Hlavní obsah

Ruská energetická politika – ropa je na byznys, plyn na vydírání

Michal Macenauer
Ředitel strategie poradenské společnosti v energetice EGÚ Brno
Foto: Gazprom

Zastavení dodávek plynu z Ruska by postihlo více Evropu než Rusko. V případě ropy je to ale jinak.

Reklama

10. 4. 2022 9:45

Bylo by chybou zbavit se ruského plynu a dále dovážet ropu. Současné odmítnutí plynu i ropy by Rusko zabolelo mnohem víc. Je ale nutné zamezit i exportu do dalších zemí, tvrdí v komentáři Michal Macenauer ze společnosti EGÚ Brno.

Článek

Evropa nyní vedle intenzivního řešení hrozby přerušení dodávky plynu ze strany Ruska přemýšlí o rychlém odstřižení se od ruského plynu z vlastní vůle. Je nepochybné, že Rusko hraje špinavou hru i na této frontě, když se pomocí znejišťování a vyvolávání paniky snaží udržet cenu plynu na rekordní výši. Ve srovnání s dobou před krizí z poloviny roku 2021 se cena roční dodávky zemního plynu nyní pohybuje na více než čtyřnásobku.

V kontextu dodávek ruských paliv do EU je velmi emotivně diskutována vzájemná závislost Ruska a Evropy. Naneštěstí je veřejný prostor zásobován spíše výkřiky než faktickými informacemi. I ty jsou však dohledatelné například v otevřených statistikách Mezinárodní energetické agentury, Ministerstva financí Ruské federace nebo ve vědeckém žurnálu Procedia Economics and Finance.

Mimo jiné z nich vyplývají tyto skutečnosti:

  • Celkové příjmy federálního ruského rozpočtu v roce 2021 činily 25 bilionů rublů.
  • Podíl příjmů z ropy a zemního plynu na celkových příjmech federálního rozpočtu Ruska spíše klesá. Okolo roku 2010 činil 45 %, v roce 2021 již jen 34 % a vztaženo na ruský konsolidovaný rozpočet by byl tento podíl jen 21 %.
  • Podíl příjmů z ropy a zemního plynu je v poměru 3,5 až 4 ku 1. Na celkových příjmech z ropy a zemního plynu je podíl samotného zemního plynu zhruba jen 20 až 25 %.
  • Přibližně 75 % exportovaného plynu z Ruska směřuje k zákazníkům z Evropy.

Z toho pak vyplývá následující:

  • Pokud by převážná většina příjmů ruského rozpočtu z ropy a zemního plynu pocházela z exportu a pokud by byl ukončen export zemního plynu z Ruska do Evropy, došlo by k výpadku příjmu ruského federálního rozpočtu jen na úrovni okolo 5 %.
  • Pokud by se k tomu přidala ropa a tento export by nebyl směřován jinam, zvětšil by se tento výpadek o dalších 14 % na celkových téměř 20 %.
  • Pokud by se Evropě a USA podařilo dokonce snížit možnosti ruského exportu ropy do jiných zemí o jednu třetinu, pak by už celkový výpadek mohl činit bezmála 30 % příjmu ruského federálního rozpočtu.
  • Zároveň ale podle odhadů EGÚ Brno platí, že okamžitý výpadek dodávek ruského plynu do Evropy by způsobil pokles HDP na úrovni 5 až 10 %, v případě nevhodného zřetězení pak možná i 15 %.

Smrtelný úder

Výpadek ve výši 30 % by byl pro ruský federální rozpočet v kombinaci s dalšími sankcemi smrtelný. O důsledcích pro světovou ekonomiku můžeme spekulovat. Víme však, že by byly spíše krátkodobého rázu. Jak ruské dodávky zemního plynu, tak ropy lze na globální úrovni nahradit. Obou primárních zdrojů je na Zemi stručně řečeno dostatek, jen je potřeba navýšit produkční kapacity, zkapacitnit dopravní infrastrukturu, a především uzavřít dlouhodobé a diverzifikované smlouvy o dodávkách. Ropa má mnoho alternativních dopravních cest, zemní plyn z Ruska má pak jasnou alternativu v zámořském LNG.

Zemní plyn v Evropě není zlo. Je to vhodné energetické médium pro přechod od uhelné k dekarbonizované energetice s výrazným potenciálem snížení emisí skleníkových plynů i škodlivin. Jeho spotřeba bude proto až do roku 2040 výrazně růst. V dalších třech dekádách, do roku 2070, by se pak měla postupně snižovat až k celkovému poklesu na přibližně 15 % současné hodnoty. Zlem je však ruský zemní plyn, který je využíván k vydírání.

Bylo by strategickou chybou zbavit se ruského plynu, a i nadále dovážet ropu. Výhodnější je současné odmítnutí plynu i ropy, a především pak zamezení jejich exportu z Ruska do dalších zemí. Z dlouhodobého pohledu pak není pochyb o tom, že se musíme v co nejkratší době zbavit závislosti na ruském plynu. Je to nezbytná podmínka geopolitické stability a ta je nezbytnou podmínkou prosperity nejen EU. Konec ruského plynu Evropskou unii z dlouhodobého hlediska výrazně posílí, okamžitým zastavením dodávek bychom však způsobili větší ekonomické škody sami sobě než Ruské federaci.

Válka na Ukrajině

Foto: Seznam Zprávy, Shutterstock.com

.

Podívejte se, jak pomoci Ukrajině. Reportéři Seznam Zpráv se už pošesté vydali na Ukrajinu, podívejte se na jejich očitá svědectví z válkou zmítané Ukrajiny. Seznam Zprávy v ukrajinštině (praktické informace, zprávy, příběhy) – Українські новини.

To nejdůležitější k dění na Ukrajině shrnujeme každý všední den v newsletteru Tečka. Přihlaste se k odběru.

Reklama

Doporučované