Hlavní obsah

Správce Arcy žaluje předčasně vyplacené věřitele o téměř čtyři miliardy

Arca Investments byla mateřskou firmou skupiny Arca Capital. Krach matky tohoto koncernu se stal největším bankrotem od 90. let.

Reklama

12. 5. 2022 13:01

Insolvenční správce zkrachovalé investiční firmy Arca Investments podal celkem 174 žalob proti transakcím, které upřednostňovaly některé věřitele. Mezi žalovanými je miliardář Zbyněk Frolík nebo zakladatel Fortuny Petr Bouma.

Článek

V kauze zbankrotované investiční společnosti Arca Investments uplynula lhůta pro podání žalob ze strany insolvenčního správce. Odpůrčími žalobami se domáhá vrácení peněz od věřitelů, kteří na rozdíl od jiných měli to štěstí a dostali od Arcy peníze v době, kdy už přitom byla v úpadku. Z hlediska počtu podaných žalob by to měl být podle dostupných informací rekord v tuzemských insolvenčních řízeních.

K penězům z Arcy se v první polovině roku 2020 dostal například byznysmen Zbyněk Frolík, spoluzakladatel sázkové společnosti Fortuna Petr Bouma nebo firma vrcholového manažera Arcy Juraje Dvořáka. Ve středu 11. května uplynula nejzazší lhůta, kdy bylo možné proti těmto transakcím podat žaloby.

„Veškeré výstupy z forenzního auditu byly zpracované a žaloby podány včas. S právním týmem DRV Legal jsme podali celkem 174 odpůrčích žalob, jejichž předmětem je plnění dosahující téměř 3,9 miliardy korun,“ řekl insolvenční správce Lee Louda. Nad rámec uvedené částky potom ještě došlo k podání dalších žalob vůči některým převodům podílů či akcií, které ve zmíněných 3,9 miliardy korun nejsou zahrnuty.

Určitá část žalob se týká transakcí, které se uskutečnily v rámci skupiny Arca. Úspěch těchto žalob před soudy tedy podle správce nepovede k navýšení majetkové podstaty, ale pouze k přeskupení aktiv či závazků uvnitř skupiny. „Většina žalob však plyne ze skutečnosti, že Arca platila své závazky v čase, kdy již byla fakticky v úpadku,“ dodal Louda.

Sen o výnosech

Lidé investovali do směnek Arcy s vidinou vysokého zhodnocení. Většinou to byly krátkodobé půjčky, nezřídka i na pouhé tři měsíce. Arca měla z těchto peněz financovat dlouhodobé projekty. Věřitelé přihlásili do insolvence s Arca Investments celkem 23 miliard korun. Z toho bylo na podzimní schůzi věřitelů přiznáno 16 miliard. Je to největší tuzemský bankrot od 90. let.

Většina žalob insolvenčního správce se týká směnek v hodnotě do deseti milionů korun. Mezi investory jsou nejčastěji manažeři a podnikatelé, nechybí však také lékaři nebo advokáti.

S právním týmem DRV Legal jsme podali celkem 174 odpůrčích žalob, jejichž předmětem je plnění dosahující téměř 3,9 miliardy korun.
Lee Louda, insolvenční správce společnosti Arca Investments

Ze známých jmen tuzemského byznysu se stal cílem žaloby miliardář Zbyněk Frolík, majitel výrobce zdravotnických postelí Linet. Podle obžaloby zveřejněné v insolvenčním rejstříku měl na konci dubna 2020 obdržet z Arcy téměř 65 milionů korun. Insolvenční správce tvrdí, že Frolík tak byl zvýhodněný na úkor jiných věřitelů.

„Odpůrčí žalobou se teprve budu zabývat spolu s právníky. Nemohu odpovědět na otázky, protože vzhledem k povaze sporu je zřejmé, že říkat o tom cokoliv do médií není rozumné,“ reagoval Frolík na dotazy ohledně okolností, za jakých se dostal k penězům z Arcy.

Ještě větší sumu dostal z Arcy v dubnu 2020 spoluzakladatel sázkové společnosti Fortuna Petr Bouma. Arca podnikateli ve dvou splátkách vyplatila 161 milionů korun. Zároveň Bouma ve stejném roce získal na základě dalších transakcí s Arcou zástavu na lukrativní nemovitosti této firmy v Praze na Malé Straně. Podle správce musel Bouma vědět, že se to stalo na úkor ostatních věřitelů. Bouma se k věci odmítl vyjádřit.

V neposlední řadě padly odpůrčí žaloby insolvenčního správce také na firmy Juraje Dvořáka. Tento slovenský finančník byl v posledních letech před krachem jedním z hlavních tvůrců finanční architektury skupiny Arca. Do srpna byl ve slovenském obchodním rejstříku zapsán jako člen představenstva Arcy Investments.

