Hlavní obsah

Platnost řidičáku a STK se automaticky prodlužuje. Pozor ale na výjimky

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační fotografie.

Reklama

10. 5. 8:38

Kvůli pandemii koronaviru se prodlužuje doba, po kterou nepropadá platnost řidičských průkazů a technických kontrol.

Článek

První prodloužení termínu, ve kterém si řidiči musí nechat prodloužit platnost řidičských průkazů a technických kontrol, přišlo už v roce 2020. Kvůli přetrvávající špatné situaci je na vyřízení některých dokumentů více času, a to díky programu Omnibus II.

Propadnuté řidičské průkazy nebo technické prohlídky vozidel se prodlužují o deset měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Doba, po kterou nemusíte výměnu propadlého řidičáku či technické řešit, se však v několika ohledech zásadně liší.

Řidičské průkazy

První prodlužování platnosti řidičských průkazů vyhlásila Evropská unie už v minulém roce. Díky programu Omnibus I byly platné o sedm měsíců déle. O tuto dobu prodlužoval program doklady propadlé od 1. února do 31. srpna 2020.

Pokud někomu propadla platnosti řidičského průkazu už v tomto období, platnost se mu prodloužila o sedm měsíců. Jestliže si platnost řidič stále neprodloužil, díky programu Omnibus II se platnost znovu automaticky prodlužuje. Konkrétně minimálně o půl roku.

Ministerstvo dopravy uvádí následující příklady.

Pokud řidiči vypršel řidičský průkaz v původním termínu již 25. března 2020, byl mu prodloužen Omnibusem I do 25. října 2020. Nyní je mu opět prodloužen Omnibusem II až do 1. července 2021.

Řidiči vypršel řidičský průkaz původně 29. srpna 2020 a Omnibusem I mu byl prodloužen až do 29. března 2021. Omnibus II mu prodlouží doklad až do 29. září 2021, protože prodloužení o půl roku je již po datu 1. července 2021.

Pokud vám platnost řidičáku propadla až po prvním dni v září, Omnibus II ji automaticky prodlužuje o zmiňovaných deset měsíců od konce jeho původní platnosti.

Státní technické kontroly

Složitější situace nastává u STK (státních technických kontrol).

„V případě pravidelných technických kontrol nelze v rámci nyní platného nařízení Omnibus II využít dalšího prodloužení již jednou prodloužené lhůty na technickou prohlídku,“ uvádí na svém webu Ministerstvo dopravy.

Tady je tedy rozdíl mezi propadlým řidičákem a technickou – první doklad je možné znovu prodloužit, druhý už nikoliv.

Nejzazší termín, po který tedy Omnibus I prodlužoval platnost propadlé technické, byl 30. srpna 2020. V takovém případě bylo možné mít propadlou technickou až do konce března tohoto roku. Další prodloužení však nebylo možné.

Pokud řidič musel projít technickou kontrolou až v době od 1. září 2020 (nemusel využít Omnibus I), technická kontrola se mu automaticky prodlužuje o deset měsíců.

Životní situace

1. Lhůta pravidelné technické prohlídky u vozidla končí 20. května 2021, vztahuje se na mě prodloužení Omnibus II?

ANO, Omnibus II se na vás vztahuje, u vozidla se lhůta prodlužuje o 10 měsíců (do 20. března 2022).

2. Skončí mi lhůta pravidelné technické prohlídky u vozidla do 2. července 2021, vztahuje se na mě prodloužení Omnibus II?

NE, Omnibus II se na vás nevztahuje, u vozidla zůstává původní lhůta, to znamená do 2. července 2021.

3. Skončila mi lhůta pravidelné technické prohlídky u vozidla k 20. 5. 2020, která se mi prodloužila o 7 měsíců podle Omnibus I, tj. do 20. 12. 2020, vztahuje se na mě prodloužení Omnibus II, pokud ano, tak do kdy nejdéle se musím s vozidlem podrobit pravidelné technické prohlídce?

NE, Omnibus II se na vás nevztahuje, neboť se na prodloužení lhůty k provedení technické prohlídky podle Omnibus I nedá použít čl. 5 odst. 1 a 2 nového nařízení Omnibus II. Marným uplynutím lhůty se stalo vozidlo k provozu nezpůsobilé a provozovatel vozidla nesmí takovéto vozidlo provozovat na pozemních komunikacích. V neposlední řadě nelze poukázat na skutečnost, že neplatné osvědčení o technické způsobilosti má dopady i do pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Omnibus II se také nevztahuje na prodloužení platnosti osvědčení o technické způsobilosti a 30denní lhůty k provedení opakované technické prohlídky (v případech, že vám byla nalezena vážná závada).

Program se nevztahuje ani na prodloužení povinných pravidelných zdravotních prohlídek řidičů od 65 let věku, protokoly o evidenční kontrole nebo na motocykly kategorie L. Kompletní seznam najdete zde.

Možné problémy

Pokud víte, že spadáte do období, ve kterém na vás platí Omnibus II, vyplatí se technickou kontrolu neodkládat.

„Pokud tedy někdo propadlou technickou kontrolu má, nepovažuji za rozumné využít zbývajících pár týdnů k odkladu a raději ji absolvovat hned,“ říká jednatel společnosti Testcar Pavel Rubeš.

Odložení technické totiž může způsobit potíže v souvislosti s vyplácením škod z povinného ručení nebo havarijního pojištění při případné nehodě. Pokud by totiž byl příčinou dopravní nehody technický stav vozidla, tak ani odklad platnosti technické kontroly nezbavuje řidiče odpovědnosti za škodu.

Problémy mohou nastat i při cestách do zahraničí. Omnibus II je sice platný pro celou Evropskou unii, aktivně ho však využila pouze Česká republika, Itálie a Malta. Při nehodě v zahraničí s propadlou technickou tak mohou řidiči narazit na další nepříjemnosti.

Kvůli odkladům mnoha technických je navíc možné, že se na kontroly budou stát dlouhé fronty.

„Všem řidičům důrazně doporučuji neodkládat STK a vyhnout se tak problémům doma a zejména při cestách do zahraničí. Očekávám, že před letní sezonou budou STK plně obsazeny a na prohlídku bude nutné čekat,“ dodává Pavel Rubeš.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované