Hlavní obsah

Kvůli střetu zájmů jsem část byznysu pustil, říká senátor a advokát Holásek

Jan Holásek se po letech v byznysu rozhodl dát přednost veřejnému působení a advokacii.Video: Daniel Novák, Seznam Zprávy

 

Reklama

29. 5. 2021 19:50
aktualizováno • 15. 6. 2021 13:39

Z fondu průmyslových nemovitostí Accolade zcela odešel, z Fondu českého bydlení exit ještě zvažuje. Investor Jan Holásek kvůli vstupu do politiky a návratu do advokacie přehodnocuje své aktivity.

Článek

Šest let se Jan Holásek věnoval hlavně investování. Loni nastal zlom. Stal se senátorem a královéhradeckým zastupitelem. Letos navíc ohlásil velký návrat do advokacie. Z byznysu se zcela nestáhl, ale investiční aktivitu utlumil.

Holáskův návrat do aktivní právnické služby se v tuzemské advokacii stal jednou z největších událostí letošního roku. Připojil se ke kanceláři HKDW Legal, která se vzápětí přejmenovala na HKDW Holasek.

Do řad elitních advokátů se vrátil po šesti letech. V roce 2014 totiž opustil řady kanceláře Havel, Holásek & Partners. Největší advokátní firma v Česku posléze změnila značku na Havel & Partners.

Mezitím se Jan Holásek věnoval hlavně byznysu. Měl kapitál ve fondu průmyslových nemovitostí Accolade, s Fondem českého bydlení investoval do nájemních bytů, stál u startu crowdfundingové nemovitostní platformy Upvest.

Vše se ale změnilo minulý rok. Za Hradecký demokratický klub byl zvolen do zastupitelstva Hradce Králové i Královéhradeckého kraje. Ve stejném roce se jako nezávislý stal i senátorem.

Jan Holásek (48)

– vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,

– v roce 2001 spoluzaložil advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners. Roku 2014 oznámil odchod z velké advokacie,

– od roku 2015 působil hlavně jako investor,

– v roce 2020 zvolen do Senátu jako nezávislý a za HDK do zastupitelstva Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.

Nakolik umíte přepínat mezi svými různými rolemi?

Nyní se věnuji primárně své senátorské roli. Vrátil jsem se znovu i do advokacie. Role advokáta přispívá i té senátorské, protože vidíte, jak se právo uplatňuje v praxi. Poznatky pak můžete použít při práci na legislativě, což je jedna ze základních činností senátora. Mé investiční aktivity jsou v sekundární roli, přesunuly se do pasivní pozice a tak to v následující době bude.

Říkáte, že jste investiční aktivity dal na druhou kolej. Není však stejně mezi vašimi různými rolemi střet zájmů?

Jsem přesvědčen, že nikoliv. Samozřejmě, když to beru z pohledu advokáta, tak advokát může spravovat svůj majetek, může investovat, ale musí respektovat principy a pravidla, která se uplatňují pro výkon advokacie. Když respektujete tato pravidla, tak investice dělat můžete. Když například děláte rodinné právo, nebude pravděpodobně problém, když si koupíte podíl na hotelu.

Když ale budete poskytovat právní služby majitelům hotelů, tak to problém bude. Samozřejmě se může stát, že se advokát rozhodne věnovat investičním aktivitám více. Potom si musí advokátní praxi zúžit, nebo i na nějakou dobu odejde a pak se třeba zase může po nějaké době vrátit. Je to běžné v zahraničí i v České republice.

Co se týče výkonu veřejných funkcí, tak se senátor při práci na legislativě dostane do kontaktu s různými zájmovými skupinami, které se snaží legislativu ovlivnit. To je přirozené. Při této práci ale jednoznačně prosazuji své hodnoty a pohled na věc a tak to i vysvětlím potenciálním klientům v advokacii. Pokud by byl jejich názor jiný, tak ale musí respektovat, že si to budu dělat po svém celou dobu, co v Senátu budu.

Do konfliktu zájmů se ale můžete dostat i jako zastupitel Hradce králové, když například rozhodujete o projektech, které se týkají vás nebo vašich klientů.

Je to pravda, tato otázka může zaznít. Avšak mohu říci, že v rámci své advokátní praxe nemám žádné klienty, kteří působí v nemovitostech v regionu Hradce Králové. Je to přesně z tohoto důvodu. Je to i trochu oběť, protože bychom tam takovou agendu rozvíjet mohli, ale nemůžete argumentovat některé případy na úrovni města nebo kraje a zároveň poskytovat právní poradenství klientům, kteří tam mají zájmy. To nejde a toto jsem povinen respektovat.

Proč jste se tedy rozhodl upozadit vaše investiční aktivity? Je to právě kvůli tomu, abyste předešel střetu zájmů?

Je to jedna z věcí, se kterou to souvisí. Ale zejména poté, co se mi podařilo uspět ve volbách do Senátu, tak to pro mě byl velký krok směrem k návratu do právničiny. Jako senátor a člen ústavně-právního výboru se hodně věnuji legislativě. Vedle toho přišla možnost se spojit s kolegy z kanceláře HKDW Legal. Přišlo nám to jako velmi zajímavé a synergické spojení. Máme obdobný pohled na to, jak by právní firma měla fungovat. Musím říci, že i za těch zhruba pět let, co jsem se věnoval primárně investicím, jsem se stále věnoval právní stránce projektů. Stále jsem byl primárně právník.

V čem se bude lišit vaše advokátní praxe v kanceláři HKDW Holasek od toho, když jste dříve působil v advokátní kanceláři, která se tehdy ještě jmenovala Havel, Holásek & Partners?

Bude to jiné. Máme shodu s HKDW, že kancelář bude středně velká, do pětadvaceti třiceti lidí. Bude pokračovat ve špičkových právních službách i na mezinárodní úrovni, ale zůstane na této velikosti. Zachová si charakter rodinné právní firmy. Vedle toho se samozřejmě věnuji roli senátora, takže mé působení ve firmě bude zaměřené na specifické oblasti. Samozřejmě budu pracovat pro nemovitostní klienty. Budu pracovat na projektech v oblasti investic. To jsem dělal celý život.

Nakolik jste ve své dvojjediné roli senátora a advokáta oblíbeným u lobbistů a zájmových skupin, které jste už zmínil?

To je asi spíš otázka na ně. Samozřejmě pokud jste advokát a věnujete se legislativě, tak k některým tématům máte blízko, protože se právu věnujete. Pak jsou témata, která jsou vám vzdálenější, například oblast zdravotnictví. Takže v některých oblastech diskuse s představiteli zájmových skupin, s představiteli veřejné i soukromé sféry, s představiteli neziskových organizací, diskuse je, ale musíte si držet svůj názor a směr.

Byl jste v minulých letech investorem v různých projektech, ať už to byl realitní fond Accolade, crowdfundingová platforma Upvest nebo Fond českého bydlení. Jakou pozici si tam budete dál držet?

Když začnu investičním fondem průmyslových nemovitostí Accolade, tak z něj jsem vystoupil. Akcie fondu jsem prodal. To je přesně ta situace, kdy podle mého názoru není možné, abyste byl akcionářem fondu, který je důležitým hráčem v oboru průmyslových nemovitostí, a zároveň abyste poskytoval právní služby dalším subjektům v tomto sektoru. Ve Fondu českého bydlení, tak tam mám velmi minoritní podíl. Uvidíme, jestli tam zůstanu, nebo budu z fondu úplně exitovat.

Co se týče Upvestu, to je můj velice srdcový projekt. Možná není největší z hlediska objemu investovaných prostředků a výnosnosti, ale je to velmi zajímavý a úspěšný projekt. Prošel všemi fázemi start-upu. Od založení přes andělské investování a rozvoj až po hledání strategického partnera, kterého se podařilo najít v podobě skupiny Komerční banky. Tam jsem nadále akcionářem, byť velmi menšinovým. Odešel jsem ale z investiční komise, ve které jsem dlouhodobě působil.

Lákavý vodík

Budete tedy zcela měnit přístup ke správě vašeho majetku a investic?

Posouvá se to primárně do pasivní formy investování prostřednictvím fondů. Nějakou formu přímých investic ale nevylučuji. Může to být například nějaký nemovitostní projekt v Praze. Zcela jsem vyloučil investování v regionu, kde působím veřejně. Nevylučuji investice do nějakého zajímavého technologického start-upu. V současné době zvažuji investici například do vodíkového byznysu. Buď v oblasti technologického vodíku, nebo v oblasti léčebných prostředků, které souvisejí s vodíkem. Uvidíme, jestli se dohodneme o mém investičním vstupu.

To by byl zajímavý posun, protože dosud jste se při investování držel hlavně nemovitostí.

Je to pravda, nemovitosti jsou mi blízké. Specializací jsem nemovitostní advokát. Když si stavíte investiční portfolio, tak ho samozřejmě diverzifikujete do různých oblastí. Třeba i Upvest, když jsem do něj vstupoval, pro mě byla start-upová záležitost. Toto je ale oblast zcela jiná. Sleduji to dlouhodobě, ale ještě uvidíme, jestli tímto směrem půjdu.

Pokud připustíme, že se blíží doba po covidu, kam bude dobré investovat?

Příležitostí je celá řada. Dopředu určitě půjde nájemní bydlení. Už nyní vznikají nové investiční fondy, které se na něj zaměřují. Přicházejí velcí hráči ze zahraničí. Určitě je tam prostor, zvláště když se podíváte například na rozšíření nájemního bydlení v Německu nebo v Rakousku.

Zajímavou investiční příležitostí jsou rezidenční projekty ve Středočeském kraji nebo v dojezdové vzdálenosti od Prahy či krajských měst. Cena nemovitostí v Praze a krajských městech tak stoupá, že budeme přirozeně bydlet ve větší vzdálenosti a budeme dojíždět. Z právního pohledu bude určitě zajímavá příležitost stavební právo kvůli přijetí nového stavebního zákona.

Osobně také považuji z poradenského pohledu za velmi zajímavou oblast dostupného bydlení. Vzniká legislativa, která by měla podpořit družstevní bydlení, které bylo velmi populární za první republiky.

Reklama

Doporučované