Hlavní obsah

Daň z příjmu

Článek

Daň z příjmů fyzických a právnických osob tvoří v Česku dohromady asi 15 procent příjmové části státního rozpočtu. Odvádí se formou procenta z příjmů, což je u fyzických osob 15 procent, u právnických 19 procent. U fyzických osob mají stejnou sazbu i ty podnikající, což jsou živnostníci a další OSVČ.

Novinky a termíny pro rok 2023

Tuto daň musejí odvádět i pronajímatelé nebo lidé s kapitálovými příjmy, kteří mají podíly na zisku z podnikání, pobírali úroky, výhry nebo zisky z jednorázových vkladů.

Většina lidí platí daň formou záloh, které se na konci roku vyúčtují s pomocí daňového přiznání. Výše záloh se určuje podle předcházející známé daňové povinnosti. Daňové přiznání mohou fyzické osoby podávat i na papíře, podnikající právnické osoby je podávají elektronicky.

Od ledna 2023 vzniká nově povinnost podávat přiznání elektronicky každému, komu stát automaticky zřídí datovou schránku. Týká se to OSVČ a nepodnikajících právnických osob, jako jsou společenství vlastníků, spolky a nadace.

Praktický návod na daňové přiznání on-line

V rámci daňového přiznání je možné uplatnit zákonné odpočty, které snižují základ pro výpočet daně, například na životní pojištění, penzijní připojištění nebo odborové příspěvky. Vypočtenou daň dále snižují slevy, třeba na každého poplatníka, na děti, manželku či manžela, studenta nebo průkaz o zdravotním postižení.

Když po započtení záloh a uplatnění odečitatelných položek a slev vyjde záporné číslo, dotyčnému se vrací formou přeplatku.

Články k tématu