonestace účastníků řízení a jejich zcela vyfabulovaná a nepravdivá obvinění,“ napsal fond v žádosti zaslané insolvenčnímu soudu.

Faktem je, že někdejší šéf skupiny Arca Krúpa bombarduje insolvenčního správce Arcy a věřitelské orgány velkým množstvím korespondence. Mimo jiné upozorňuje na údajné nevýhodné operace s majetkem koncernu. V kauze Arca aktivně vystupuje také dravý fond IFIS obchodující s pohledávkami. Fondu se podařilo získat pod kontrolu insolvenční řízení s firmou Františkovy Lázně Savoy, která též patřila do skupiny Arca. Silné slovo má IFIS také v bankrotu s bývalou Krúpovou firmou Acquisition Capital.

Celkový rozsah činností vykonaných bezpečnostní službou pro Arcu není zřejmý. Arca na otázky ohledně objednaných bezpečnostních služeb nereagovala. Sdílnější nebyl ani Švandrlík. „Jsem ve smluvním vztahu s mými klienty a součástí tohoto vztahu je i povinnost mlčenlivosti,“ sdělil

Peníze za bezpečnostní služby odešly podle schématu zveřejněného v zápisu z jednání věřitelského výboru z maltské části skupiny Arca v rámci série plateb ve výši 6,3 milionu eur. S výjimkou detektivů to bylo provozní financování společnostem v Arca Capital. Věřitelé Arca Investments z těchto plateb ale nadšeni nejsou. Peníze mají původ v prodeji realitních projektů Arcy na Slovensku.

„K těmto transakcím je věřitelský výbor společnosti Arca Investments kritický, což je ze zápisů z jednání věřitelského výboru jistě patrné. Zatím nelze usoudit, zda může či nemůže dojít ke zpětnému zpochybnění těchto transakcí,“ uvedl v prohlášení za celý věřitelský výbor jeho šéf Sprinz.

Mateřská firma celé skupiny Arca Investments se s dluhy přes 20 miliard korun postarala o největší bankrot posledních dekád. Arca si nadělala dluhy hlavně kvůli prodeji krátkodobých směnek nabízejících vysoké zhodnocení. Okolnosti krachu prošetřuje česká a slovenská policie.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované