Hlavní obsah

Volební programy stran ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek.

Reklama

10. 9. 2021 17:59

Podívejte se na základní body programů stran, hnutí a koalic, které se 8. a 9. října 2021 utkají o křesla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Článek

Do letošních sněmovních voleb se přihlásilo 22 stran, hnutí či koalic. Podívejte se na hlavní body programů subjektů, které mají podle dosavadních průzkumů největší šanci dostat se do Poslanecké sněmovny v říjnových volbách.

Strana Zelených

Zelení mají v letošních podzimních volbách na kandidátce číslo 1Volební lídryní je Magdalena Davis, spolupředsedou Zelených je Michal Berg.

Zásadní body volebního programu Strany zelených

S láskou k přírodě

 • Ochrana vody, živá a pestrá krajina i stopka ekologické kriminalitě
 • Zastavení změn klimatu je velký úkol i cesta k lepšímu životu
 • Ekonomika musí být postavená na nových zelených základech
 • Šetrné zemědělství a lokální potraviny pro zdraví lidí i krajiny
 • Bezpečná a ekologická doprava do vedlejší ulice i přes půl Evropy

Se srdcem k lidem

 • Dostupná péče o děti a rovné příležitosti pro ženy jsou nejlepší podporou rodiny
 • Stáří zasluhuje nejen vyšší důchody a dobrou péči, ale také uznání společnosti
 • Bydlení, které si můžete dovolit, je základní potřeba pro normální život
 • Odstraňování chudoby znamená spokojenější rodiny i menší výdaje státu
 • Pro dobré zdraví potřebujeme kvalitní zdravotnictví i čisté životní prostředí

S rozumem k budoucnosti

 • Moderní vzdělávání podporuje talenty i odstraňuje nerovnosti
 • Dobré podmínky pro tvorbu a svobodná média pro rozvoj společnosti
 • Lidská práva jsou základem svobody, rovnosti a lidské důstojnosti
 • Kompetentní státní správa, vymahatelnost práva a účinný boj proti korupci
 • Česko jako důvěryhodná a aktivní součást stále propojenější Evropy

Celý volební program v plném znění najdete na oficiálních webových stránkách Strany zelených.

SPD

Svoboda a přímá demokracie (SPD) jde na podzim do voleb s číslem 4Volebním lídrem je předseda hnutí Tomio Okamura.

Zásadní body volebního programu SPD

Suverénnost ČR v rámci EU

 • Referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU
 • Referendum o vystoupení z EU
 • Kontrola hranic, sledování radikálních islamistů zpravodajskými službami, zastavení a zákaz imigrace

Budoucnost bez dluhů

Systém podporující seniory a rodiny s dětmi

 • Strop pro výši sociální podpory
 • Nezvyšování věku odchodu do důchodu

Právo a spravedlnost

 • Udržitelný sociální, vzdělávací a zdravotní systém
 • Zrušení pozitivní diskriminace a preference občanů na základě rasy, etnika nebo náboženství

Potírání exekutorské a lichvářské mafie

Nová pracovní místa

 • Podpora podnikatelského prostředí v průmyslu, zemědělství a službách
 • Využití peněz z evropských fondů na rozvoj dopravy a infrastruktury

Konec zvyšování daní

 • Snižování DPH a spotřební daně
 • Daňové zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob pro rodiny s třemi a více dětmi

Zákon o prokázání původu majetku

Osobní, hmotná a trestní odpovědnost politiků

Přímá demokracie, referendum a odvolatelnost politiků

Celý volební program v plném znění najdete na webových stránkách hnutí.

ČSSD

Nejstarší česká stále fungující politická strana vstupuje do podzimních voleb s číslem 5. Současným předsedou ČSSD je Jan Hamáček.

Desatero ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny 2021

Náklady covidové pandemie rozdělíme spravedlivě: zaplatit tentokrát musí především ti, kdo na to mají, miliardáře nevyjímaje.

Za stejnou práci stejnou odměnu, platy musí růst!

 • Zvýšení minimální mzdy
 • Příspěvky firmám za zaměstnávání osob starších 50 let

Práce v Česku musí být cesta ke spokojenému životu!

 • Zkrácení pracovní doby, pět týdnů dovolené pro všechny

Nikdy nedovolíme privatizaci českého zdravotnictví.

 • Zvýšení tarifních platů zdravotníků o 50 %

Spravedlivé důchody pro zodpovědné lidi, to je vaše právo!

 • Zabránění privatizace důchodového systému, stávající průběžné financování důchodu
 • Odchod do důchodu zůstane stanoven věkovou hranicí 65 let

Vlastní bydlení nesmí být nedosažitelný sen.

 • Pokuty za dlouhodobě neobsazené byty, regulace nájemních bytů Airbnb zákonem
 • Zřízení státního bytového fondu, který poskytne za rozumné peníze pronájem seniorům, samoživitelkám, znevýhodněným skupinám a státním zaměstnancům

Vybereme víc peněz od bohatých. Budeme je investovat, ne rozdávat.

 • Progresivní zdanění, zdanění obřích majetků nad 100 mil. Kč, bankovní a digitální daně, omezení výjimek pro nadnárodní korporace
 • Spravedlivá daň z prodeje nemovitosti, která nebude doléhat na obyčejné lidi
 • Progresivní dědickou daň u velkých majetků převyšující 50 mil. Kč

Zvýšíme platy v sociálních službách.

Založení rodiny má být radost, ne stres. Školství musí být bezplatné.

 • Přehlednější a jednodušší systém mateřské a rodičovské
 • Nárok na porodné 15 000 korun na první tři děti pro všechny rodiny
 • Novomanželské bezúročné půjčky až 1 milion Kč pro pracující rodiny
 • Pro všechny děti z nízkopříjmových rodin bezplatný počítač či tablet
 • Vysokoškolské vzdělání zůstane bezplatné

Ochráníme zájmy České republiky i její zdroje.

 • Národní i evropské dotace musí jít pouze malým a středním podnikům
 • Zakotvení ochrany vody v Ústavě

Celý volební program v plném znění najdete na oficiálních webových stránkách ČSSD.

Trikolóra Svobodní Soukromníci

Do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny kandiduje uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci jako jedna strana. Do voleb jdou jako číslo 8.

Zásadní body volebního programu hnutí Trikolóra Svobodní Soukromníci

Braňme normální svět

 • Zabránění vládě menšinových zájmů
 • Méně úředníků, úřadů, zákonů, větší prostor pro snižování daní
 • Osvobození od daně z příjmu pro rodiny se čtyřmi vlastními dětmi, které neberou žádné dávky
 • „Školy mají děti učit myslet, ne učit, co si mají myslet.“ Dostatek peněz pro kvalitní učitele a ředitele škol.

Bohatství vzniká z práce

 • Snížení daní, zjednodušení daňového systému, zrušení některých daní.
 • Zjednodušení sociálního systému a zúžení rozsahu sociálních dávek, aby se jednalo o pomoc skutečně potřebným, nikoli způsob obživy
 • Zachování české koruny, nepřijetí eura
 • Starobní důchody prioritou státu, možnost posílat 1 % svých příjmů na důchod svým rodičům nebo prarodičům

České zájmy na prvním místě

 • Požadavek na návrat fungování EU před Lisabonskou smlouvu, současná podobu EU je podle TSS neudržitelná
 • Stop předávání dalších pravomocí do EU
 • Moderní policie, která vymáhá právo a pořádek bez výjimky

Podrobný volební program v plném znění najdete na webu hnutí Trikolóra Svobodní Soukromníci.

Přísaha

Hnutí Roberta Šlachty, který je předsedou, vzniklo na jaře 2021 a podzimní volby do Poslanecké sněmovny tak budou jeho první. Do podzimních voleb jdou s číslem 12.

