Hlavní obsah

Komunismus

Foto: ČTK
Článek

Komunismus je jednou z politických ideologií. Jeho hlavní myšlenkou je společné vlastnictví a třídní rovnoprávnost občanů, obojí vymahatelné vládnoucím monopolem. Komunisté se v únoru 1948 zmocnili vlády nad tehdejším Československem, kde jejich vliv trval až do událostí Sametové revoluce v roce 1989.

Co je to komunismus

Komunismus je druh politického režimu. Význam slova je odvozen z latinského výrazu "communis", který znamená společný. Vůbec první známky ideologie se objevily již v antice. Zřetelnou podobu na sebe ale komunismus vzal až v 19. a 20. století, kdy začala na povrch proplouvat teorie Karla Marxe. Postupně se vyvinulo několik druhů komunismu, z nichž některé nemají s původní myšlenkou nic společného.

Komunismus vs. socialismus

Jádro komunismu leží právě v prvotní myšlence socialismu. Přestože obě ideologie zpočátku usilovaly o jednu a tu samou věc, v reálném světě se každá vydala svou vlastní cestou. Čistě teoreticky jsou socialisté a komunisté dva odlišné tábory. Soudě dle historie je ale velice snadné, coby představitel socialismu, z jakéhokoliv důvodu přejít na druhou stranu barikády.

Hlavní rozdíly ideologií:

  • Socialismus usiluje o společné soužití i vlastnictví občanů, komunismus se nebojí obojí vymáhat násilnou cestou
  • Komunismus zcela odmítá demokracii, naproti tomu socialismus ji plně akceptuje, mnohdy i upřednostňuje
  • Socialisté zpravidla odmítají komunismus i nacismus

Souboj s nacismem v rámci politiky ČSR

Historie Česka je protkaná obdobími sporu i válčení. Spolu s 2. světovou válkou se nejen v tehdejším Československu, ale také po celé Evropě naparovali nacističtí Němci. Válka byla víceméně rozdělena na tábor Němců a tábor Rusů, které mezi sebou bojovaly do posledního vojáka.

Na konci války byli Čechoslováci od nacistů "osvobozeni" komunisty. Nacisté odešli, komunisté už v zemi ale zůstali. V únoru 1948 proběhl převrat a během srpnové okupace 1968 si totalitní Rusko Československo zcela podmanilo. Zpět na východ komunisty poslala až vidina svobody, která u Čechoslováků začala bujet na konci 80. let.

Komunismus v ČR

Úhlavním komunistickým orgánem v rámci české země byla odjakživa politická Komunistická strana Československa, neboli KSČ. Byla krajně levicová a její představitelé se neostýchali využívat praktik vedoucího Sovětského svazu. V letech 1948-89 držela KSČ v zemi veškerou moc.

Víte, jak se žilo za komunismu?

Nástupnickou stranou po událostech Sametové revoluce se stala Komunistická strana Čech a Moravy, mezi voliči známá jako KSČM. Přestože se mezi jejími členy dnes najde pouhý zlomek stalinistické ideologie, i to málo se počítá. Vliv komunismu v České republice nikdy zcela nevymizel, a to ani po 40 letech utiskování, lží a násilí.

Související témata:

Články k tématu