Hlavní obsah

Průzkum: Češi povinné kvóty na ženy ve vedení firem nechtějí

Foto: Shutterstock.com

Ženské kvóty ve firmách? Podporu nemají mezi českými muži, výrazněji ani mezi ženami, ukázal průzkum Moore Czech Republic. Ilustrační foto.

Reklama

17. 6. 2022 16:17

Více než 60 % lidí si nepřeje zavedení kvót pro ženy ve vedoucích funkcích. EU se na nich shodla od roku 2026, mezi Čechy je ale podporuje méně než čtvrtina lidí. Data pocházejí z aktuálního průzkumu Moore Czech Republic.

Článek

Češi si nemyslí, že kvóty na podíl žen ve firmách jsou dobrý nápad. Povinný podíl žen ve vedeních firem považuje za správné jen třetina lidí.

Po deseti letech debat se EU shodla na přelomovém návrhu: čtyři z deseti šéfů ve firmách, obchodovaných na burze, by měly být ženy. V kombinaci s výkonnými pozicemi by pak výsledné číslo mělo dosahovat 33 procent.

Mezi muži získaly kvóty pro povinné množství manažerek ve firmách jen pětinovou podporu, ani u žen ale nejde o výraznější souhlas. Pro je 30 procent oslovených, ukazují data z květnového šetření Moore Czech Republic.

„Pro širokou veřejnost jde o zástupné téma, které v diskuzích svého okolí vnímají spíše výjimečně, šest z deseti se jich s tématem těchto kvót vůbec nesetkává. Z šetření je také zřejmé, že podpora kvót je mezi širokou veřejností minoritní, nevnímají je příliš pozitivně,“ říká Marcela Hrdá, partnerka skupiny Moore Czech Republic s tím, že výraznější odchylky se neobjevily ani při srovnání věkových skupin či na základě dosaženého vzdělání.

Ženy určitě ano, ale bez kvót

Průzkum zároveň ukázal, že Češi se sice k evropským kvótám staví odmítavě, větší množství žen v šéfovských rolích přitom podporují. Na toto téma se vyjádřily tři čtvrtiny respondentů, z nichž téměř 60 procent ženy podporují. Jinými slovy – kvóty pro ně nejsou cestou, jak ženy do vedení dostat.

Kvóty také znovu otevírají otázku autority, které takto „dosazené“ manažerky budou mít. 72 % dotázaných mužů, ale také 59 % žen se přiklání k tomu, že by autorita žen nebyla srovnatelná s tou, kdy ženy dosáhnou manažerských pozic na základě profesních úspěchů.

„Je pravděpodobné, že se připravovaná evropská legislativa vůči ženám do značné míry obrátí. Může například vést k narušení systémů nástupnictví ve firmách a nabourání postupně budované firemní kultury. U žen ve funkcích dosažených díky kvótám dojde k oslabení přirozené autority ve prospěch té vnucené, o to většímu tlaku mohou čelit ze strany podřízených,“ upozorňuje HR manažerka Lucie Krejčová ze společnosti Moore Advisory CZ.

Naopak by pomohlo zaměřit se ještě více na flexibilitu pracovních úvazků, jednoduché postupy pro start podnikání nebo podpůrné programy péče o děti.

Podle údajů Moore ČR tvoří ženy mezi tuzemskými manažery pouze 29 %. V rámci Evropské unie vykazuje nižší podíl pouze sedm států. Průměrný podíl žen na celkovém počtu manažerů dosahoval ve třetím čtvrtletí roku 2020 v Evropské unii hodnoty 34 %. Největší podíl byl zaznamenán v Lotyšsku, a to 45 %. Za Lotyšskem následovalo Polsko a Bulharsko. Naopak nejméně žen ve vedoucích pozicích mají v Chorvatsku se 24 %. Málo manažerek je také v Nizozemsku nebo na Kypru.

Reklama

Doporučované