Hlavní obsah

Zakladatelka Sika porazila památkáře, přemění známý pražský dům na 600 bytů

Foto: Siko

Funkcionalistický palác Radost v Praze na Žižkově se má změnit na stovky nájemních bytů.

Reklama

12. 7. 2022 9:14
aktualizováno • 12. 7. 2022 13:38

Projekt nazvaný Dům Radost s více než šesti sty nájemními byty v Praze na Žižkově je o krok blíže k realizaci. Ministerstvo kultury zastavilo přezkumné řízení, které mohlo majitelům ze skupiny Siko projekt vážně zkomplikovat.

Článek

Rodina byznysmenky Jaroslavy Valové z koupelnářského impéria Siko je o krok blíže k přeměně bývalé odborové centrály v Praze 3 na dům se stovkami nájemních bytů. Ministerstvo kultury totiž zastavilo přezkumné řízení, které zahájilo z podnětu Národního památkového ústavu. Tomu vadilo rozhodnutí památkářů z pražského magistrátu, kteří dali projektu nazvanému Dům Radost kladné stanovisko. Zároveň dalo Ministerstvo kultury k ledu návrh na zpřísnění památkové ochrany nemovitosti.

Památkáři mluví do projektu na Churchillově náměstí vedle VŠE z toho důvodu, že funkcionalistický palác je už od roku 1958 kulturní památkou. Budova na půdorysu tvaru kříže vznikla v první polovině 30. let pro Všeobecný penzijní ústav. Rozsáhlé stavbě vtiskly podobu architekti Josef Havlíček a Karel Honzík. V posledních desetiletích palác využívaly a vlastnily odborové svazy. V roce 2018 ale nemovitost prodaly Valovým.

Přestavba Domu Radost.Video: Zuzana Hodková, Seznam Zprávy

Noví majitelé se rozhodli budovu přestavět na nájemní byty. Celkem zde má po investici 1,5 miliardy korun vzniknout až 650 nájemních jednotek. Předmětem sváru developera se státními památkáři jsou hlavně plánované nové vestavby v místech současných uzavřených dvorků, kde půdorys objektu tvoří kříž. Památkáři z pražského magistrátu s přístavbami problém neměli. Státní Národní památkový ústav to však vidí jinak.

„Naše hlavní námitky jsou vedeny proti objemovým změnám, nástavbám a dostavbám dvorů měnícím siluetu budovy,“ sdělila již dříve Andrea Holasová z kanceláře ředitele územního odborného pracoviště NPÚ v Praze.

Otevření veřejnosti

Investor si ale stojí za tím, že přístavby nemovitosti neublíží. Naopak mají prý palác obohatit o novou vrstvu a otevřít stavbu lidem.

„Diskutované dvorky nejsou přístupné, je zde technické zázemí domu s odpadky, kontejnery, garážemi, sklady a výdechy vzduchotechniky. Nevzhlednou zeď, která vede kolem celého domu, odstraníme, nahradíme průhledným skleněným průčelím a dům zpřístupníme veřejnosti,“ popsal plány Tomáš Kašpar z vedení projektu.

+27

Ministerstvo kultury připouští, že na začátku mělo při předběžném posouzení pochybnosti o zákonnosti stanoviska pražských památkářů, kteří s přestavbou vyslovili souhlas. Nakonec se ale za úředníky z magistrátu postavilo proti Národnímu památkovému ústavu.

„Ministerstvo kultury neshledalo takové právní vady, které by mohly odůvodnit změnu nebo zrušení závazného stanoviska v přezkumném řízení,“ stojí v aktuálním usnesení ministerstva, které má redakce SZ Byznys k dispozici. Investor tak bude moci zase pokračovat v pozastaveném povolovacím řízení.

Národní památkový ústav vyjádřil k rozhodnutí ministerstva respekt, ale současně i zklamání. „Domníváme se, že samotné jádro naší odborné argumentace v podstatě ministerstvo nezpochybnilo, zohlednilo však i jiné aspekty v souvislosti s procesními postupy. Pokud bude Dům Radost rekonstruován na základě stávajícího závazného stanoviska, k dotčení jeho památkových hodnot dojde, a to nejen podle názoru NPÚ, ale i mnoha odborníků z dalších kulturních a vědecko-výzkumných institucí,“ sdělila Andrea Holasová z NPÚ.

Pokud bude Dům Radost rekonstruován na základě stávajícího závazného stanoviska, k dotčení jeho památkových hodnot dojde, a to nejen podle názoru NPÚ, ale i mnoha odborníků z dalších kulturních a vědecko-výzkumných institucí.
Andrea Holasová, Národní památkový ústav

Developer krok ministerstva naopak přivítal. „Stavět jen  za Prahou, složitě dojíždět do města a přitom nechat chátrat prázdné domy v centru Prahy, není dobré řešení. Otevření domu veřejnosti, který dnes všichni obchází, a nabídnout v tomto ikonickém místě také kulturně společenské centrum a celou lokalitu oživit, je správná  a jediná možná cesta,“ reagoval manažer Tomáš Kašpar.

Spor o přístavby ovšem nebyl z památkářského hlediska jediným neuralgickým bodem projektu. Kromě přezkumu verdiktu pražských památkářů obdrželo Ministerstvo kultury od Národního památkového ústavu a dalších subjektů také návrh na zpřísnění památkové ochrany objektu. A to z kulturní památky na národní kulturní památku. To je speciální status pro nejcennější památkově chráněné objekty.

„Magistrát hlavního města Prahy vydal závazné stanovisko, ve kterém povolil poměrně razantní obnovu Domu Radost v Praze. Proto je nyní posuzování návrhu prohlásit Dům Radost za národní kulturní památku bezpředmětné,“ uvedla Ivana Awwadová z tiskového oddělení Ministerstva kultury. V případě vydání stavebního povolení a dokončení přestavby bude nutné podle ministerstva památkové hodnoty této kulturní památky nově definovat.

Doplnili jsme reakci Ministerstva kultury.

Reklama

Doporučované