Hlavní obsah

Pravidla: co si smí a nesmí dovolit dodavatel elektřiny a plynu

Foto: Shutterstock.com/Lisa-S

Na neregulované části ceny za energie se odběratel dohodne s dodavatelem, regulovanou část určuje stát.

Reklama

29. 1. 18:00

Kvůli turbulencím na energetických trzích někteří dodavatelé lidem výrazně zdražují nebo se snaží změnit smlouvy. Seznam Zprávy podrobně prozkoumaly, za jakých podmínek může dodavatel zvýšit cenu či hrozit zákazníkovi odpojením.

Článek

Kdy může dodavatel odpojit elektřinu či plyn

V současné době se množí případy, kdy dodavatelé energií hrozí zákazníkům odpojením, jakmile nezaplatili jen jedinou zálohu. Energetický regulační úřad v roce 2022 zaznamenal desítky takových situací a ve srovnání s minulostí jich skokově přibylo. „Často se jednalo o případy, kdy šlo o sporné navýšení záloh. Předcházelo mu například zvýšení ceny, kterým dodavatel mohl porušit fixaci sjednanou ve smlouvě,“ vysvětlil Ladislav Havel, člen Rady Energetického regulačního úřadu.

Podle zákona však může dodavatel k takovému kroku přistoupit až ve chvíli, kdy odběratel neplatil opakovaně. Pohrozit odpojením má tedy právo teprve při nezaplacení nejméně dvou záloh nebo zálohy v kombinaci s nedoplatkem. Za druhou dlužnou částku v tomto případně není možné počítat penále za prodlení, i když má dodavatel právo si ho účtovat. Zákazník má proto čas svou finanční situaci nebo případný spor řešit – o možných způsobech dále v článku.

Jak řešit problém s placením

Vždy je potřeba jednat rychle. Případným řešením u nedoplatků za fakturu může být i dohoda na splátkovém kalendáři. Takovou možnost připouštějí třeba společnosti ČEZ, PRE nebo E.ON. „V případě, že má zákazník potíže s placením, je důležité, aby s námi především komunikoval. Vždy se snažíme společně nalézt řešení. Poskytujeme například bezúročné splátkové kalendáře,“ uvedl mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík.

U záloh splátkové kalendáře obvykle nejsou možné, ale s některými dodavateli je možné se domluvit na snížení záloh. I když je pak nutné počítat s většími nedoplatky. Třeba u firmy ČEZ si může výši splátek upravit zákazník sám v klientské zóně.

Odpojení nemůže nastat okamžitě, před tím má dodavatel povinnost odběratele na každé zpoždění plateb upozornit, a to nejméně dvakrát. Při každém upozornění musí navíc stanovit přiměřenou lhůtu, do kdy je potřeba dluh vyrovnat.

Jakmile však někdo nezaplatí dvě částky a nevyrovná je včas ani po dvou upozorněních, dodavatel už může dům nebo byt odpojit.

Kdy může dodavatel zdražit

Podmínky, za jakých se může změnit účtovaná cena za energie, vždy stanovuje smlouva s dodavatelem. Při jejím uzavírání je proto potřeba dobře číst všechna její ustanovení. V roce 2023 cenu ovlivňuje také zákonem stanovené zastropování. Určuje maximální výši plateb za energie, kterou může dodavatel účtovat.

Zastropované ceny pro domácnosti

  • Elektřina – 6,05 Kč/KWh
  • Plyn – 3,025 Kč/KWh
  • Měsíční poplatek za odběrné místo u elektřiny i plynu: 157 Kč

Zdroj: MPO, ceny pro rok 2023, včetně DPH

Smlouva s dodavatelem ale ovlivňuje jen neregulovanou část ceny, tedy za silovou elektřinu a za odebraný plyn. U standardních smluv se tato část ceny mění vždy s novým ceníkem, většinou jednou ročně, ale v mimořádných situacích i v průběhu roku.

Kromě toho každý platí také regulovanou část ceny za distribuci, jejíž výši stanovuje stát. Mění se jednou ročně a dohoda s dodavatelem její platbu neovlivňuje.

V případě fixovaných cen na určité období se z logiky věci cena nemění po celou dobu fixačního období. Zdražení nebo zlevnění neregulované části ceny tedy nastává jen při konci tohoto období. Při uzavírání smlouvy na takový produkt je však potřeba dobře číst smlouvu, zda si dodavatel nenechává pro krizové situace nějaká zadní vrátka.

