Hlavní obsah

Přehledně: Pomoc z covidových programů musí firmy danit. Jak na to?

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační fotografie.

Reklama

24. 3. 8:49

Antivirus, kompenzační bonus nebo ošetřovné. Vláda vyhlásila v loňském roce několik programů na kompenzaci ztrát podnikatelům. Většina je od daní osvobozená, ale například covidové programy podnikatelé zdanit musí.

Článek

Rouškovné

Na konci roku vláda poslala důchodcům jednorázový příspěvek ve výši 5000 korun. Takzvané rouškovné dostal každý, kterému nejpozději do konce listopadu 2020 vznikl nárok na starobní, invalidní, vdovský, vdovecký či sirotčí důchod.

Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a neuvádí se v daňovém přiznání.

Jde o zdanitelný příjem? Ne

Započítává se do vlastního příjmu manžela/manželky? Ne

Kompenzační bonus pro podnikatele

Vláda minulý rok rozjela program na podporu živnostníků. Jde o podporu pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a osoby pracující na dohodu. Na původní Pětadvacítku navázal Kompenzační bonus. Pomoc měla dvě fáze – jarní a podzimní.

Finanční správa definuje tuto formu kompenzací „jako daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků v souvislosti s opatřeními orgánů státní správy k ochraně obyvatelstva.“

Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Tento příspěvek je tak osvobozen od daně z příjmů fyzických osob v plné výši. V daňovém přiznání se neuvádí. Pokud nicméně chcete v přiznání uplatnit slevu manžela či manželku, kteří kompenzační bonus čerpali, příjmy z bonusu se do limitu pro získání slevy počítají. Příjmy manžela či manželky nesmí za rok přesáhnout 68 tisíc korun, jinak nárok na slevu nevzniká.

Jde o zdanitelný příjem? Ne

Započítává se do vlastního příjmu manžela/manželky? Ano

Ošetřovné pro OSVČ

Vláda uzavřela na dlouhou dobu kromě jiného také školy. Na podporu OSVČ, které kvůli tomu musely zůstat doma se svými dětmi či osobami s nepříznivým zdravotním stavem a nemohly vykonávat svou práci, vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu program Ošetřovné pro OSVČ.

Ošetřovné pro OSVČ je ze zákona osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob. Daňově s ním tedy budeme pracovat stejně jako s kompenzačním bonusem. Nejde o zdanitelný příjem, ale do vlastního příjmu manžela či manželky se započítává.

Jde o zdanitelný příjem? Ne

Započítává se do vlastního příjmu manžela/manželky? Ano

Antivirus

Dalším způsobem, kterým stát kompenzuje ztráty podnikatelům, je program Antivirus. Ten pokrývá mzdy zaměstnanců za dobu překážek v práci buď kvůli karanténě, nebo mimořádným či krizovým opatřením vlády.

Existují tři typy Antiviru – A, B a Plus. Režim C, který spočíval v odpuštění odvodů, vláda v průběhu minulého roku ukončila.

Dobrou zprávou pro podnikatele je, že i program Antivirus je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a v daňovém přiznání se neuvádí.

Jde o zdanitelný příjem? Ne

Započítává se do vlastního příjmu manžela/manželky? Ano

Covidové programy

Rozdílně než předchozí kompenzace fungují programy pomoci COVID.

Kompenzační dotační tituly COVID

– COVID Nájemné,

– COVID Gastro – Uzavřené provozovny,

– COVID Kultura,

– COVID Sport,

– COVID Ubytování,

– COVID Podpora cestovního ruchu,

– COVID Bus,

– AGRICOVID,

a další.

„Shora uvedené Dotace v souvislosti s covidem-19 mají charakter neinvestiční finanční podpory (jedná se v podstatě o provozní dotace), proto nelze tyto příjmy od daně z příjmů osvobodit podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů,“ uvádí Finanční správa.

Všechny covidové programy jsou provozními dotacemi. Od daně z příjmů tím pádem osvobozeny nejsou a podléhají zdanění. Pokud jde o příjem související s podnikáním fyzické osoby, spadá tento příjem do příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů.

„Současně ale bude moci tato fyzická osoba uplatnit jako daňově účinný prokazatelně vynaložený výdaj krytý touto dotací, který není z daňových výdajů vyloučen,“ uvádí dále Finanční správa.

Pokud poplatník uplatňuje výdaje procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů, pak přijatou provozní dotaci zahrne do zdanitelných příjmů a uplatní si jako výdaje pro jeho činnost příslušné procento z příjmů.

Jde o zdanitelný příjem? Ano

Započítává se do vlastního příjmu manžela/manželky? Ano

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované