Hlavní obsah

Volit lze i bez respirátoru. Komise však budou víc dezinfikovat

Foto: Shutterstock.com

Rouška k volbám nestačí. Správně by měl mít každý respirátor třídy alespoň FFP2. Ilustrační foto.

Reklama

29. 9. 2021 21:45

Za porušení hygienických opatření při nadcházejících volbách hrozí voličům přinejhorším pokuta od přivolaných policistů, nicméně volební právo kvůli tomu odepřít nelze.

Článek

Článek si také můžete pustit v audioverzi.

Ve volebních místnostech budou platit přísná protiepidemická opatření, nicméně i volič, který je odmítne dodržovat, bude moci volit. Ministerstvo vnitra okrskovým volebním komisím vzkazuje, že i pokud si volič nebude chtít nasadit respirátor ve volební místnosti, právo volit nelze kvůli tomuto prohřešku nikomu odepřít.

„Porušení mimořádného opatření na úseku ochrany veřejného zdraví nelze sankcionovat odepřením výkonu volebního práva; takový zásah by nebyl proporcionální,“ líčí Adam Rözler z tiskového odboru ministerstva.

Z aktuálního metodického pokynu k volbám vyplývá, že ve volebních místnostech budou platit dnes již standardní hygienická opatření, jako dezinfekce, dvoumetrové rozestupy a také povinnost mít nasazenou ochranu dýchacích cest minimálně ve formě respirátoru FFP2.

A jak mají komise postupovat, pokud někdo dorazí volit bez roušky? Pokyny zní: zpřísnit dodržování dvoumetrového odstupu, nevpustit další voliče do místnosti, minimálně dokud se v ní bude nacházet volič bez respirátoru - a následně důkladně vydezinfikovat volební místo.

„V krajním případě, pokud volič bude problematický a bude způsobovat konflikty, budeme volat i strážníky, kteří mu udělí pokutu. Každý člen okrskové komise má číslo na policisty ve službě,“ říká Seznam Zprávám vedoucí odboru vnitřních věcí na Praze 6 Lucie Hásková.

O tom, jak budou řešit „antirouškaře“ mezi členy volebních komisí, jsme psali zde:

Přednostně ale mají členové komise řešit nedodržování hygienických pravidel domluvou, tedy slušně vyzvat k zakrytí nosu a úst a upozornit voliče, že porušuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

„V případě, že volič si pouze nebyl vědom této povinnosti, doporučujeme, aby mu byl respirátor nabídnut z rezervy pro členy okrskové volební komise. Pokud to není možné, nebo volič odmítne mimořádné opatření respektovat, musí mu i tak okrsková volební komise umožnit hlasovat,“ uvádí Rözler.

Lucie Hásková, která na Praze 6 zodpovídá za organizaci voleb, je stejného názoru. „Právo volit je ústavní právo, nemůžeme ho nikomu odepřít jen proto, že nedodržuje protiepidemické opatření. Ústavní právo je vyšší než mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví,“ uvádí Hásková.

Odstup a dezinfekce volební plenty

MInisterstvo vnitra ale doporučuje, že by okrsková volební komise měla být důraznější při vyžadování ostatních bezpečnostních hygienických opatření, pakliže přijde volič nebo volička bez respirátoru.

„Doporučuje se, aby okrsková volební komise (OVK) trvala na tom, aby volič dodržel odstup od jejích členů i od ostatních voličů (doporučuje se, aby OVK nepouštěla do volební místnosti další voliče po dobu, kdy je v ní přítomen tento volič) a proces ověřování totožnosti proběhl důsledně bezkontaktně (volič položí na určené místo občanský průkaz/cestovní pas a po ověření mu též bezkontaktně bude předána úřední obálka, příp. hlasovací lístky). Poté, co volič opustí volební místnost, mělo by dojít k očištění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků a volební schránky dezinfekčním prostředkem,“ uvádí Ministerstvo vnitra.

S tím okrskové komise počítají. „Samozřejmě, budou tam dezinfekce a nápisy všude, aby voliči dodržovali hygienická opatření, ale nikoho nemůžeme donutit. Nepočítáme však s tím, že by takové problematické situace vznikaly často, pandemii máme už dlouho a lidé si už zvykli,“ míní Anna Hásková z Prahy 6.

Obdobnou argumentaci zvolilo i vnitro. Proto také okrskové volební komise nebudou mít přikázáno rozdávat respirátory, pokud někdo nebude mít nasazený svůj.

„S ohledem na to, že v současné době je zakrytí dýchacích cest ochranným prostředkem povinností na řadě míst a již po značnou dobu (nejde tedy o novinku), nepočítá směrnice s povinností obecních úřadů vybavit okrskové volební komise rezervou ochranných prostředků pro voliče. V tomto směru je tedy ponecháno na uvážení obecních úřadů, zda komisím připraví rezervní ochranné prostředky,“ uvedl Adam Rözler.

Reklama

Doporučované