Hlavní obsah

Používejte Mapy.cz i eRoušku, doporučuje v boji s covidem šéf Seznamu

Foto: Seznam.cz

Ilustrační foto.

Reklama

14. 10. 2020 16:39

Mapy.cz nepřestávají bojovat s koronavirovou nákazou. Za uplynulých sedm dnů informovaly 415 uživatelů o zvýšené pravděpodobnosti nákazy virem covid-19.

Článek

Aplikace Mapy.cz české internetové jedničky Seznam.cz pokračuje v boji s koronavirovou nákazou. Svým uživatelům umožnuje sdílet aktuální polohu, aby tak mohli přijímat notifikace o zvýšené pravděpodobnosti nákazy virem covid-19. Od začátku epidemie jich poslala 826. Počty nakažených získává aplikace skrze vlastní formulář, do kterého se mohou pozitivně testovaní sami hlásit.

„Na začátku epidemie jsme vyvinuli ucelené řešení a počítali jsme s tím, že ho při trasování kontaktů bude hygiena využívat na základě dat získaných z callscriptu Chytré karantény. To se ale ani přes veškerou snahu, mnoho schůzek, a dokonce v květnu podepsanou smlouvu nikdy nestalo. Nyní jsme rádi, že jsme během první vlny epidemie vyvinuli vlastní „nouzové“ řešení selfreportingu, které je nezávislé na státu, a plánujeme ho i nadále rozvíjet,“ říká Pavel Zima, místopředseda představenstva Seznam.cz. Mapy.cz spustily možnost sdílení polohy už 20. března a do dnešního dne ji využily téměř dva miliony lidí. Týdně má sdílení polohy zapnuto skoro půl milionu uživatelů.

Právě vysoký počet uživatelů sdílejících svou polohu motivoval Mapy.cz k obnově marketingové podpory vlastního formuláře, do kterého se mohou pozitivně testovaní jedinci sami nahlásit. „Jen za uplynulý týden nám formulář vyplnilo 350 lidí a rozeslali jsme 415 notifikací upozorňujících na zvýšenou pravděpodobnost nákazy virem covid-19. Od té doby, co máme vlastní reportingový formulář, jsme takových notifikací poslali 826,“ vypočítává Zima a dodává, že cílem funkce sdílení polohy v Mapy.cz není být alternativou k aplikaci eRouška, nýbrž jejím doplněním. „Každá aplikace je postavená na jiném technologickém základu. Zatímco Mapy.cz mohou poskytnout varování například při pobytu v místech s vysokým rizikem nákazy, eRouška naopak poslouží lépe při setkáních s přenašeči uvnitř uzavřených budov nebo v dopravních prostředcích. Všem našim uživatelům proto doporučujeme využívat jak aplikaci Mapy.cz, tak eRoušku,“ doplňuje Zima.

Covid tracking pro Mapy.cz provádí neustálé srovnávání velkého množství anonymizovaných časoprostorových GPS dat. Na základě informací dobrovolně poskytovaných pozitivně testovanými systém každý den vyhodnocuje pravděpodobnost nákazy pro všechny uživatele, kteří si funkci sdílení polohy v aplikaci aktivovali. V případě, že tato pravděpodobnost přesáhne u některého z uživatelů kritickou mez, odesílá aplikace upozornění na zvýšenou pravděpodobnost nákazy.

Reklama

Doporučované