Zásadní body volebního programu Občanského hnutí Přísaha

Jeden metr na všechny

 • Právo a zákony pro všechny stejné, bez ohledu na adresu a výši příjmu
 • Zjednodušení trestního řádu
 • Návrat specializovaných útvarů - finanční policie, útvaru proti korupci a závažné hospodářské trestné činnosti, útvaru proti organizovanému zločinu a terorismu, protidrogového útvaru a zřízení kybernetického útvaru

Důsledná ochrana veřejných peněz

 • Jasnější dotační politika, snaha o vznik registru dotací po vzoru registru smluv
 • Využití dotací pro růst ekonomiky a zlepšování infrastruktury, školství, start-upů, vývoje a inovací

Na straně slabých proti mocným

 • Prevence pomoci, zjednodušení a zpřehlednění systému dávek
 • Finanční gramotnost součástí běžného vzdělávání v rámci klasických školních předmětů
 • Udílení akreditací soukromým školám a akreditací některým studijním oborům na státních školách s větším rozmyslem
 • Digitalizace státní správy

Země, kde se cítíme v bezpečí

 • Revize plánů bezpečnosti státu
 • Koncepční řešení energetiky, zdravotnictví, zemědělství, potravinářství, armády anebo dopravy

Ukažme sílu v Evropě a ve světě

Proti převaděčství musíme důsledně bojovat

 • Organizovaná migrace
 • Zastavení nelegální migrace, osoby nacházející se nelegálně na území ČR budou dle práva předány do zemí, ze kterých k nám vstoupily nebo budou deportovány domů

Odpovědné nakládání s přírodou pro další generace

 • Udržení vody v krajině, ochrana půdního fondu a celého životního prostředí, zákonem stanovená povinnost budovat vodě prostupné odstavné plochy
 • Podpora cirkulární ekonomiky
 • Urychlení výstavby rychlotratí, odpovídajících nákladních tratí a terminálů v Česku a urychlené zvýšení podílu nákladní dopravy po železnici dle norem EU

Volební program v plném znění najdete na stránkách hnutí Přísaha.

SPOLU

V podzimních volbách do Poslanecké sněmovny 2021 bude kandidovat ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jako volební koalice SPOLU. Do voleb vstupují s číslem 13.

Zásadní body volebního programu koalice SPOLU

Spolu pro bohatší Česko

 • Daně nepřekročí maximální stanovenou hranici
 • Snížení DPH na ekologické výrobky
 • Zaručený minimální důchod
 • Plán financování dopravních staveb na několik let dopředu a prioritní dostavba D35
 • Digitální registrace vozidel

Spolu pro udržitelný život

 • Podpora ekologického režimu hospodaření, ochrana vody a udržování vody v krajině, více stromů v krajině
 • Podpora energie z jádra spolu s decentralizovanými obnovitelnými zdroji
 • Rozvoj dopravní infrastruktury a kvalitního internetu mimo velká města
 • Cílená podpora malých a středních zemědělských firem pomocí dotace na první hektary
 • Podpora biopotravin a ekologických chovů

Spolu pro zdravou rodinu

 • Uvolnění státních pozemků, lepší podmínky pro obce, které staví domy
 • Podpora prvního bydlení bez ohledu na věk nebo rodinný stav
 • Uvolnění limitů pro hypotéky

Spolu pro chytrý stát

 • Méně státních úředníků na plný úvazek
 • Automatické sdílení dat občanů mezi úřady online
 • Průkazy v elektronické podobě

Spolu pro bezpečnou zemi

 • Orientace na západ k EU a NATO
 • Podpora atlantické spolupráce s NATO

Celý volební program v plném znění najdete na webových stránkách koalice.

Piráti a STAN

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny 2021 budou kandidovat Piráti a STAN ve spolupráci jako volební koalice Piráti+STAN. Na kandidátní listině je naleznete pod číslem 17.

Zásadní body volebního programu Pirátů a STAN

Digitální revoluce

 • Sdílení informací online mezi úřady
 • Ochrana kritické infrastruktury a osobních informací občanů před kybernetickými útoky či jiným zneužitím

Rovnocenné regiony

 • Výstavba vysokorychlostních tratí, intenzivní přeshraniční spolupráce, vyšší dostupnost služeb
 • Změna stavebního zákona, zákon o dostupném bydlení a prevence ztráty domova
 • Zdravější životní prostředí, podpora lokálního zemědělství, malých a středních farem

Moderní ekonomika

 • Zvyšování kvalifikace pracovní síly, hledání nových technologií, podpora výzkumu
 • Efektivní práce státních institucí, snížení administrativní zátěže, zjednodušené vytváření pracovních míst a zakládání firem

