Hlavní obsah

Končí prodlužování platnosti STK a řidičáků. Jak je to s propadlými doklady?

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační fotografie.

Reklama

10. 5. 2021 8:38
aktualizováno • 30. 6. 2021 11:20

Kvůli pandemii koronaviru se prodloužila doba, po kterou nepropadá platnost řidičských průkazů a technických kontrol. Lhůta však končí na konci června.

Článek

První prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických kontrol přišlo už v roce 2020. Kvůli přetrvávající špatné situaci byl vypsán program Omnibus II, který dává více času na obnovení propadlých dokladů.

Platnost propadlých řidičské průkazy nebo technické prohlídky vozidel se prodlužují až o deset měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Pokud vám tedy vyprší platnost řidičáku 1. července, prodloužení se vás už netýká.

Doba, po kterou nemusíte výměnu propadlého řidičáku či technické řešit, se však v několika ohledech zásadně liší. Jde hlavně o to, kdy vám doklad propadl. Pojďme se podívat na jednotlivé případy.

Řidičské průkazy

První prodlužování platnosti řidičských průkazů vyhlásila Evropská unie už v minulém roce. Díky programu Omnibus I byly platné o sedm měsíců déle. O tuto dobu prodlužoval program doklady propadlé od 1. února do 31. srpna 2020.

Dejme tomu, že řidiči propadla platnost 25. března 2020. Díky Omnibusu I ho mohl používat až do 25. října 2020.

Na Omnibus I nicméně navázal program Omnibus II. Díky němu se platnost znovu automaticky prodlužuje. Konkrétně minimálně do 1. července 2021. Pokud průkaz propadl až v průběhu roku 2021, prodlužuje se jeho platnost o půl roku.

Vraťme se k předchozí situaci. Řidiči vypršela platnost 25. října. Díky Omnibusu II se mu platnost dokladu znovu protáhla, a to právě do 1. července, tedy o 10 měsíců. Potom už se výměně dokladů nevyhne.

Druhý příklad, který uvádí samo ministerstvo dopravy, se týká dokladů propadlých ještě později.

Řidiči vypršel řidičský průkaz původně 29. srpna 2020 a Omnibusem I mu byl prodloužen až do 29. března 2021. Omnibus II mu prodlouží doklad až do 29. září 2021, protože prodloužení o půl roku je již po datu 1. července 2021.

Pokud se vás Omnibus I vůbec netýkal, platí stejné podmínky jako v předchozím případě. Dejme tedy tomu, že vám platnost řidičského průkazu propadla 1. června 2021. Omnibus II vám platnost prodlužuje až do 1. prosince 2021.

Ale pozor. Doklady propadlé po 30. červnu 2021 už se neprodlužují. S dokladem, který ztratil platnost v červnu, tak paradoxně můžete jezdit déle, než s dokladem propadlým v červenci, srpnu či září.

Technické kontroly

Složitější situace nastává u technických kontrol, neboli STK.

„V případě pravidelných technických kontrol nelze v rámci nyní platného nařízení Omnibus II využít dalšího prodloužení již jednou prodloužené lhůty na technickou prohlídku,“ uvádí na svém webu Ministerstvo dopravy.

Tady je tedy rozdíl mezi propadlým řidičákem a technickou – první doklad je možné znovu prodloužit, druhý už nikoliv.

Nejzazší termín, po který tedy Omnibus I prodlužoval platnost propadlé technické, byl 30. srpna 2020. V takovém případě bylo možné mít propadlou technickou až do konce března tohoto roku. Další prodloužení však nebylo možné.

Pokud řidič musel projít technickou kontrolou až v době od 1. září 2020 (nemusel tedy využít Omnibus I), technická kontrola se mu automaticky prodlužuje o deset měsíců. Omnibus II totiž, stejně jako u řidičských průkazů, trvá od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Ministerstvo dopravy uvádí následující příklady, koho se prodloužení STK týká a koho už nikoliv.

Životní situace

1. Lhůta pravidelné technické prohlídky u vozidla končí 20. května 2021, vztahuje se na mě prodloužení Omnibus II?

ANO, Omnibus II se na vás vztahuje, u vozidla se lhůta prodlužuje o 10 měsíců (do 20. března 2022).

2. Skončí mi lhůta pravidelné technické prohlídky u vozidla do 2. července 2021, vztahuje se na mě prodloužení Omnibus II?

NE, Omnibus II se na vás nevztahuje, u vozidla zůstává původní lhůta, to znamená do 2. července 2021.

3. Skončila mi lhůta pravidelné technické prohlídky u vozidla k 20. 5. 2020, která se mi prodloužila o 7 měsíců podle Omnibus I, tj. do 20. 12. 2020, vztahuje se na mě prodloužení Omnibus II, pokud ano, tak do kdy nejdéle se musím s vozidlem podrobit pravidelné technické prohlídce?

NE, Omnibus II se na vás nevztahuje. (…) Marným uplynutím lhůty se stalo vozidlo k provozu nezpůsobilé a provozovatel vozidla nesmí takovéto vozidlo provozovat na pozemních komunikacích. V neposlední řadě nelze poukázat na skutečnost, že neplatné osvědčení o technické způsobilosti má dopady i do pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Omnibus II se také nevztahuje na prodloužení platnosti osvědčení o technické způsobilosti a 30denní lhůty k provedení opakované technické prohlídky (v případech, že vám byla nalezena vážná závada).

Program se nevztahuje ani na prodloužení povinných pravidelných zdravotních prohlídek řidičů od 65 let věku, protokoly o evidenční kontrole nebo na motocykly kategorie L. Kompletní seznam najdete zde.

Možné problémy

Pokud víte, že spadáte do období, ve kterém na vás platí Omnibus II, vyplatí se technickou kontrolu neodkládat.

„Pokud někdo propadlou technickou kontrolu má, nepovažuji za rozumné využít zbývajících pár týdnů k odkladu a raději ji absolvovat hned,“ říká jednatel společnosti Testcar Pavel Rubeš.

Odložení technické totiž může způsobit potíže v souvislosti s vyplácením škod z povinného ručení nebo havarijního pojištění při případné nehodě. Pokud by totiž byl příčinou dopravní nehody technický stav vozidla, tak ani odklad platnosti technické kontroly nezbavuje řidiče odpovědnosti za škodu.

Problémy mohou nastat i při cestách do zahraničí. Omnibus II je sice platný pro celou Evropskou unii, aktivně ho však využila pouze Česká republika, Itálie a Malta. Při nehodě v zahraničí s propadlou technickou tak mohou řidiči narazit na další nepříjemnosti.

Kvůli odkladům mnoha technických je navíc možné, že se na kontroly budou stát dlouhé fronty.

„Všem řidičům důrazně doporučuji neodkládat STK a vyhnout se tak problémům doma a zejména při cestách do zahraničí. Očekávám, že před letní sezonou budou STK plně obsazeny a na prohlídku bude nutné čekat,“ dodává Pavel Rubeš.

Reklama

Doporučované