Podle energetického zákona musí výše záloh odpovídat očekávané spotřebě. Ta vychází z předchozí spotřeby a orientačně si ji může každý spočítat v kalkulátoru na stránkách Energetického regulačního úřadu. Je k tomu ovšem nutné znát aktuální cenu silové elektřiny či plynu, respektive cenu, kterou chce dodavatel účtovat v příštím období.

Dodavatel a distributor: kdo je kdo

  • Dodavatel – obchodník, s nímž má odběratel na základě vlastního výběru uzavřenou smlouvu na dodávku elektřiny či plynu. Jeho sídlo není závislé na regionu. Firma nakupuje energie na burze a prodává spotřebitelům, smlouva s ní ovlivňuje neregulovanou část ceny.
  • Distributor – provozovatel distribuční soustavy, je podmíněný regionálně, odběratel si ho nemůže vybrat. V severní části republiky je to ČEZ Distribuce, v jižní EG-D a v Praze PRE distribuce. Platbu za distribuci představuje regulovaná část ceny. Distributor zajišťuje připojení odběrného místa k soustavě a řeší případné havárie v síti.

V posledních měsících přibylo případů, kdy se dodavatelé snažili zákazníky přimět, aby přešli z běžných ceníkových nebo fixovaných produktů na takzvané spotové ceny, tedy ty určované podle aktuálního stavu na burze. Podle zkušeností Energetického regulačního úřadu to někdy dělají i skrytě, jako by šlo o drobnou změnu podmínek.

Úřad však před tím důrazně varuje, protože tím dodavatel přenese riziko změny cen na zákazníka a může to znamenat velmi citelné zdražení. V tomto případě stačí důsledně číst, co firma odběrateli nabízí, a nepodepisovat novou smlouvu. Jestliže to firma jednostranně oznámí jako hotovou změnu, většinou je na místě ji odmítnout jako neplatnou. Výjimkou by mohlo být ujednání ve smlouvě, které takový postup dodavateli umožňuje.

Jak musí dodavatel oznámit zdražení

Zdražení energií musí dodavatel zákazníkovi vždy řádně oznámit. Zvýšení ceny až v rozpisu záloh bez předchozího upozornění je proti předpisům a dá se považovat za neplatné.

Změnu ceny musí dodavatel zákazníkovi oznámit nejpozději 30 dní před tím, než začne platit. Odběratel pak má dost času, aby případně mohl zdražení odmítnout a vypovědět smlouvu bez rizika sankcí. Udělat to může až do desátého dne před začátkem platnosti nového ceníku. V takovém případě je však potřeba mít dohodnutého jiného dodavatele, který nabízí lepší podmínky.

Kolik lidí si stěžovalo

V roce 2022 výrazně přibylo podnětů ke kontrole dodavatelů, které lidé podali na Energetickém regulačním úřadě. Celkem jich bylo 2029, z toho 1509 se týkalo ochrany spotřebitele. V porovnání s rokem 2021 je to šestinásobek, ve srovnání s rokem 2020 dokonce desetinásobek. Podle Energetického regulačního úřadu to svědčí o návratu nekalých praktik ve velkém rozsahu.

Firma se přitom nemůže odvolávat třeba na zveřejnění nového ceníku na svých webových stránkách. Přesný způsob, jak se zákazník o změně ceny dozví, stanoví smlouva s dodavatelem. Podle zákona to však musí být prokazatelně a adresně, dozvědět se to má tedy každý odběratel jmenovitě.

Jak Seznam Zprávám popsala advokátka Barbora Israeljan Mokrošová, oznámení může být doručeno i obyčejnou poštou, i když doporučená je jistější. Další varianty jsou datová schránka nebo e-mail, který zákazník dodavateli poskytl k tomuto účelu.

Lze to provést i prostřednictvím osobní elektronické schránky na portálu dodavatele elektřiny či plynu, pokud si ji zákazník zřídil. „Přičemž zákazníkovi by byla zároveň poskytnuta informace o uložení takového oznámení a jeho obsahu například prostřednictvím elektronicky zaslané upomínky, SMS a podobně,“ upřesnila Barbora Israeljan Mokrošová.

Jak se bránit

Když se zákazník setká s porušením pravidel ze strany dodavatele, třeba se zdražením bez předchozího varování, jako první se má proti tomu ohradit s námitkou, že takové zvýšení ceny je neplatné. Dá se tím snadno vyřešit i situace, kdy dodavatel účtoval vyšší cenu omylem.

Když to nepomůže, druhým možným krokem je reklamace. Pokud odběratel ani tak neuspěje, nemusí se hned soudit, ale může využít i cestu mimosoudního sporu prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. Na tento úřad je možné se obracet i s žádostí o radu v případě nejasností, jak postupovat.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované