Hlavní obsah

UNESCO

Článek

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu, známá jako UNESCO, je mezinárodní agentura propojující svět prostřednictvím vzdělání, sociálních, přírodních, humanitních věd a kultury. Zkratka UNESCO je odvozená od anglického názvu – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Vznik a význam organizace

UNESCO bylo založeno 16. listopadu 1945 v Londýně. Z dvaceti zakládajících států, mezi nimiž bylo i Československo, se členové postupně rozrostli na 194 členských zemí a 11 přidružených. Samostatná Česká republika se přidala v roce 1993. Agentura operuje pod vedením Organizace spojených národů (OSN).

Orgány UNESCO

  • Generální konference UNESCO
    • Jedná se o nejvyšší orgán agentury, složený ze zástupců všech členských států, který rozhoduje o programu, rozpočtu či změnách v infrastruktuře pomocí hlasování
  • Výkonná rada UNESCO
    • Hlavním úkolem je realizace schválených programů agentury
  • Sekretariát
    • V čele orgánu stojí generální ředitel, který skrze kanceláře po celém světě operuje coby výkonná a servisní jednotka agentury

Cílů organizace je hned několik. Jedná se především o zajištění světového míru a bezpečí, rozvoj mezinárodní spolupráce, šíření gramotnosti a kvalitního vzdělání, podporu vědy, propagaci svobody slova a tisku, rozvoj informačních a digitálních technologií a v neposlední řadě rozkvět historického a kulturního dědictví.

Památky UNESCO

Na seznam světového dědictví UNESCO patří vybrané kulturní i přírodní památky z celého světa. Jedná se o budovy, města, přírodní parky, jezera či hory. Na počátku roku 2023 čítal seznam celkový počet 1157 památek, rozmístěných v bezmála 170 zemích světa, z nichž 17 spadá pod správu České republiky.

Související témata:

Články k tématu