Statutár bez informací

Dvořákova firma Damask Consult naúčtovala Arce v roce 2020 peníze za služby, které měl společnosti poskytnout v souvislosti s akvizicemi podílů v poradenské síti Finportal nebo v rakouské bance Wiener Privatbank. Podle publikované obžaloby byly tyto pohledávky fiktivní a smluvní dodatky vyfabrikované. Další žaloba se týká Dvořákovy firmy Deluvis Advisory.

„Insolvenční správce jen dělá svoji práci a rozporuje všechny platby dlužníka, u kterých nabyl dojmu, že by mohlo být něco v nepořádku. V tomto případě se však mýlí, protože plnění ze strany Damask Consult proběhlo v souladu s platnými smlouvami, což jsme schopni u soudu bezezbytku prokázat,“ sdělil Dvořák.

Kromě toho se Dvořák hájí tím, že o skutečné finanční situaci v Arce neměl informace, přestože byl do srpna 2020 zapsán ve slovenském obchodním rejstříku jako člen představenstva Arcy Investments.

„Moje spolupráce s Arcou Investments probíhala na základě mandátních smluv o spolupráci a poskytování služeb a byla ukončena z mé strany v červnu 2020,“ tvrdí Dvořák.

Ze subjektů propojených s Arcou dopadla žaloba rovněž na fond Nova Money Market, spravovaný společností Redside. Správce v žalobě požaduje navrácení plateb, které z Arcy do Nova Money Market odešly na jaře 2020. V součtu je to zhruba 27 milionů korun. Arca navíc s fondem na konci předloňského dubna uzavřela smlouvu o zajištění již existujících závazků. Arca s fondy z Redside historicky úzce spolupracovala. O rozjezd a fungování fondů se v minulosti mimo jiné zasloužil zmíněný vrcholový představitel Arcy Juraj Dvořák.

„Nesmyslná žaloba“

„Žaloba je dle našeho názoru nesmyslná a nemá šanci uspět. Námi spravovaný fond Nova Money Market nebyl nijak neoprávněně uspokojen, jednalo se o plnění z běžného obchodního styku. Připomínám, že fond poskytl společnosti Arca Investments ve formě úvěru celkem stovky milionů korun v souladu s veškerou smluvní dokumentací uzavřenou mezi oběma společnostmi na zcela tržní bázi,“ reagoval finanční šéf Redside Rudolf Vřešťál.

„Arca nedostála svým smluvním závazkům, úvěr byl z drtivé části nesplacen a přijde nám zcela absurdní, že by fond, respektive jeho investoři nyní měli vracet i ten zlomek dlužné částky, který byl ze strany Arcy v souladu se smlouvou vrácen,“ dodal manažer společnosti Redside.

Navzdory podaným žalobám vyjadřuje část věřitelů nad děním v kauze Arca nelibost. „Počet podaných žalob a jimi vymáhané částky, které by žalovaní měli uhradit do majetkové podstaty Arcy Investments, jsou na první pohled ohromující. Při druhém pohledu ale činnost správce Loudy budí rozpaky. Podané žaloby mají být výsledkem forenzního auditu, který byl řešen dlouhou řadu měsíců a stál věřitele mnoho set tisíc, spíše milionů. Další miliony spolykají náklady na právníky, kteří žaloby podali a budou správce ve stovkách určitě zdlouhavých sporů zastupovat. O tyto miliony budou věřitelé na konci řízení zkráceni,“ komentovala Kamila Břízová, mluvčí investičního fondu IFIS. Ten v případu drží část pohledávek, avšak stojí mimo věřitelský výbor Arcy.

Arca Investments byla zastřešující společností slovensko-české skupiny Arca Capital. Holding historicky známý svým dravým investičním přístupem zahrnoval kolem dvou set firem. Skupina podnikala od finančních služeb přes reality a energetiku až po personální agentury. Krach Arcy Investments prošetřuje v Česku i na Slovensku také policie.

V případu se nyní čeká na oficiální předložení reorganizačního plánu ze strany Arcy. Podle již dříve načrtnutých principů reorganizace věřitelům slibuje vrátit zpět 50 procent pohledávek. Část věřitelů a dalších osob s vhledem do kauzy ale pochybuje, že takto vysoké uspokojení pohledávek bude možné.

Nedávno zveřejněný znalecký posudek ohodnotil majetek Arcy na 2,6 miliardy korun, ovšem bez zahrnutí slovenských aktiv. Tato hodnota by stačila na uspokojení zhruba deseti procent pohledávek.

Doplnili jsme komentář investičního fondu IFIS.

Reklama

Doporučované