Razantní boj s korupcí

 • Průhledné hospodaření státu a změna veřejných zakázek tak, aby stát nakupoval jen potřebné a kvalitní zboží, regulace lobbingu
 • Zákon na ochranu oznamovatelů korupce, zvýšení nezávislosti soudů a vedoucích státních zástupců
 • Postavení veřejnoprávních médií mimo politické vlivy

Důraz na klima

 • Omezení betonování a odvodňování krajiny, zabránění kanálu Dunaj-Odra-Labe
 • Podpora zemědělství, rozšíření chráněných území

Profesionální stát

 • Digitalizace státní správy
 • Posílení krizového řízení při haváriích, pohromách, blackoutech a epidemiích, spolupráce s odborníky

Sebevědomá a bezpečná země

 • Posílení spojenectví v NATO, usilování o to, aby ČR byla v Evropské unii silným a rovnocenným partnerem, důraz na českou agentu

Jistota péče a pomoci

 • Posílení kvality školství, podpora sportovních aktivit a správná strava ve školních jídelnách
 • Stabilizace důchodového systému
 • Podpora v neočekávaných životních situacích, podpora sociálně potřebným

Podrobný volební program v plném znění najdete na webových stránkách koalice.

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) je česká levicově orientovaná strana. Vznikla roku 1990 jako nástupce socialistické strany KSČ. Do podzimních voleb komunisté vstupují pod číslem 18. Současným předsedou strany je Vojtěch Filip.

Zásadní body volebního programu KSČM

Právo na důstojný život

 • Minimální mzda alespoň 20.000 Kč
 • Za srovnatelnou práci stejná mzda pro muže i ženy
 • 35hodinový pracovní týden při zachování mzdy
 • Novomanželské bezúročné půjčky

Podpora poctivé práce, vyšší zdanění bohatých

Podmínky pro život v bezpečí a míru

 • Vystoupení České republiky z paktu NATO
 • Obnova všestranných vztahů s Ruskem a Čínou
 • Referendum o pokračujícím členství ČR v EU
 • STOP ilegální migraci

Péče o děti a jejich vzdělání

 • Přísný postih všech forem agrese vůči dětem
 • Obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ zdarma, jízdné pro žáky zdarma
 • Učebnice a školní pomůcky zdarma
 • Internet zdarma pro školy a rodiny s dětmi
 • Kyberšikana jako trestný čin

Příroda zdravější, životní prostředí čistější

 • Dostavba jaderných elektráren za podmínky řádného tendru bez záměrného strašení bezpečnostními hrozbami
 • Zpřísnění norem kvality potravin
 • Směřování k soběstačnosti v potravinách

Celý volební program v plném znění najdete na oficiálních webových stránkách KSČM.

ANO

Politické hnutí ANO bylo založeno roku 2012. Vznik ANO plynule navázal na občanské sdružení Akce nespokojených občanů. V říjnu 2017 vyhrálo ANO parlamentní volby se ziskem 29,64 % hlasů. Do voleb v roce 2021 vstupují jako číslo 20. Zakladatelem i předsedou hnutí je Andrej Babiš.

Zásadní body volebního programu hnutí ANO

Bezpečnost

 • Prosazování bezpečnosti v rámci EU a NATO
 • Uzavření hranic EU před nelegální migrací
 • Energetická soběstačnost (výstavba dalších jaderných bloků)
 • Nepřijetí eura namísto české koruny

Efektivní a hospodárný stát

 • snižování státního dluhu, nízké daně a vysoké platy
 • boj proti korupci, nehospodárnosti a předraženým zakázkám
 • transparentní ministerstva, kontrola veřejnosti nad smlouvami, které stát uzavírá
 • čerpání evropských fondů, prosazováním českých zájmů v Bruselu

Investice do naší země

 • opravy hradů, zámků a investice do zařízení pro kulturu

Investice do našich lidí

 • podpora vzdělávání
 • zvyšování důchodů
 • zrychlení soudních procesů, spravedlivé soudy

Podrobný volební program je rozepsán v knize Sdílejte, než to zakážou! Přečtěte si úryvky volebních slibů Andreje Babiše.

Kompletní programy všech stran, hnutí a koalic kandidujících v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny naleznete na jejich oficiálních webových stránkách.

Reklama

Doporučované