Hlavní obsah

Advokáti ze stejné adresy zastupují v investiční kauze dlužníka i věřitele

Foto: r.classen, Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

22. 3. 17:09

V kauze padlé investiční společnosti WCA se aktuálně snaží advokátní kanceláře přetáhnout na svou stranu co nejvíce z pěti tisíc klientů. Ohledně angažmá některých advokátů však vyvstaly otázky kvůli podezření ze střetu zájmů.

Článek

Zhruba pěti tisícům věřitelů zkrachovalé investiční firmy WCA International běží do 27. dubna dvouměsíční lhůta, po kterou můžou přihlašovat své pohledávky. Spolu s tím vrcholí snaha advokátních kanceláří zformovat co nejsilnější věřitelské skupiny. Tím získají vliv na průběh insolvenčního řízení.

Angažmá některých právníků však vyvolává otázky ohledně možného střetu zájmů. Představitel další advokátní kanceláře má zase úzkou vazbu na jednoho z bývalých distributorů finančních produktů WCA.

V případu je aktivní mimo jiné advokátní kancelář Kubica Partners z Frýdku-Místku. Tedy z města, odkud vzešla také společnost WCA, kterou Kubica Partners zastupuje.

Zatímco Kubica Partners hájí v této kauze bankrotáře, vystupuje spolupracující advokátka této kanceláře Adriana Stiborková na straně věřitelů. Oslovuje je a nabízí jim v případu právní služby své vlastní kanceláře. I tato její kancelář však ve Frýdku-Místku sídlí na stejné adrese jako kancelář Kubica Partners.

„Právní povaha vztahu advokátní kanceláře a spolupracujícího advokáta je dána zákonem o advokacii. V podstatě to znamená, že spolupracující advokát vede svou samostatnou agendu, kterou realizuje nezávisle na advokátní kanceláři, a vedle toho má jinou agendu, kde dostává úkoly od advokátní kanceláře, na kterých pracuje ‚jménem kanceláře‘,“ reagoval šéf kanceláře Radim Kubica.

Žádná kolize

Střet zájmů právník odmítl. „Z webových stránek Adriany Stiborkové je mi známo, že v rámci samostatné agendy propaguje své služby pro klienty WCA. Tato její samostatná agenda není nikterak v kolizi s mou činností, kde zastupuji společnost WCA International právě z důvodu oddělitelnosti obou agend,“ dodal Kubica.

Podobně se vyjádřila i Adriana Stiborková. „Výše popsaná situace není střetem zájmu. Jsem samostatná advokátka, s doktorem Kubicou pouze spolupracující, což znamená, že s ním spolupracuji na konkrétních kauzách jako ‚spolupracující advokát‘. Mimo těchto kauz si veškerou agendu vedeme odděleně a nemáme, a ani nesmíme mít, o ní jakékoliv informace,“ sdělila advokátka.

Česká advokátní komora se k věci vyjádřila jen obecně. „Zákon o advokacii stanoví, že advokát je povinen odmítnout poskytnutí právních služeb, jestliže v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá. Tuto povinnost zákon rozšiřuje na advokáty, kteří mohou mít o téže nebo související věci informace z důvodu společného výkonu advokacie,“ komentovala mluvčí komory Iva Chaloupková.

„Hodnocením některých typových situací možného střetu zájmu v insolvenčních řízeních se zabývala opakovaně Sekce pro insolvenční právo ČAK s tím, že v obecné rovině je zpravidla nepřípustné současné zastoupení dlužníka a věřitele v totožném řízení. Každý jednotlivý případ možného střetu zájmů je však třeba hodnotit individuálně a ve všech souvislostech,“ doplnila zástupkyně České advokátní komory.

Kancelář Kubica Partners je aktivní rovněž v kauze investiční firmy Growing Way. S případem WCA má Growing Way společných nejen několik tisíc poškozených investorů a zájem Národní centrály proti organizovanému zločinu, ale též historické propojení zakladatelů obou firem. Zakladatel Growing Way Ondřej Janata totiž začínal ve WCA založeném podnikatelem Matoušem Polákem.

Foto: Seznam Zprávy

Angažmá advokátů v případech firem WCA a Growing Way.

V kauze Growing Way byla kancelář Kubica Partners aktivní od počátku. Podařilo se jí dát dohromady silný blok věřitelů. V zastoupení svého klienta dokonce Kubica vede věřitelský výbor Growing Way.

V případech WCA a Growing Way je na straně věřitelů aktivní rovněž významná advokátní kancelář Žižlavský zastoupená mimo jiné právníkem Petrem Veselým. Jeho otec Karel Veselý přitom patřil mezi distributory finančních produktů obou firem a získával tedy provize za přivádění nových investorů do WCA a Growing Way.

Rodina a přátelé

„Do těchto společností jsem sám investoval a investici jsem následně zprostředkoval i několika členům mé rodiny a mým přátelům. Bohužel jsem sám pánům Janatovi a Polákovi uvěřil, že investují poctivě. V létě 2021 jsem se dozvěděl o policejním zásahu v Growing Way. Peníze z Growing Way ale již nebylo možné stáhnout. Po policejním zásahu v GW jsem přestal věřit i WCA a rodině a přátelům jsem doporučil výběr investic,“ uvedl Karel Veselý.

„Advokátní kanceláři jsem samozřejmě poskytl informace potřebné pro uplatnění mých pohledávek a rodinu a přátele jsem upozornil, že se na tuto advokátní mohou rovněž obrátit, což většina učinila. Pokud vím, tak jde o zlomek klientů zastupovaných advokátní kanceláří,“ doplnil Veselý.

Redakce SZ Byznys ohledně této situace oslovila také kancelář Žižlavský. „Je pravdou, že v minulosti zprostředkoval (Karel Veselý, pozn. red.) několika dalším osobám kontakt s těmito alternativními fondy. Poté, co se staly jejich pohledávky splatné, kancelář Žižlavský zahájila jejich efektivní vymáhání. Následně se nám přihlásily další stovky poškozených klientů. Sestavili jsme silné věřitelské skupiny. Ve svých postupech sledujeme společný zájem našich klientů na maximální výši uspokojení pohledávek,“ sdělil šéf kanceláře Michal Žižlavský.

WCA svěřilo peníze kolem pěti tisíc lidí, v součtu mají pohledávky zhruba za dvě miliardy korun. S vidinou vysokého zhodnocení v ní utopily peníze také odborové organizace či šumavská obec Modrava.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované