Hlavní obsah

„Posílám kalkulaci. S úctou,“ psal Mlejnek Redlovu komplici

Foto: Seznam Zprávy, Seznam Zprávy

S Redlem v zádech. Pochybnosti o spolupráci nového ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka se skupinou Michala Redla obviněnou se systematické korupce nejsou rozptýleny.

Reklama

25. 8. 2022 6:55

Nová zjištění zpochybňují, že nový ředitel civilní rozvědky Petr Mlejnek skutečně sehrál při odhalení skupiny Michala Redla v kauze Dozimetr pozitivní roli.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Do Poslanecké sněmovny se ve čtvrtek dopoledne poprvé oficiálně dostane případ nového ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Petra Mlejnka.

Šéf civilní rozvědky bude vysvětlovat pochybnosti, které panují nad jeho jmenováním od chvíle, kdy Seznam Zprávy přinesly informace o Mlejnkově kontaktu Michalem Redlem, údajnou hlavou skupiny podezřelé z rozsáhlé a systematické korupce v pražském dopravním podniku.

Petr Mlejnek sice minulý týden vládu přesvědčil, že v odhalení kauzy Dozimetr sehrál pozitivní roli, avšak nová zjištění redakce Seznam Zpráv to zpochybňují.

Dosud jediným veřejně známým faktem o Mlejnkově kladné roli v případu je totiž čestné prohlášení jednoho ze spolupracujících svědků. Redakce však po bližším prozkoumání policejních dokumentů zjistila, že jeho tvrzení se neshodují s fakty uvedenými oficiálně vyšetřovateli.

Dále pak pochybnosti o Petru Mlejnkovi přinášejí další zjištěná fakta o jeho vztazích s lidmi okolo Redla z doby, kdy byl vysoce postaveným manažerem společnosti Techniserv.

Kdo přišel dřív?

Tím, kdo poskytl ke kontaktům Petra Mlejnka s Redlovou skupinou dosud jediné veřejné „alibi“, je manažer Michal Zděnek. V prohlášení sepsaném u právníka a za Mlejnkovy přítomnosti uvedl, že právě nynější šéf rozvědky ho přiměl, aby se obrátil na policii s podezřeními, která jako tehdejší člen dozorčí rady nabyl kolem počínání Redlových lidí kolem zakázek v pražském dopravním podniku.

„Z obsahu našich hovorů jsem dospěl k závěru, že je nutné obrátit se na policii, což jsem učinil,“ je klíčová věta, kterou Michal Zděnek líčí roli Petra Mlejnka.

Jenomže podle policejních dokumentů není věta pravdivá.

Michal Zděnek se totiž na policii neobrátil - nepodal například trestní oznámení, jak by jeho věta mohla naznačovat. Bylo to právě naopak, policie si našla Zděnka sama.

Jasně to plyne z takzvaných úředních zápisů, kam vyšetřující policisté zapisují každou důležitou schůzku a které jsou založeny ve spisu k Dozimetru.

„Policejní orgán NCOZ, který ve věci trestní činnosti páchané proti DPP vede vede trestní řízení, se rozhodl Zděnka kontaktovat. Schůzka proběhla ve večerních hodinách 22. 3. 2021 mimo služebnu pod legendou zjištění informací v souvislosti s korupční kauzou libereckého dopravního podniku,“ uvádí policista sled událostí, který však Zděnek ve svém prohlášení pro Mlejnka zamlčel.

Za Adamem na Arkády

Věta z úředního záznamu na druhou stranu zachycuje, jak se Michal Zděnek skutečně v Dozimetru stal důležitým svědkem. Díky němu (více v infoboxu) totiž policie monitorovala schůzky, na jejichž konci byl 300tisícový úplatek a obvinění Petra Adama a Jindřicha Špringla z korupce (trestní stíhání Petra Adama bylo po jeho smrti ukončeno) .

„Zděnek v průběhu jednání uvedl, že se má skutečně s Adamem setkat, a to dne 23. 3. 2021 v dopoledních hodinách v blízkosti obchodního centra Arkády,“ popisuje už citovaný úřední záznam, jak spolupráce policistů s členem dozorčí rady začínala.

Schůzky na Arkádách

Policejní dokument o zahájení trestního stíhání v kauze Dozimetr popisuje řadu schůzek mezi Michalem Zděnkem a Petrem Adamem, kde se podle obvinění skupina pokoušela získat člena dozorčí rady pro svoji zakázku v pražském dopravním podniku. Zde je stručný časový sled případu, jak ho policie uvádí:

  • Přelom února a března 2021: Podle Zděnkovy výpovědi mu byl představen na Arkádách na Pankráci Petr Adam. Podle dokumentu policie mu představil „plán realizovat dodávku neznámého rádiového telekomunikačního systému pro potřeby městské policie, z něhož ale sešlo“ a uvedl, že „po dohodě s radním pro bezpečnost Ing. Petrem Hlubučkem má být tato dodávka provedena v rámci projektu Komplexního bezpečnostního systému, který je realizován v DPP“.
  • 23. 3. 2021: Zděnek a Adam se opět setkávají na Pankráci.
  • 24. 3. 2021: Michal Zděnek podává policii „vysvětlení o okolnostech, které se týkaly jeho prvních dvou schůzek s Ing. Petrem Adamem“.
  • 7. 4. 2021: Zděnek a Adam se setkávají na Pankráci, týž den informuje Zděnek policii, že mu byly předány dokumenty k zakázce a mluví o úplatku 300 tisíc.
  • 9. 9. 2021: Zděnek a Adam se setkávají kvůli zakázce na Arkádách, Zděnek pak informuje policii o nabídce, že „když to dobře dopadne, tak Ing. Zděnkovi (Adam) přinese půl milionu korun v pěti splátkách vždy po měsíci“.
  • 15. 10. 2021: Další schůzka na Pankráci a další výpověď Zděnka na policii.
  • 3. 2. 2022: Zděnek se setkává s Adamem na Pankráci. „Na závěr schůzky pak Petr Adam doprovodil Ing. Zděnka k jeho motorovému vozidlu a poté, co Ing. Zděnek odemkl, otevřel si Petr Adam dveře předního spolujezdce a do kabiny vozidla něco vhodil. Ing. Zděnek až po nastoupení zjistil, že se jedná o bílou dopisní obálku. Ing. Michal Zděnek se následně dostavil k policejnímu orgánu, kterému obálku vydal a byl přítomen jejímu následnému ohledání i zjištění, že se v ní nachází peněžní prostředky ve výši 100 000,- Kč,“ zaznamenala další dění policie v usnesení o zahájení trestního stíhání.

Seznam Zprávy také měly možnost prostudovat Zděnkovu výpověď před státním zástupcem a advokáty všech obviněných. O roli Petra Mlejnka se Zděnek nezmiňuje ani jedním slovem. A to, jak se vlastně dostal na policii, popisuje dosti nejasně.

„Ono chvíli trvalo, než jsem začal mít dojem, že se bude dít něco nezákonného,“ tvrdil Zděnek při výslechu. Na otázku, kdy a proč informoval policii, pak uvedl: „Kdy přesně nevím z hlavy, ale bylo to v momentě kdy jsem začal mít dojem, že ty diskuze vedou špatným směrem.“

Nic o tom, že ve skutečnosti jej oslovila sama policie, nebo že mu radil Petr Mlejnek.

Jak ale zjistily Seznam zprávy, spolupráce Michala Zděnka s policisty je ještě staršího data než dílčí kauza Petra Adama. Jak totiž plyne z dalších policejních dokumentů, Michal Zděnek se s policisty, kteří vyšetřovali Dozimetr, poprvé setkal už v květnu 2020, konkrétně 7. 5. 2020. 

Schůzku opět neinicioval on, ale policisté v reakci na dotazy reportéra Seznam Zpráv Radka Nohla doptávajícího se na detaily trestního oznámení, které podal pražský náměstek primátora Adam Scheinherr a ve kterém šlo o jiný případ z operace Dozimetr, konkrétně zakázku kolem projektu v Holešovicích.

Pamatuji si, ale nevím

„Ano, to si pamatuji, jen už přesně nevím, kdy to bylo,“ přiznává Michal Zděnek kontakt s policistou z roku 2020. Vysvětlit rozpor mezi svou větou v prohlášení (tj. „přihlásil jsem se na Mlejnkovo naléhaní na policii“) a policejními záznamy ve spisu („kontaktovali jsme Michala Zděnka sami“) však neumí.

„Nevím, co si policisté napsali do spisu, třeba je to nějaká jejich taktika,“ říká v rozhovoru s reportérem Seznam Zpráv Zděnek. Opakuje, že mu Mlejnek pomohl a on se snažil také pomoci dobré věci, i když připustil, že Mlejnkovu pomoc vnímal spíše emotivně.

„Pocity a emoce jsou zrádné. Zapojím intelekt,“ uvedl na otázku reportéra, zda se ho Mlejnek nepokusil jen využít.

Mlejnkův Dozimetr

Z pátrání Seznam Zpráv také vyplynulo, že Petr Mlejnek na jedné straně radí Michalu Zděnkovi, jak naložit s podezřeními vůči Redlově skupině, a ve stejném čase s některými podezřelými obchodně spolupracuje.

