Hlavní obsah

Stát předčasně zastavil program výhodných půjček na bydlení. Došly peníze

Foto: Pexels.com

Státní podpora může mladým bez bytu pomoci. Celkový problém ale nevyřeší. Ilustrační foto.

Reklama

20. 4. 2022 12:10

Stát předčasně zastavil program výhodných úvěrů na bydlení pro mladé. Předem stanovený limit na celý letošní rok totiž vydržel jen do prvního čtvrtletí. Lidé letos žádali o větší úvěry než v minulých letech. Byty totiž zdražily.

Článek

Státní fond podpory investic (SFPI) dnes zastavuje příjem žádostí do programu Vlastní bydlení. Důvodem je vyčerpaný rozpočet. Pro letošního rok bylo na program vyčleněno 700 milionů korun. Už ale k datu 13. dubna byly přijaty žádosti o úvěry v celkové částce 713,6 mil. Kč.

Program Vlastní bydlení je určen na pořízení nebo modernizaci bydlení pro žadatele mladší 40 let, kteří žijí v manželství či registrovaném partnerství nebo samostatně pečují o dítě do 15 let. Program má za cíl umožnit mladým pořídit si vlastní bydlení. Vlastníkům nebo spoluvlastníkům obydlí pak umožňuje dům nebo byt rekonstruovat.

Stav programu Vlastní bydlení v Kč
navrhovaný rozpočet programu 700 000 000,00
přijaté žádosti 730 432 021,00
volné prostředky0
Zdroj: SFPI, aktualizace 14. 4. 2022

Jedním z důvodů, proč se finanční zásoby projektu tak rychle vyčerpaly, je podle ředitelky odboru komunikace Karolíny Smetanové novelizace programu z druhé poloviny loňského roku.

Výše úvěru na pořízení rodinného domu se zvýšila na 3,5 mil. Kč a na koupi bytu 3 mil. Kč. Splatnost úvěru se prodloužila o deset let, tedy na 30 let. Původně byl program nastaven tak, že bylo možné čerpat úvěr ve výši až dva miliony korun na byt a 2,4 milionu korun na rodinný dům.

„Objemově letošní žádosti narostly o 170 % požadovaných finančních prostředků,“ uvedla.

Základní informace k programu Vlastní bydlení:

• Úvěr je úročen podle výše základní sazby Evropské unie pro Českou republiku, nejméně však 1 % p. a. s fixací nejdéle na dobu 5 let. Tuto referenční sazbu určuje EU a inspiruje se jí například právě ministerstvo pro místní rozvoj, když stanovuje úrok u státem podporovaných půjček na bydlení.

• Úvěr na pořízení domu je možné poskytnout maximálně do výše 3 500 000 Kč, a to výstavbou, nejvýše však 90 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 90 % ceny sjednané nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku. Úvěr na koupi bytu nebo družstevního podílu je možné poskytnout do výše 3 000 000 Kč, nejvýše však 90 % ceny sjednané nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku.

• Výše úvěru na modernizaci obydlí je nejméně 50 000 Kč a nejvýše 750 000 Kč.

• Součástí úvěru byla i dotace při narození dítěte ve výši 30 tisíc Kč pro příjemce úvěru na pořízení obydlí a snížení úrokové sazby o 0,2 procentního bodu za každé dítě do 15 let věku, o které příjemce úvěru pečuje.

Zdroj: SFPI

Počet jednotlivých žadatelů přitom letos ve srovnání s minulými roky klesal. Důvodem, proč zájemců o úvěr se státní podporou ubývá, je podle Smetanové vyšší úroková sazba, která se odvíjí od základní sazby Evropské unie. Ta jen v loňském roce vzrostla celkem pětkrát, v tom letošním se pak zvýšila ještě dvakrát.

Zatímco ještě na začátku roku 2021 lidé v programu Vlastní bydlení sjednávali smlouvy s úrokovou sazbou kolem jednoho procenta, v současnosti se úrok pohybuje kolem čtyř procent. Jeho úroveň se tak přibližuje běžné úrokové sazbě, kterou banky v Česku nabízí.

Když se podíváme na úrokovou sazbu, tak ta není dramaticky výhodnější než v případě hypoték či úvěrů ze stavebního spoření, stejně tak i potřeba zajištění. Hlavní výhodu vidím spíše v možnosti snižování úroků podle počtu dětí,“ komentuje hlavní ekonom Creditas Petr Dufek.

