Hlavní obsah

Green Deal | Zelená dohoda pro Evropu

Foto: Shutterstock.com
Článek

Klimatická změna může v následujících letech negativně ovlivnit kvalitu a množství pitné vody, ale i průmyslové oblasti závislé na podnebí, ať už se jedná o zemědělství a potravinářství nebo lesnictví.

Postupující změny představují hrozbu pro Evropu i zbytek světa. Aby se černý scénář nenaplnil, vznikl European Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu. Jedná se o plán opatření, která mají přispět k modernizaci a transformaci Evropské unie. Cílem EU je stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem, zabránit ztrátě biodiverzity, lépe využívat zdroje energie a snížit emise skleníkových plynů.

Články k tématu