Dodnes sice nikdo neobjasnil, jaké obchodní kontakty ho pojily s nesvéprávným Michalem Redlem, kontakty s Pavlem Dohomiljou, který v Dozimetru usiluje o pozici spolupracujícího obviněného, však do jisté míry ilustrovány jsou.

Loni v červnu (29. 6. 2021 – svátek Petra a Pavla) například Petr Mlejnek ze svého mobilního telefonu posílá SMS zprávu, která pípne právě na Dovhomiljově mobilu. „Přeji nám krásný svátek a krásné léto,“ píše Mlejnek.

O několik měsíců později (15. 12. 2021) pak posílá Dovhomiljovi e-mail, ve kterém mu nabízí dodávku licencí. E-mail Dovhomilja zveřejnil na twitteru.

Prodej licencí byl přitom podle policie způsob, jak Pavel Dovhomilja podle vznesených obvinění vybíral a legalizoval výpalné z dopravního podniku. Firma AŽD, pro kterou tehdy Mlejnek licenci nabízel, je totiž velmi významným dodavatelem DPP.

„Ahoj, zasílám kalkulaci pro licenci Microsoft pro AŽD,“ píše Mlejnek a na konec přidá podpis: „S úctou Petr Mlejnek.“

Jak už Seznam Zprávy napsaly, o autorovi e-mailu vypovídal Pavel Dovhomilja na policii. Řekl, že skupině dodával informace.

Seznam Zprávy nynějšího ředitele rozvědky oslovily, aby svou komunikaci s Dovhomiljou stejně jako další nejasnosti v zapojení do Dozimetru vysvětlil. Petr Mlejnek však na žádnou zprávu neodpověděl a na volání nereagoval.

Pomoc, nebo byznys natvrdo?

Další okolností, kterou je třeba brát v úvahu, je to, že Petr Adam, jehož schůzky pomohl Michal Zděnek podrobně policistům monitorovat, byl pro Petra Mlejnka jako manažera Techniservu konkurentem – usilovali o podobné veřejné zakázky.

V roce 2019 se společnost Techniserv účastnila výběrového řízení na Ministerstvu obrany na tzv. Transportní síť II. Soutěž za zhruba 70 milionů prohrála, když se vítězem stala společnosti JIMI, již zastupovali právě později v Dozimetru obvinění Petr Adam a Jindřich Špringl. V roce 2021 pak na Ministerstvu obrany vypsali další soutěž – tentokrát za 350 milionů – na „modernizaci sítě Tempo“ a opět se potkali staří soupeři – Techniserv proti technologii dodávané Adamem a Špringlem (soutěž před několika týdny ministerstvo zrušilo, zakázku ale bude vypisovat znova).

Obě soutěže se odehrávají právě v době, kdy už Mlejnek podle Zděnkova tvrzení poskytuje – shodou okolností proti konkurentům – nad podezřelými událostmi v dopravním podniku konzultace.

„Ano, o Adamovi jsme mluvili,“ přiznává nyní Michal Zděnek. Problém je však v tom, že hovoří o době, kdy se s Petrem Adamem ještě nepotkal. Na otázku, o čem se tehdy s Mlejnkem mluvilo, Zděnek prohlásil, „že to bylo v obecné rovině“, protože prý slyšel, že se kolem dopravního podniku pohybuje. „Jako člen dozorčí rady jsem slyšel různá jména, na která jsem se pana Mlejnka ptal,“ dodává Zděnek.

Na otázku, zda věděl, že Petr Adam a Jindřich Špringl jsou Mlejnkovými konkurenty, dává Zděnek Michal jasnou odpověď: „To mi neřekl, jen že je znal, to ano. To jsem opravdu nevěděl. To je pro mne nová informace.“

Případ STAN a operace Dozimetr

Foto: Seznam Zprávy, ČTK

Tváře kauzy: Michal Redl, Pavel Kos, Petr Hlubuček.

Ve středu 15. června ráno spustili detektivové z NCOZ rozsáhlou akci. Na desítkách míst v Praze i ve Středočeském kraji zatýkali podezřelé, prohledávali jejich kanceláře a důkazy hledali i v soukromí. Akce Dozimetr, jak ji popsali policisté v dokumentech, rozkryla skupinu politiků, manažerů a lobbistů, kteří ovlivňovali veřejné zakázky i chod veřejných firem – především pražského dopravního podniku. Vyšetřování otřáslo i politickou scénou, padl kvůli němu ministr školství a na hraně se ocitlo vládní hnutí Starostové a nezávislí.

Reklama

Doporučované