Podle Davida Eima, místopředsedy představenstva poradenské společnosti Gepard Finance, lze v případě úvěru prostřednictvím státního fondu získat výhodnější úrokovou sazbu právě pouze snížením na každé nezletilé dítě, o které žadatel v době podání pečuje.

„Aktuálně je referenční sazba 4 % p. a. za každé dítě snižovaná o 0,2 p. b. Pokud má žadatel například dvě děti, má šanci získat úvěr s úrokem 3,6 %. U maximálního objemu z fondu, tj. 3,5 mil. Kč, to může znamenat nižší splátku přibližně o 2 tisíce Kč,“ počítá David Eim.

Vývoj základní úrokové sazby EU pro ČR:
od 1. 1. 20210,44 %
od 1. 4. 2021 0,50 %
od 1. 7. 2021 0,60 %
od 1. 10. 20211,03 %
od 1. 11. 2021 1,28 %
od 1. 12. 2021 1,76 %
od 1. 1. 2022 2,49 %
od 1. 2. 2022 3,29 %
od 1. 3. 2022 4 %
Zdroj: SFPI

Předčasně dosažený limit v programu Vlastní bydlení tak vlastně jen odpovídá situaci na trhu, kde vysoká poptávka po nemovitostech dlouhodobě převyšuje nabídku. Ceny nemovitostí jen za loňský rok vzrostly o desítky procent.

Všechny tyto okolnosti pak způsobují dlouhodobý problém s dostupností vlastnického bydlení, který v tuzemsku svazuje v posledních letech nejvíce právě mladou generaci. V Česku se přitom situace vyostřuje už od roku 2013, kdy začal vznikat zásadní nepoměr mezi tím, jak rostly ceny nemovitostí a příjmy domácností. ČR je přitom zemí, kde se lidé snaží získat byt hlavně do vlastnictví a nájemní bydlení příliš nevyhledávají. Konkrétní poměr je v tuzemsku asi 80 : 20 ve prospěch vlastního bydlení.

Fond krizi bydlení nevyřeší

Jak ale napovídají čísla každoročně poskytnutých úvěrů na bydlení, přerušení programu nebude mít na vývoj trhu s vlastnickým bydlením zásadní vliv, domnívají se odborníci.

„V loňském roce banky a stavební spořitelny poskytly úvěry na bydlení v celkovém objemu 563 miliard korun. Oproti tomu zmíněných 700 mil. Kč je skutečně zlomek. V letošním roce očekáváme objem úvěrů na bydlení zhruba na úrovni roku 2020, kdy byly poskytnuty úvěry za 332 mld. Kč, a předpokládáme, že minimálně polovinu objemu budou čerpat mladé rodiny,“ upřesnil Luboš Svačina, tiskový mluvčí společnosti Golem Finance.

„Pokud vezmeme v úvahu velikost českého realitního trhu nebo objem nových hypoték, tak to vypadá jako kapka v moři. Jistěže mohou tyto půjčky individuálně pomoci, avšak nijak zásadně neovlivní všeobecně klesající dostupnost bydlení pro – nejenom – mladé generace,“ potvrdil také ekonom Petr Dufek.

Fond plánuje ještě letos program znovu otevřít

Fond plánuje program znovu otevřít ve 3. čtvrtletí 2022. S jakým finančním balíkem a zda vůbec se podaří program obnovit, ukážou ale až nadcházející jednání o rozpočtech pro další programy státního fondu.

„Předpokládáme, že příjem žádostí obnovíme na podzim letošního roku. Do té doby bude jasno, kolik finančních prostředků budeme moci použít z rozpočtů ostatních programů SFPI,“ uvádí Hana Pejpalová, ředitelka SFPI, a dodává, že přesun peněz mezi programovými položkami v rozpočtu fondu umožňuje zákon.

Hlavní ekonom Creditas Petr Dufek, odhaduje, že do té doby ale vzrostou úrokové sazby jak v případě komerčních úvěrů, tak nejspíše i u těchto programových půjček.

„Pravděpodobně se zvýší i ceny nového bydlení a zcela jistě podraží stavební materiály a práce pro případné rekonstrukce. Dostupnost bydlení proto dál s největší pravděpodobností poklesne. Fond chápu jako doplněk, který nemůže vyřešit problém na trhu, ale může být jen individuálně nápomocný některým mladým rodinám,“ dodal ekonom.

Reklama

Doporučované