Hlavní obsah

Soudní dvůr Evropské unie

Článek

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vznikl v roce 1952 na základě Pařížské smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO). Sídlí v Lucemburku. Jednání jsou běžně přístupná veřejnosti.

Volby do Evropského parlamentu 2024

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni přímou volbou každých pět let. První přímé volby do Evropského parlamentu proběhly v červnu roku 1979, další proběhnou v termínu 7.–8. června 2024.

Co je Soudní dvůr EU?

Dnes je úkolem tohoto orgánu zajišťovat, že jsou v rámci EU dodržována práva při smlouvách. Pro rozvoj Evropské unie byla judikatura podstatným prvkem a význam Soudního dvoru EU postupně vzrostl. K rozšíření pravomocí došlo ustanovením Lisabonské smlouvy.

Co dělá Soudní dvůr EU?

  • provádí dohled nad unijními orgány
  • dozoruje nad dodržováním smluv států EU
  • při jejich špatném plnění může státům ukládat finanční sankce
  • jednotlivé státy se mohou na Soudní dvůr obracet s žalobami.

Složení a členové SDEU

Unijní soud se skládá ze Soudního dvoru a Tribunálu. Tribunál funguje od roku 1989. Soudní dvůr je složen z jednoho soudce z každého členského státu. V tribunálu musí být vždy minimálně jeden zástupce každého státu. V současné době je českým členem soudce Jan Passer, který dříve zastával funkci v Nejvyšším správním soudu. Členové jsou do funkce jmenováni na šest let a musí být schváleni vládami všech států.

Jazyk, ve kterém zrovna probíhá jednání, se odlišuje podle konkrétního projednávaného případu. Všechna rozhodnutí musí být vždy přeložena do jazyků členských států kvůli srozumitelnosti. V tom je způsob komunikace specifický.

Články k tématu